Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:44

BT YATIRIMLARININ HANGİ SÜREÇLERİ DESTEKLEDİĞİ İZLENMELİ

Günümüzde kurumlar, durmaksızın akan büyük ve hızlı veriler karşısında çok daha kısa sürede doğru kararlar almak, bu kararları doğru zamanda uygulamak ve bunları sürekli takip etmek zorunda.

Kamu kurumlarında uçtan uça süreç mükemmelliğini sağlamak, bizim en önemli hedeflerimizden biri. Bu sayede hem kurumsal görünürlüğü artırıyoruz hem de süreçlerin gerçek veriler üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edilmesini sağlıyoruz. Bu veriler üzerinden kurumlar simülasyonlar çalıştırıp karar alma mekanizmalarını elde edilen içgörüler doğrultusunda destekleyebiliyorlar. Kurumları mevcut teknolojilerini değiştirmeye zorlamadan gerekli bütünleştirme projelerini hayata geçirmek ve sayısal kurumlara dönüşmelerine yardımcı olmak, Software AG olarak sunduğumuz en önemli katma değerlerden biri. Kamu emeklilik fonu, savunma, sağlık, gümrük ve gelir idaresi gibi pek çok farklı alanda devreye giriyoruz. Uygulama modernizasyonundan kurumsal mimari yönetimine, şikâyet yönetiminden kurumlar arası bilgi paylaşımına kadar pek çok farklı konuda kamu kurumlarının dönüşümüne katkıda bulunuyoruz. Günümüzde kurumlar, durmaksızın akan büyük ve hızlı veriler karşısında çok daha kısa sürede doğru kararlar almak, bu kararları doğru zamanda uygulamak ve bunları sürekli takip etmek zorundalar. Özellikle değişen kanunlar, düzenlemeler ve denetimler bu süreci kamu kurumları için daha da zorlaştırıyor. Bilgi Teknolojileri çözümleri kullanmayan kurumlarda, yöneticiler kurumu tam anlamıyla izleyip yönetemiyor. Dolayısıyla bu noktada kurumsal izlenebilirliğin sağlanabilmesi, gerekli BT yatırımlarının yapılması çok önemli. Hatta bu BT yatırımlarının hangi süreçleri desteklediği de sürekli olarak izlenmelidir.

Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan

 
ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics