Dosya Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0 18 ŞUBAT 2017 / 17:03

Endüstri 4.0 sürecinde en büyük görevlerden biri de kamuya düşüyor

Endüstriyi hammadde veya yarı işlenmiş maddeden kullanıma uygun bir şey üretmek olarak yorumlarsak, endüstrideki devrimleri de teknolojideki gelişimin üretime yansıtılması ve üretimde verimliliğin artırılması olarak görebiliriz. 1780’li yıllarda mekanik üretimde su ve buhar gücü kullanımının Birinci Endüstri Devrimi,1870’li yıllarda elektrikli motor kullanımının imalatta iş bölümü ve seri üretimi ortaya çıkarmasını İkinci Endüstri Devrimi ve 1970’li yıllarda bilgisayar teknolojisinin kullanımı ile imalatta otomasyona geçişin Üçüncü Endüstri Devrimi olarak tarihte yerini aldığını görüyoruz.
Tarihsel gelişime baktığımızda endüstrideki gelişimin öncelikle üretimde sağlandığını, teknolojideki gelişimin imalata yansımasının ise 1780’li yıllardan itibaren yaklaşık 100’er yıllık aralarla devrim niteliğinde gelişmeler olarak tarihe geçtiğini görüyoruz.
Netcad Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin Bank’in verdiği bilgilere göre, bugün sözünü ettiğimiz dördüncü devrim ise internet teknolojisindeki hızlı gelişimi içeriyor ve bizler bu sefer sanayideki devrim periyodunun kısaldığını görüyoruz. Daha önce yaklaşık 100’er yıllık periyotlarla gerçekleşen devrimlerin dördüncü evrede internet teknolojisinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması ile 40-50 yıllık bir periyoda indiğini görüyoruz.
Endüstri veya Sanayi 4.0 devrimi kapsam olarak siber fiziksel sistemleri, yani bilgisayar ağlarını, internete dayalı üretim sistemlerini kapsıyor. İki önemli bileşeni var.Biri yeni nesil donanım ve yazılım, diğeri de nesnelerin interneti.
Yeni nesil yazılım ve donanımın kamu kurumlarına doğrudan yansıyacağını kaydeden Emin Bank, “Yani tüm yazılım ve donanımın belli bir süre içerisinde yenileneceğini öngörebiliriz. Zira, yeni nesil donanımın düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar olması, bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması bir avantaj olarak değerlendirilecektir.
Endüstri 4.0 devriminin diğer bileşeni olan nesnelerin internetini ise, üretimde insanı neredeyse tamamen devreden çıkaracak bir gelişim olarak değerlendirebiliriz. Bu gelişimin üretim kurumlarında önemli istihdam azalmasına sebep olacağı muhakkaktır. Üretim kurumlarının nesnelerin interneti uygulamalarına geçtiğinde kamu kurumlarının görevleri gereği yaptıkları izleme ve kontrol görevlerinde de değişiklik olacağı muhakkaktır” dedi.
Kamu kurumlarını ilgilendiren en önemli konulardan birinin siber güvenlik konusu olacağını hatırlatan Emin Bank, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Önümüzdeki dönem bu konuya verilen önemin artacağını ve yatırımların çoğalacağını öngörebiliriz.  Zaten son birkaç yıldır hükümet düzeyinde bu konunun ele alındığını ve önemli bir gündem olarak üzerinde çalışıldığını görüyoruz.
Robotik sistemlerin üretimde etkin kullanılması ile istihdamın azalacağı kaygısı var. Ancak üçüncü sanayi devriminde otomotivde otomasyon artarken işsizliğin artmadığını, hatta yeni iş imkanlarının doğduğunu görüyoruz. Dördüncü sanayi devriminde de sensör teknolojisi, internet ağları, yeni nesil bilgisayar ve donanımların yeni istihdam fırsatları doğuracağını öngörmemiz yanlış olmayacaktır.
Endüstri 4.0 sürecinde en büyük görevlerden biri de kamuya düşüyor. Böylesine büyük dönüşümlerin devlet desteğiyle gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Hükümetler gerek yaptıkları yatırımlar gerekse üniversiteler, endüstri temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları ile yaptıkları iş birlikleri sayesinde Endüstri 4.0 stratejilerinin ve süreçlerinin gelişimini hızlandırıyor. Belirlenen stratejilerin başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere kamunun çeşitli noktalarına entegre edilmesi de kamuya düşen sorumlulukların başında geliyor. Özellikle Ar-Ge çalışmalarına yoğun destek içeren stratejilerin belirlenmesi ve altyapı desteği de Endüstri 4.0 dönüşümünde hükümetlerin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olarak vurgulanıyor.
Şirketimiz Netcad’in kamuya yaklaşımları konusuna değinecek olursak, firmamızın kamuda ciddi bir kullanıcı kitlesi olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bugün Türkiye’nin 81 ilinde tüm kamu ve merkez teşkilatlarında Netcad kullanılıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Peki bu kurumlar Netcad ile neler yapıyor diye düşünebiliriz. Hızlıca örnek vermek gerekirse KGM yol projelerinde, DSİ baraj projelerinde, Tarım Bakanlığı Toplulaştırma ve Mera Yönetimi işlerinde, TKGM tüm kadastro yapım ve kontrol işlerinde, Bakanlıklardaki plancılar planlama işlerinde, Kamulaştırma ve Emlak birimleri kamulaştırma işlerinde çok büyük oranda Netcad çözümlerini kullanırlar.  Ayrıca Ülkemizde üretilen halihazır haritaların çoğu yine Netcad ile yapılır. Bunlar bizim için çok değerli referanslar olmakla birlikte bunlarla yetinmememiz gerektiğini ve daha yapacağımız çok şey olduğunu farkındayız. Bu heyecan bizim için en büyük motivasyon diyebilirim.
Bunların haricinde Netcad şu anda 3 adet yabancı ortaklı Ar-Ge projesinde yer alıyor. Bunlardan biri ASUA, kısaca şehir yönetiminde gelişmiş sensörlerin kullanımı. Biz burada bir şehirdeki tüm sensör verilerini okuyan bir kural motoru ile verileri işleten ve gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara ikaz/bilgi mesajları ileten bir platform sağlıyoruz. Aynı zamanda konumsal verilerin görselleştirilmesi ve karar destek amaçlı kullanımı için de çözümler sunuyoruz. Gerek kamuya gerekse belediyelere bu platformu sağladığımızda akıllı uygulamalar için önemli bir platform sunmuş olacağız.
Özetle Endüstri 4.0’ın sadece üretim sistemlerinin gelişmesini değil, kişi ve kurumların yaşam biçimlerini de değiştirecek bir devrim olduğunu söyleyebilirim.”
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics