Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 20 MART 2016 / 16:17

KOSGEB E-DÖNÜŞÜM PROJESİNİN TEMELLERİ ATILDI

KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Şakalak
Kamuda BT yönetişimi artık kamu idarelerinin en önemli parçalarından birisi haline geldi. Kamu yönetişimi denildiğinde artık bir yapbozdan çok her biri birbirini destekleyen ve tüm parçaların diğer parçalarla bir ve entegre olduğu karmaşık bir yapıdan bahsetmek mümkün hale geldi. BT yönetişimi ise bu karmaşayı en aza indirgeyebilmek için karmaşanın ortaya çıkarmış olduğu risk ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilmenin anahtarı olmakta. Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki gelişmeler, özellikle de İnternet kullanımının yaygınlaşması ve bilgi toplumuna geçiş sürecindeki gereklilikler kamuyu önemli şekilde etkilemekte. Kamu idareleri, teknolojideki söz konusu gelişmelere bağlı olarak hızlı bir değişim sürecinden geçtiler ve bu değişim süreci halen devam ediyor. Bu noktada vatandaşa verilen hizmetlerin dijitalleşmesi gerek maliyetlerin gerekse iş gücünün azalmasına yol açtı. BT dönüşüm süreci, hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli bir biçimde verilmesine imkân vermekle birlikte, sistemlerin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine de yol açtı. Bu da elektronik ortama alınan bilgilerin maruz kalabileceği riskler sebebiyle bilgi güvenliği, BT ve iş sürekliliği, BT varlık yönetimi, mobil bilişim, bulut bilişim ve sosyal medya risk yönetimi gibi konuları da beraberinde getiriyor. Kurumların bu hizmetleri elde ederken ortaya çıkan risk faktörlerini ve siber güvenlik açıklarını da dikkate alarak tüm bu hizmetleri projelendirmeleri gerekmekte.
 
Kurumların BT birimleri artık yol gösterici konumda
Sistemlerin dijitalleşmesiyle birlikte siber tehdit unsurları için de, yeni kapılar açılıyor. Sistemler ne kadar karmaşıklaşırsa kontrol altında tutmak bir o kadar zorlaşmakta. Kurumların BT birimleri yardımcı hizmet birimleri ve teknik destek sağlayan birimler iken artık kurumsal yol haritalarının oluşturulmasında yol gösterici ve rehber görevlerini üstlenmekte. Vatandaşa dokunan vatandaş odaklı projelerin geliştirilebilmesi, iş süreçlerinin dijitalleştirilebilmesi ve sürelerinin kısaltılabilmesi, süreçlerde talep edilen bilgi ve belgelerin artık talep edilmemesi ve ıslak imzanın nerdeyse ortadan kaldırılması gibi dijital dönüşüm modellerinin tamamı BT yönetişimi tarafından önerilmekte ve teknik yeterlikler çerçevesinde hayata geçirilmekte. Tabii tüm bu projeleri hayata geçiririken dikkat edilmesi gereken bazı hususları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu amaçla herhangi bir BT projesi hayata geçirileceğinde; sistemin uygunluğu, performans kontrolü, mali uygunluk, mevzuat uygunluğu, siber güvenlik kontrolü konuları, BT yöneticisinin ve proje ekibinin dikkat etmesi gereken konular haline geldi. KOSGEB e-Dönüşüm çalışmalarına 2010 yılında hız vererek sürekli bir dönüşüm içerisinde projelerini hayata geçirdi. KOSGEB e-Dönüşüm ve dijitalleşme anlamında 2016 yılı ayrı bir önem arz etmekte. Hayata geçirilecek projeler sayesinde KOBİ’lerin destek başvuru süreçlerinde belge talepleri ortadan kaldırılıp tüm süreç dijitalleştirilecek. KOBİ’lerin başvuru sürecinde hazırlaması ve kağıt ortamında ıslak imzalı olarak teslim etmesi istenilen tüm belgeler dijital ortama aktarılacak bir kısmı diğer kamu kurum ve kuruluşlardan servisler yardımıyla kontrol edilecek. Sonuçta önümüzdeki süreçte tüm belgelerin dijitalleştiği, vatandaştan gerek başvuru gerekse ödeme esnasında hiçbir belge ve bilginin talep edilmediği, e-Devlet kapısına tam entegre, mobil arayüzlerle işlemlerin gerçekleştirildiği bir KOSGEB e-Dönüşüm projesinin temelleri atılmış durumda. KOSGEB çok kısa bir zaman içerisinde yüzde 100 dijitalleşecek bir hizmet anlayışıyla dijital dönüşümünü tamamlamaya hazır bir BT yönetişim anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics