Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:47

KAMU BULUTU BİLİŞİM ÜRETİCİSİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Güçlü bir kamu inisiyatifi ile hizmetlerin tek bir çatı altında toplanabilmesi gerekiyor.


2014 yılı kamu yatırımlarında NetApp özelinde yoğun ve etkin bir yıl oldu. Birçok kamu kurumunun, farklı nitelikteki veri altyapılarına uygun çözümler geliştirdik ve veri yönetimi noktasında esnek ve geleceğe yönelik yatırımlarda tercih sebebi olduk. Büyük veri konusunda, ülkemizin adımlar atmaya başladığını, bugüne kadar biriktirdiği verileri anlamladırma ve bunu vatandaş odaklı hizmete çevirme konusunda yeni bir döneme girildiğini görüyoruz. Aynı şekilde, bulut bilişimin kamu kurumlarının tamamında 2015’in en önemli gündemi olacağına dair işaretleri görmekteyiz. Mükerrer yatırımların önüne geçmek, verilen bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bütünleşik hizmetler sunabilmek açısından da bulut bilişim çok önemli bir noktada duruyor. Bunun milli bir mesele olarak görülmesi gerekiyor. Bazı sorunları da bu noktada iyi analiz ederek hareket etmek gerekir. Kamunun elindeki verilerin sahibinin kim olduğu, güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve kimin erişebileceğine karar vermemiz ve mevzuatı buna göre düzenlememiz de gerekiyor. Bu konuları çözebilmemizin tek yolu da güçlü bir kamu inisiyatifi ile hizmetleri tek bir çatı altında toplayabilmemiz gerekiyor. Ülkemiz, zaman kaybetmeden, ‘kamu bulutu’ projesini ciddi bir şekilde gündemine almalı ve en kısa zamanda uygulamaya geçirmelidir. 2015 yılının bilişim konusunda çatı projesi olmalıdır.


Bölge ülkeleri rakip değil pazar olarak görülmeli


Kamu bulut bilişim uygulamalarının artırılması Türkiye’nin bölgede, hem ekonomik hem de stratejik etkinliğinin artmasına da yol açacaktır. Bu noktada bölge ülkelerini bir rakip değil bir pazar olarak görüp aslında oluşturulacak kamu bulut bilişim servislerinin 80 milyona değil, 100 milyonlarca bölge insanına servis vereceğini göz önünde bulundurmak çok önemli. Kamunun verileri, gerçekte vatandaşın verileri olduğu için vatandaşın verilerinin güvenliği birebir vatandaşın sosyal yaşam güvenliği niteliğinde. Bu bakış açısıyla, vatandaşın verisine izinsiz veya yetkisiz erişmek ya da bir amaç için kullanmak ile vatandaşın evine izinsiz girmek veya arabasını izinsiz kullanmak ile eşdeğer durumda. Özellikle bu noktada kamu, veri güvenliğinde çok hassas davranıyor. Vatandaşın verilerinin bu gibi yanlış kullanımlara açık olmaması için bulut bilişim yüksek denetim ve kontrol altında olmalı. Kamu kendi bulut hizmetlerini sunacak altyapıyı kuracak inisiyatifi bir an önce devreye sokmalı ve hizmet stratejisini geliştirmeli. Kamu bulutunu, ülkemizde yıllardır gündemde olan ancak hâlâ istediğimiz bir noktaya gelemeyen bilişim üreticisi ve ihracatçısı rolünü kazanmak için de büyük bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Bu doğrultuda artık yapmamız gereken gelecekte BT’yi şirketlere veya kamu kurumlarına göre düzenlemek değil, BT'nin ve yeni teknolojilerin kurumları yönlendirmesine izin vermek olmalı. Gartner’a göre BT bütçelerinin yüzde 60’ından fazlası bugün mevcut BT altyapılarına ayrılırken, sadece yaklaşık yüzde 15’i yeni teknolojilere harcanıyor. Teknolojinin ekonomik bir kalkınma aracı olabilmesi için, kamu kurumlarından üniversitelere kadar iş birliği halinde çalışmalı, yasal düzenlemelerden özel eğitim olanaklarına kadar geleceğe dönük adımlar atmalıyız.


NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı


 

ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics