Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:50

STRATEJİK VE ORTAK BİR ULUSAL BT HEDEFİ BELİRLENMELİ

BT yönetişimi sektörü hedeflenen dinamik yapılara taşıyacak.

Kamuda gerçekleştirdiğimiz projelerle her geçen gün artan ve çeşitlenen güvenlik tehditleri ve ağ güvenliği yönetimindeki karmaşaya karşı, yüksek performanslı, maliyet avantajlı ve kolay yönetilebilir sistemleri kamu kurumlarına tanıtmayı ve tüm iş süreçlerinde gereken güvenlik adımlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sağlık, eğitim ve savunma gibi kritik hizmetler sunan ve e-dönüşümü sürdüren kamu kurumlarının en güvenli şekilde vatandaşlara ulaşması ve önemli bilgileri elde tutabilmesi bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu süreçte BT kaynaklarının paylaşılması sırasında meydana gelebilecek güvenlik açıkları ve sorunlar da bizim ilgi ve uzmanlık alanımız. Çünkü elektrik veya su dağıtım şebekelerinde, baraj ve tesislerde meydana gelebilecek şiddetli bir siber saldırı veya veri sızıntısı, hizmet kesintisinden çok daha büyük ve tahmin edilmesi güç felaketlere yol açabilir. Biz proaktif bir şekilde kamu kurumlarının bu önlemleri almalarına yardımcı oluyoruz. Bunun en basit örneği olarak, Fortinet ürünlerinin tamamının, herhangi bir ek lisans gerektirmeden kamu kurumlarının kullanımına sunulabildiğini belirtebilirim. Kamuda da sıklıkla kullanılan Unified Threat Management (Bütünleşik Tehdit Yönetimi) yaklaşımımız, özellikle vatandaşlar, hatta ülkelerle ilgili veri gizliliğinin had safhada olduğu, herhangi bir hata kabul etmediği kamu kurumlarında, kesintisiz bir tehdit koruma sunuyor, yasal düzenlemeler ve gereklilikler ile uyumlu hale getirilebiliyor. Bugün siber güce ve sanal kolluk kuvvetlerine sahip olan devletler, dünyayı yönetmekte de geri kalmıyor.

Türk Dil Kurumu; ‘yönetişim’ kavramını resmi ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı olarak ifade ediyor.  Bu tanımlamadan yola çıkarak BT yönetişimi kavramını, mevcut bilişim teknolojileri kaynaklarının etkin ve tüm birimlere tam bütünleşik biçimde kullanımı için tüm idari, finansal, bilgi ve iş gücünün verimli biçimde organize edilmesi ve kullanımının sağlanması şeklinde tanımlayabiliriz. Etkin ve verimli BT kullanımı için birinci adım olarak kamu da devlet çatısı altında oluşturulacak bir organizasyon liderliğinde stratejik ve ortak bir ulusal BT hedefi belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. BT sektörünün kamu yatırımları içinde aldığı payın gün geçtikçe artması neticesinde kamu işleyiş süreçlerinde de BT sistemlerine bağımlılık kaçınılmaz hale gelmeye başladı. Sektörde artan BT yatırımları ve büyüyen pazar, güvenlik tehditlerini daha fazla üzerine çekerken, bu yatırımların etkin ve doğru olarak yönlendirilmesi gerekir. Kamuda BT hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi, mevcut yatırımların korunarak etkin kaynak yönetimi ve işleyişin kararlı takibi ile uygulanacak BT yönetişiminin sektörü hedeflenen dinamik yapılara taşıyacağını düşünüyoruz.

Fortinet Bölge Satış Direktörü Derya Aksoy

 
ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics