Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:47

ANALİZ ÇALIŞMALARIYLA DOĞRU ÇÖZÜMLER SUNULUYOR

BT araçlarının etkili kullanılabilmesi için kurumun ihtiyaçlarına göre hedefler belirlenmeli ve bu konuda planlı çalışılmalıdır.

2014 yılı Mas-Deha olarak büyük projelere imza attığımız bir yıl oldu. Temsilcisi olduğumuz Canon’un ürün grubunda yer alan fotokopi makineleri, tarayıcı, yazıcı, ve güvenli baskı çözümlerimizle birçok projeye imza attık. 2014 yılını yüzde 20 büyümeyle bitiren şirketimiz, 2015’te de  aynı oranda büyümeyi hedefliyor. Bu hedefimize kamudaki projelere Canon’un geniş ürün portföyü ile cevap vermeyi hedefliyoruz. Kamuda gerçekleştirdiğimiz projelerde, öncelikle kurumun ihtiyacını belirledikten sonra yapılan analiz çalışmaları sonucunda doğru çözümler sunmaktayız. Özellikle güvenli baskı çözümleri projelerimizde, baskı güvenliği ve baskı maliyetini düşürme en önem verdiğimiz konuların başında geliyor.  Gelişen teknolojiler bilgi güvenliği konusunda önlemler almayı gerektirmekte. Basılan belgelerin güvenliği de artık göz ardı edilemeyecek kadar önemli. Mas-Deha olarak baskı güvenliği konusunda müşterilerimize ihtiyaçları olan çözümleri satış öncesi ve satış sonrası doğru ürün ve hizmetler ile sunuyoruz.

Etkin BT kullanımı için olmazsa olmazlar belirlenmeli

Kamuda BT yönetişimi belirlenen organizasyon gereksinimlerine ve hedeflerine liderlik vasfına sahip üst düzey yöneticiler tarafından organizyonel yapılanmayla ulaşma ve hedefleri yerine getirmedir. Etkin bir BT kullanımı için mevcut durum, olması gerekenler ve olmazsa olmazların belirlenmesi gerekmekte. BT araçlarının etkili kullanılabilmesi için gerekli plan ve programın yapılması, halihazırda kullanılan araçların yeterliliği  ve ihtiyacı karşılıyabilirliliği ölçülmeli, kurumun ihtiyaçlarına göre hedefler belirlenmeli ve bu konuda planlı çalışılmalıdır.

Mas-Deha Yazılım Çözümleri Ürün Müdürü Mustafa Bilgiç
ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics