Dosya Kamuda Verimlilik için Bulut Bilişim Özel Dosyası 24 EYLÜL 2016 / 11:14

Kamu, buluta daha fazla yatırım yapacak

Günümüzde hızlı ve kesintisiz iletişimin sağlanması, firmalar ve kamu kurumları için geçmişe oranla çok daha önemli. Her geçen gün yenilikçi uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu süreçte dönüşüme ayak uyduramayan kurumların iş süreçlerinin sekteye uğradığını gözlemlediklerini belirten Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu, şunları kaydetti: “Yeni teknolojilere geçişte yaşanılan aksamalar, kurumların rekabette geride kalmalarına neden oluyor. Bu dezavantajların önüne geçilebilmesi açısından, değişen dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etmek kaçınılmaz bir hâl aldı. Yakın bir gelecekte Türkiye’deki kamu kurumlarının ve KOBİ’lerin bulut bilişime daha fazla yatırım yapacaklarını öngörüyoruz. Unify olarak, donanım ihtiyacını en aza indiren, çalışan verimliliğini artıran ve maliyetleri azaltan tümleşik iletişim çözümleri sunuyoruz. Özellikle dağıtık yapılardaki kamu kuruluşları için merkezden yönetilebilen, sanal, çok kullanıcılı, birden fazla kurum tarafından kullanılmaya uygun çözümler üretiyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics