Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 20 MART 2016 / 15:46

Risk ve tehditleri fırsata dönüştürmenin anahtarı: BT Yönetişimi

Günümüzde büyüme ve gelişme ancak BT teknolojileriyle, desteğiyle ve yönetişimiyle gerçekleşebilmekte. Kamu yönetişimi denildiğinde; artık bir yapbozdan çok her biri birbirini destekleyen ve tüm parçaların diğer parçalarla bir ve entegre olduğu karmaşık bir yapıdan bahsedilebilir. BT yönetişimi ise bu karmaşayı en aza indirgeyebilmek için karmaşanın ortaya çıkarmış olduğu risk ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilir. Çünkü BT yönetişimi; tüm bilişim teknolojileri unsurlarını göz önüne alarak etkin ve verimli yönetim stratejisini sürdürülebilir kılmaktır. Kamunun vatandaşlara ve paydaşlarına verdiği hizmetlerin iş hedefleriyle uyumluluğunun sağlanabilmesi, başarılı bir BT yönetişim organizasyonunun kurulması ve yönetişimiyle olabiliyor. Yakın geçmişte üst yönetim düzeyinde görüşülmeyen, göz ardı edilen BT faaliyetlerinin; yönetişim kavramı çerçevesinde ele alınması ve kurumsal yönetişimle birlikte düşünülmesi de zorunluluk haline geldi. Etkin bir BT yönetişimi için ise bilişim konusuyla ilgili tüm paydaşlar arasında dinamik bir iş birliğinin bulunması şart. Zaten yönetişimden bahsederken aynı zamanda ilgili paydaşlarca belli bir amaç etrafında ortak hareket edilmesinden, yönetimin güçlendirilmesinden söz ediyoruz. Bu gerçekleşmediğinde; projelerin başarı oranının düşük olması ise kaçınılmaz. Diğer yandan bilgi güvenliği, verilerin bütünlüğü ve güvenilirliği, kişisel verilerin korunması, verimlilik, etkinlik, kalite ve değişen mevzuata uyum gibi başlıklarda yaşanan sorunlar da BT yönetişiminin önemini giderek artırmakta. Bilgi güvenliğine ilişkin riskler de, ancak kamuda ideal bir BT yönetişimi ile yönetilebilir duruma gelebilir. ‘Kamuda BT Yönetişimi’ dosyamızda tüm paydaşların görüşlerine yer vermeye çalıştık; çok değerli konuklarımızın vizyoner ve çözüme dönük önerilerini yansıtmaye gayret ettik. Ayrıca 23 Mart Çarşamba günü Ankara’da Swissotel’de düzenleyeceğimiz ‘Teknoloji Platformu’muzda yine çok değerli katılımcıları ağırlayacağız ve kamuda etkin BT yönetişimi için neler yapılması gerektiğini tartışacağız. Sizler de davetlimizsiniz… 
 
Ankara ‘Teknoloji Platformları’ başlıyor
Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi, 23 Mart Çarşamba günü “Kamuda BT Yönetişimi Teknoloji Platformu” ve “Biyometri & Güvenlik Teknoloji Platformu” isimli 2 ayrı konferans dizisini Ankara Swissotel’de gerçekleştirecek. Kamu ve özel sektor kurumlarından çok sayıda kişinin katılımcı olarak yer alacağı konferanslarda, kamu söz sahibi ve karar vericileri, özel sektör yöneticileri ve teknoloji devlerinin seçkin konuşmacıları ile birlikte yeni eylem planlarında teknoloji yapılanmasına verilen önem ve bu alanda yapılmakta olan yatırımları konuşacaklar. e-Devlet alanındaki tüm teknolojik konulardaki gelişimler güncel biyometri projeleri ile beraber ele alınacak, veri güvenliğinden sistem seçimine kadar pek çok konu kıdemli söz sahipleri tarafından paylaşılacak.
T.C. Dış İşleri Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, SGK, Sivil Savunma Müsteşarlığı, TBMM, KOSGEB, Tübitak Bilgem, TSE, Bilgi Güvenliği Derneği gibi pek çok kurumdan konusunda uzman konuşmacıların sunum ve panellerde yer alacağı, deneyimlerin paylaşılacağı tam gün sürecek olan bu 2 platform konferansında yoğun ve zengin içerik bulunuyor. Tüm sponsor konu ve konuşmacılarının yanı sıra “Kamuda BT Yönetişimi Teknoloji Platformu” Platin Sponsoru Canon Eurasia ve “Biyometri & Güvenlik Teknoloji Platformu” Platin Sponsoru Fujitsu Türkiye’nin yurt dışından gelecek konuk konuşmacı sunumları için katılımcılara simultane tercüme hizmeti de verilecek.
Canon Eurasia, Fujitsu Türkiye, Hewlett Packard Enterprise, 4Dekas, Qlikview, Nakivo, Tesan, Pikare, Quadro ve Vector gibi çok sayıda lider teknoloji firması da bu platform konferanslarına sponsorluk ve içerik sağlıyorlar.
 
ETİKETLER : 1064

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics