Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 19 MART 2016 / 16:43

KAMU, BİLGİNİN KARAR ÜRETİLEBİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ GEREKLİ GÖRÜYOR

Coğrafi Bilgi Sistemi ve mühendislik yazılımlarının kamuda, yerel yönetimlerde ve özel sektörde çok yaygın olarak kullanılmakta olduğunu dile getiren Netcad Yazılım Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin Bank şunları kaydetti:
“BT Yönetişimi kavramını;  kurum ve kuruluşların mevcut iş ve işlemlerini daha hızlı, daha kontrollü, daha ekonomik ve daha paylaşılabilir yapmak için ortaya koydukları süreçler olarak değerlendiriyorum. Kamu kurumları, yönetsel ve işlevsel faaliyetlerini entegre bilgi sistemi mantığıyla otomasyona tabi tutmayı, ürettikleri veya sahip oldukları bilginin süratle erişilebilir, paylaşılabilir, değerlendirilebilir ve karar üretilebilir hale dönüştürülmesini stratejik ve ekonomik açıdan gerekli görüyor. Sistemini bunun üzerine inşa eden kurumlar diğer kurumlara örnek teşkil ediyor ve BT Yönetişim uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Kamu kurumları yapısı itibarıyla merkez ve taşra teşkilatlarından oluşuyor. Taşra teşkilatı ağırlıklı olarak proje yaparak coğrafi verilerin yaratılmasında ve kişisel ve birimsel arşivlenmesinde rol alıyor. Merkez teşkilatlar ise ağırlıklı olarak planlama, etüt, izleme, kontrol ve arşiv işlerinde etkin rol alıyor. BT Yönetişiminin hem merkez hem de taşra teşkilatında etkin olarak kullanıldığını görüyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics