Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:52

EN ÖNEMLİ YÖNETİŞİM UNSURU EŞGÜDÜMDÜR

Kamu kurumlarının otomasyon ihtiyaçları için geliştirilen çözümlerde, birlikte çalışabilirlik ölçütüne öncelik verilmesi önem taşıyor. Ulusal ortak veri merkezlerinin kurulması ve e-Devlet uygulamalarının bütünleştirilmesi hedefine de bu şekilde yaklaşılabileceği değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın 2014’te başlıca yeniliği; yurt dışındaki konsolosluk birimlerimizde vatandaşlarımızın nüfus, askerlik, pasaport ve noterlik gibi işlemlerini gerçekleştirdiğimiz uygulamalarımızı İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı’nın Askere Alma Dairesi Başkanlığı ile web servisler üzerinden bütünleşik bir temelde çalışır hale getirilmesi oldu. Böylece eski sistemde dünyanın uzak yerlerinden posta yoluyla yapılan ve bazen haftalar ya da aylar alan işlemler, dakikalar içinde tamamlanabilir hale geldi. Ayrıca ‘Kamu Kurumları Bilgi Sistemi’ projemiz de 2014 yılında uygulamaya alınarak kamuda ortak veri platformu oluşturulmasına yönelik çalışmamız tamamlandı. 2015 yılındaki hedeflerimiz arasında; KonsoloslukNet uygulamasının Noterler Birliği ile de bütünleşik hale getirilmesi ve noterlik hizmetlerinin de bu uygulama üzerinden yeknesaklık içinde gerçekleştirilmesi;  diğer kurumlarla e-Yazışma bütünleştirmesinin pekiştirilmesi; vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin basitleştirilmesi; kırtasiye ve bürokrasinin azaltılması ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi aralarında ve  ülkemizle  bir köprü oluşturabilecekleri portalın oluşturulması yönündeki çalışmalarımıza hız vermek yer alıyor.

Projelerimizin temelinde diğer kamu kurumlarıyla bütünleştirmeyi artırmak bulunuyor

Kendi vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin hız ve kalitesinin yükseltilmesi, hem vatandaşımızın memnuniyetinin artırılması hem de daha az çalışma saati, kâğıt ve posta masraflarından tasarrufla kamu kaynaklarının verimli kullanılması çabalarına katkı sağlıyor. Ayrıca yabancı ülke vatandaşlarına yönelik en önde gelen hizmetimiz olan vize başvurularının işleme alınmasını yaklaşık 2 yıldır elektronik ortamda gerçekleştiriyoruz. Tek bir personel dahi çalıştırmadan, tamamen internet ortamında, toplam 6 milyondan fazla kişiye e-Vize vermiş, 120 milyon ABD dolarını aşan miktarda vize harcı tahsilatını ülkemizin hazinesine aktarmış durumdayız. e-Vize’nin bir başka somut getirisi de, yabancıların ülkemiz hakkında çoğu zaman ilk intibalarını edindikleri vize başvuru sürecinde, konsolosluk birimlerimize gitmek için zaman kaybetmeden yalnızca 3 dakika içinde vizelerini alabilmelerinin Türkiye’nin imajı bağlamında yarattığı olumlu izlenimdir. Projelerimizin  temelinde; vatandaşa sunulan tüm hizmetlerde hızlı ve etkin bir yapı oluşturarak zaman, kağıt ve emek tasarrufu sağlamak; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik bütünleştirmeyi artırmak, bu kurumlarla ortak verilerin paylaşılacağı platformların oluşumuna ve geliştirilmesine  katkı sağlamak; Bakanlığımızın günlük işlemlerinde ve dış politikamızın yürütülmesinde teknolojinin sunduğu imkanlardan azami derecede yararlanmak bulunmakta.

Tüm kamu birimlerine liderlik edecek üst düzey bir makama ihtiyaç var

Bilişim alanında ortaya çıkan en önemli yönetişim unsuru eşgüdümdür. Her kurum benzer amaçlar için farklı çözümler geliştirmekte, bu durum mükerrer harcamalar ve emek israfına neden olabilmekte, bazen de birlikte çalışabilirlik yanı yetersiz kaldığından bütünleşik sistemlerin oluşturulmasını zorlaştırmakta. Ayrıca her kurumun ortak ihtiyaçlar kapsamında kendi bilişim altyapısını tesis ederken, bakımını sağlarken, güvenlik araçlarıyla donatırken eşgüdüm ve bütünlük sağlanabilmesi halinde bu ihtiyaçlar için ayrılan mali ve beşeri kaynaklardan tasarruf edilebilmekte. Bu bağlamda, kamu kurumlarının otomasyon ihtiyaçları için geliştirilen çözümlerde, birlikte çalışabilirlik ölçütüne öncelik verilmesi önem taşıyor. Ulusal ortak veri merkezlerinin kurulması ve e-Devlet uygulamalarının bütünleştirilmesi hedefine de bu şekilde yaklaşılabileceği değerlendiriliyor. Bu konuda, başta e-Devlet gelişim endeksleri yüksek ülkeler olmak üzere dünyadaki başarılı örneklerden yararlanılması ve bu alanda tüm kamu birimlerine liderlik edecek üst düzey bir makam ve görev tanımının belirlenmesine ihtiyaç olduğu düşünülüyor.

Firmaların projeleri üstlenirken gerçekçi olmaları prestijleri açısından da önemli

Kamu kurumları için BT çözümleri ve özellikle yazılımları geliştiren firmaların, hizmetleri sunan kurumların icracı birimleriyle projenin başından sonuna kadar yakın diyalog ve iş birliği sürdürmeleri ve bu bağlamda çözümü kullanacak olan hizmet birimlerini analizden tasarıma her aşamada sürecin içinde tutmaya gayret etmeleri, bir ihtiyaçtan öte; hedeflere ulaşmak için bir zorunluluk. Aksi takdirde, hizmetin sunumunda çözümü kullanacak olan ekiplerle çözümü geliştiren ekiplerin birbirinden kopuk olması, proje sonunda hayal kırıklığının yanı sıra büyük emek, zaman ve para harcanan işlerin rafa kaldırılmasına da neden olabilmekte. Ayrıca böyle bir kopukluğun yaşanması firmaların kamu kurumlarına projelerin uygulama planı/takvimi ve bütçesi gibi konularda gerçekçi hesaplamalar yerine her iki taraf için de yanıltıcı tahminler sunabilmekte. Firmalarımızın projeleri üstlenirken bilgiye dayalı, gerçekçi ve ayrıntılarıyla tasarlanmış, sağlıklı kararlar vermeleri, kendilerinin sektördeki prestijleri için de önem taşıyor

Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı ve Elçi Haldun Koç

ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics