Dosya Kamuda BT Yönetişimi 23 ŞUBAT 2015 / 06:49

YÖNETİM KAVRAMININ YERİNİ YÖNETİŞİM ALDI

BT yönetişimi sayesinde kamu kurumları bir taraftan vatandaşa verdikleri hizmeti kolaylaştırırken diğer taraftan da vatandaştan gelen geri bildirimleri değerlendirebilir, iyi önerileri hayata geçirebilir.

Günümüzde yönetim kavramının yerini yönetişim alırken iletişim bu geçişte önemli bir rol oynuyor. BT yönetişimi sayesinde kamu kurumları bir taraftan vatandaşa verdikleri hizmeti kolaylaştırırken, diğer taraftan da vatandaştan gelen geri bildirimleri değerlendirebilir, iyi önerileri hayata geçirebilir. Bunun için bilginin kullanımı, ulaşılabilirliği ve yönetiminin en amaca yönelik şekilde yapılması, bunun yanında tüm iletişim kanallarının açılması, vatandaşın sorununun her kanaldan (telefon, fax, e-mail, sosyal medya) dinlenerek çözümlenmesi, raporlanması gerekir. Ayrıca gelen geri bildirimlerden katma değer sağlayacak çözümlerin değerlendirmeye alınabilmesi çok önemli. En iyi öneriler; her zaman hizmet verilenlerden, müşterilerden ve sorun yaşayanlardan alınır. Bunları değerlendirmemek kurumlar için ciddi kayıptır. Kurum içi ve dışı iletişim sistemlerinin bunu desteklemesi BT yönetişimi açısından en kritik konuların başında gelir. Kullanıcı dostu, her kanaldan gelen bildirimlerin tümleşik olarak yönetilebildiği, izlenebilir, ölçülebilir, ölçeklenebilir ve geliştirilebilir bütünleşik sistemler bu yapının en temel gereğidir. Bu sistemlerin sürekliliği ise olmazsa olmazdır. Süreklilik denince akla satış sonrası hizmet, bakım kolaylıkları, sistemin yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi, toplam sahip olma maliyeti gibi faktörler gelir. Bunları göz önünde bulundurarak yapılacak projeler başarıya ulaşacaktır.

2014 yılı Karel açısından oldukça verimli bir yıl oldu. 10 binlerce yeni işletme Karel ürünü kullanmaya başladı. Birçok büyük ölçekli kurum ve kuruluşa da önemli projeler gerçekleştirdik. Ülkemizin hem stratejik açıdan önemli bakanlıklarında ve kurumlarında hem de yurt güvenliği konusunda son derece kritik kurumlarında Karel ürünlerinin kullanılıyor olması bizim açımızdan son derece gurur verici. Karel’in önemli misyonlarından biri pazar lideri olduğu iletişim sistemleri alanındaki öncü rolünü sürdürmek. Sektöründe de Türkiye’nin en gelişkin Ar-Ge’lerinden birine sahip olarak 2015’te de gerek özel sektör gerekse kamu alanında yeni ürün ve çözümlerimizi pazara sunmaya devam edeceğiz. Öte yandan ihtiyaca uygun ürünler geliştireceğimiz projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Karel Direkt Satışlar İş Geliştirme Direktörü Metin Cebeci

ETİKETLER : 1010

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics