Dosya Kamuda BT Yönetişimi 2016 20 MART 2016 / 15:55

TEST VE PİLOT SÜREÇLERİNDE SEÇİCİ DAVRANILMALI

Canon B2B Pazarlama Müdürü İsmet Özdemir
Canon; donanım firması kimliğinin yanı sıra bir BT ve bilgi yönetimi firması olarak çalışıyor. Bununla ilgili olarak son yıllarda yaptığı satın alımlarla birlikte ‘Bilgi ve Doküman Yönetimi’ tarafında ‘Therefore’ yazılımını, çıktı yönetimi tarafında ‘Uniflow’ yazılımını, içerik yönetimi tarafında ‘IRIS’i, yine günümüzde önemli bir araç olan güvenlik kameraları yazılımları geliştiren Milestone firmasını bünyesine kattı. Bu satın almalarda anlaşılacağı üzere Canon donanım tarafındaki tecrübelerinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri kısmında yaptığı yatırımlar ve tecrübeleriyle birlikte kurumların ve özel sektörün BT çözüm ortağı durumunda bir firma. Kurumlarda ya da özel sektörde geliştirdiğimiz projelerimizdeki en önemli nokta; BT teknolojilerimiz ile donanımlarımızın herhangi bir entegarasyon süreci yaşanmadan sorunsuz şekilde çalışabilmesini desteklememiz. Gerçekleştirdiğimiz ya da gerçekleştireceğimiz projelerde en önemli avantajımız bu olacaktır. Bu noktada kamunun ya da özel sektörün entegrasyon sürecinde ya da süreçlerin geliştirilmesi noktalarında test ve pilot süreçlerinde seçici davranmalarını bekliyoruz.
 
Bilgiye kolaylıkla erişmek kurumların veya özel sektörün en hayati meselesi 
Bilgiyi saklamak kadar ona istenildiği anda hızla erişebilmek de önemli. Bilgiyi saklamak günümüzde üstesinden kolaylıkla gelinebilir sorun. Bilginin elektronik ortama aktarılması ya da elektronik olarak oluşturulmasından önce bu bilgilere kolaylıkla erişmek kurumların veya özel sektörün en hayati meselesi. Bilgi; yüzde 56 büyüdü. Bilgide artış olmasına rağmen eğer bu bilgi arandığında bulunabilir değilse, bilgi değerliliğini kaybediyor. Bilginin değerinin korunabilmesi için arandığında bulunabilir olması büyük önem taşıyor.  
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics