Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:46

VERİ YA DA BİLGİ AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU AKMALI

İllerden, bölgelerden, ya da tüm teşkilattan doğru ve güncel verinin zamanında gelmesi, yönetimin karar vermesi, politika üretmesi için elzemdir.

Netcad olarak 2014 yılında kamuda çok önemli projeler gerçekleştirdik. Bunların en önemlileri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı için Spor Bilgi Bankası ve Taşınmaz Bilgi Sistemi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için MERBİS Mera Bilgi Sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı için TUES Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi bulunuyor. Bu projelerle, ilgili bakanlıkların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini bütünleşik bir biçimde yönetecek sistemler kurduk. Türkiye Mera varlığının takip edildiği MERBİS Mera Bilgi Sistemi projemiz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve 81 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Artvin Bölge Müdürlüğü tarafından kullanılan Yusufeli Barajı Kamulaştırma Bilgi Sistemi projemiz, Yusufeli Barajı yapımı kapsamında gerçekleştirilecek olan kamulaştırma sürecinin sistem üzerinden takip edilmesini amaçlıyor. 2015 yılında kurumlar için, CBS tabanlı olsun olmasın, iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan sistemler kurmaya devam edeceğiz.

Kullanıcı eğitimlerini çok önemsiyoruz

Kurumlarda kararlar yukarıdan aşağıya doğru iletilirken, veri ya da bilgi aşağıdan yukarı doğru akmalıdır. Ankara’daki kamu kurumlarını, taşradaki birimleriyle bütünleştirmeyi iki taraflı canlı bağlantıyı sağlamayı hedefliyoruz. İllerden, bölgelerden, ya da tüm teşkilattan doğru ve güncel verinin zamanında gelmesi, yönetimin karar vermesi, politika üretmesi için elzemdir. Netcad’in Türkiye’de sağladığı en büyük katkı, kamunun uçtan uca güvenli ve doğru veri üretebilmesini sağlamak, bu amaçla kamuda, ilgili kurumların standardı haline gelmiş yazılımları üretmek olmuştur. Netcad kurumların ihtiyaçlarını doğru analiz etmiş, bu sayede kurumların ihtiyaçlarıyla birebir uyumlu yazılımlar üretmiştir. Ayrıca firmamız tarafından üretilmiş bir ‘uygulama geliştirme platformu’ olan Netigma ile, kendi kendini test edebilen, dokümantasyonunu otomatik üreten uygulamalar geliştirmek mümkün. Alan uzmanlarını uygulama geliştirme aşamasında kullanmayı mümkün kılan ve bunu hiç kod yazmadan yapmayı vadeden Netigma ile “daha işe yarayan” bilgi sistemleri üretmeyi hedefliyoruz. Sistemlerin işlemesi kullanılmalarına bağlı, bu amaçla kullanıcı eğitimlerini de çok önemsiyoruz.

BT yönetişimin temelinde paydaşlara değer üretmek yatar

BT yönetişimi, bir organizasyonun kurumsal yönetişim stratejisinin bir parçasıdır. BT yönetişimin temelinde paydaşlara değer üretmek yatar. Paydaşlar, kamunun verdiği hizmetten yararlanan vatandaşlar, hizmeti sunan kamu çalışanları ve yöneticileridir. Bunu sağlamanın yolu kurumun ve tüm paydaşların isteklerinin, beklentilerinin doğru analiz edilmesinden geçer. Öte yandan, etkin ve verimli BT kullanımı için performans ölçümleri yapılmalıdır. Günlük, aylık, yıllık vb. performans metrikleri olabileceği gibi, bir ‘bütün’e bir ‘toplam’a ulaşmak üzere de performans hedefleri koyulabilir.

Netcad Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Savacı  

 
ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics