Dosya Kamuda Verimlilik için Bulut Bilişim Özel Dosyası 24 EYLÜL 2016 / 18:50

Kamuda güvenli ve sürdürülebilir ‘bulut’, Türkiye’nin bölgede önünü açabilir

Şirketlerde olduğu gibi kamuda da bilgi teknolojilerine harcanan kaynakların, iş önceliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak yönlendirilmesi ve yönetilmesi çok kritik bir konu. e-Dönüşümü sürdüren kamu kurumlarının en güvenli şekilde vatandaşlara ulaşması ise büyük önem taşıyor. Veri yoğunluğu yüksek olan ve ağır iş yükleri altında çalışan kamu sektörü, bugün dijital çağda inovasyonun öncüsü olabilecek konumda. Yenilikçi sistemler, artık kamu kurumlarının ve çalışanlarının da en büyük sorunlarına çözüm getiriyor. Bu nedenle kurumlar, geleneksel iş yapış şekillerinden yenilikçi ve zamana uyum sağlayan bir yapıya doğru evriliyorlar.
 
Kamu, hâlihazırda bir önyargı söz konusu olsa da değişimin gerekliliğinin farkında. Türkiye’de kamu sektörü bulut hizmetlerini deneyimlemeye yeni başlıyor; bu noktada da ‘sürdürülebilirlik’ ön plana çıkıyor. Kamu kurumları bulut bilişimi; kaynak tasarrufu, düşük maliyet, esneklik ve çeviklik avantajlarından faydalanmak amacıyla dışarıdan servis veren firmalar üzerinden almaya başladı. Kullanım açısından geniş veri güvenliği, sınırsız depolama kapasitesi, dosya formatı uyumu, minimum sistem gereksinimleri, anında güncelleme gibi artılardan kamu, bulut bilişime yöneliyor. Düşük maliyet ve ücretsiz edinim de elbette diğer tercih nedenleri. Kamu; ‘Bulut Bilişim’ ile iş gücü kaybı ve maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra, yüksek verimlilik ve esneklik kazanıyor. Ayrıca ‘bulut’; ürün ve hizmetlerin pazara hızla çıkabilmesi açısından büyük bir fırsat yaratıyor. Diğer yandan ‘Bulut Bilişim’de karşılaşılan en büyük problem ise güvensizlik. Bu nedenle gelecekte ‘bulut bilişimde güvenlik’in en çok yatırım yapılacak konulardan olacağı öngörülüyor. Firmalar; tehditlere karşı sürekli çözümler üretmekte. AB ‘Bulut Bilişim’e ciddi yatırımlar yapıyor ve kamu kurumlarını bu alanda teşvik ediyor. Türkiye’de beklentiler; bulut teknolojilerinde devletin yeni mevzuatlar oluşturması, regülasyonlar getirmesiyle, sektörün gelişmesinin önünü açacağı yönünde. Kamuda bulut bilişim uygulamalarının artırılması, Türkiye’nin bölgede, hem ekonomik hem de stratejik etkinliğinin artmasında kritik bir rol oynayabilir. Tüm bu açılımlar; yakın gelecekte Türkiye’deki kamu kurumlarının bulut bilişime daha fazla yatırım yapacaklarına işaret etmekte.
 
ETİKETLER : 1089

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics