Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 19 MART 2016 / 16:58

KURUMSAL YÖNETİŞİM İLE BT YÖNETİŞİMİ KAYNAŞMAK ZORUNDA

Resmi ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı artık ‘Yönetişim’ olarak anılıyor. Turcom Teknoloji Ankara Kamu Satış ve Proje Yöneticisi Gökhan Emre’nın verdiği bilgilere göre, ‘Yönetim’ kelimesinden farkı ise bir üst disiplini olmasıdır. Tanımlamanın ışığında  ‘BT Yönetişimi’, BT kaynaklarının etkin ve tüm birimlerle bütünleşmiş bir biçimde kullanılabilmesi için idari, finansal ve iş gücünün en verimli şekilde organize edilmesi ve kullanılmasının sağlanması olarak ifade edilebilir. Bilgi güvenliği, verilerin bütünlüğü ve kaynakların güvenilirliği, kişisel verilerin korunması, kalite gibi  hususlarda yaşanan ve yaşanacak sorunlar da BT Yönetişiminin önemini artırmakta. Kurumsal Yönetişim ile BT Yönetişimi kaynaşmak zorunda. Bunun için kurumlar; idari yapılarını buna göre oluşturmalı ve gerekli bilişim süreçlerini harmanlamalı ve bunları gerekirse bilişim konusunda faaliyet gösteren STK’ların ve üniversitelerin katılımlarıyla hayata geçirmelidir. Yarının dünyası; bilgi, zeka, inovasyon ve entegrasyon odaklı olacaktır. Ve unutulmamalıdır ki BT altyapısını haberleşme teknolojileri oluşturmakta.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics