Dosya Kamuda Verimlilik için Bulut Bilişim 24 KASIM 2014 / 09:49

Türkiye’de kamu kurumları buluta geçiyor

Ülkemizdeki kamu kurumları bulut bilişimin faydalarından yararlanmaya başlamasına rağmen dünyadaki örneklerinin gerisinde seyrediyor.

Bulut bilişim kamu kurumlarının fazlasıyla dikkatini çekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başını çektiği ülkelerin harcamaları beklentilerin üzerinde çıkıyor. ABD’nin yaklaşık 3 yıl önce açıkladığı “önce bulut” stratejisinin ardını dolduran ABD kurumları 2014 yılında beklenen 2,2 milyar dolarlık harcamanın üzerine çıktı. Hem de beklentilerin yaklaşık 800 milyon dolar üzerine çıkıldı. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde gelişmiş ülkelerin kamu kurumlarında bulut bilişime geçiş daha hızlı seyrederken, Türkiye’de az da olsa önemli hamleler göze çarpıyor.

Adeo Bulut Bilişim Sistemleri Direktörü Erdem Şentürk, Türkiye'deki kamu kurumlarının bulut teknolojilerindeki güvenlik çekinceleri ve ortamın internet platformu olması nedeniyle kritik verilerini buluta göndermemeyi tercih edebildiklerini belirtti. Şentürk’e göre, kurumlar yapılarını melez düzen içerisinde kullanmayı tercih ediyorlar.

Gelişen teknolojiler doğrultusunda doküman yönetimi açısından kamu kuruluşlarına çok önemli roller düştüğünü belirten Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan, “Tıpkı KOBİ’ler gibi kamu kuruluşları da bilişime en çok ihtiyaç duyan kurumlar. Vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet gerçekleştirebilmelerinin tek yolu yüksek teknolojiden geçiyor” dedi. Bağdan’a göre, yaratıcı planlama ve kaynak kullanım yöntemlerini yaratamayanların bu alanda başarılı olamayacağı ve BT yatırımı yapmakta oldukça zorlanacağı gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Kamu kurumlarının bu durumu düzeltmesi için bulut teknolojilerine odaklanması gerekiyor.

Kamu kurumlarının bilişim yatırımlarında Toplam Sahip Olma maliyeti ve düşük PUE (Power Usage Efficiency – Güç Kullanım Verimi) oranı büyük önem taşıdığını belirten Proline Satış Yöneticisi Bircan Ercan, “Kamu kaynaklarının kullanımı oldukça hassas süreçlere sahne olduğundan, mutlak kamu yararını gözetecek alımların fiyat/performans açısından verimli olması gerekmektedir. Bulut bilişim bu verimi sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Dünyadaki kamu kurumları hızlı bir dönüşümde

“Kamu kurumları, ulusal ve uluslararası çapta projeler geliştirirken, farklı bulut bilişim formlarını kullanarak, veri depolama ve yönetim sistemleri oluşturuyor. Günümüzde ülkeler, teknolojik atılımları ile ön plana çıkıyor. Kamu kurumlarının teknoloji kullanımı ve bu yöndeki yatırımları da Türkiye’nin küresel rekabet gücünü ve hemen her alandaki etkinliğini doğrudan etkiliyor” diyerek sözlerine başlayan EMC Sistem Mühendisliği Yöneticisi Fırat Öztürk, dünyada kamu kurumlarının bulut konusunda hızlı bir dönüşüm içine girdiğini ifade etti.

Türkiye Bilişim Derneği’nin raporundaki örneklerin üzerinde duran Öztürk, dünyadaki örnekler hakkında şunları söyledi:

“Örneğin ABD, kamu sektöründe bulut bilişim modelini uygulamaya yönelik somut adımlar atan ilk ülkelerden biri. ‘Önce Bulut’ (Cloud First) Politikası, Federal Bulut Bilişim Stratejisi ve inisiyatifi ile bugün birçok kamu kurumu tarafından kullanılan bulut bilişim uygulamaları söz konusu. İngiltere’de ise 2009 yılında yayımlanan Dijital İngiltere Raporunda, ‘Kamu bulutu’ (G-Cloud) adlı bir programın uygulanması önerilerek, kamu sektöründe bulut bilişim modelinin kullanılması teşvik edilmişti. Kamuda bulut bilişim kullanımına öncelik veren ülkelerden biri de Japonya. 2008 yılında yaşanan küresel finansal ve ekonomik kriz sonrasında, Japonya’da ‘Dijital Japonya’ adlı bir proje hazırlandı.”

Türkiye’de buluta geçiş başladı

Türkiye’de birçok kamu kurumunun bulut iş modeline geçmeye başladığına dikkat çeken Intel Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bulut Bilişim Çözüm Mimarı ve Lideri Bora Taşer, “Bunlardan en önemlilerine örnek vermek gerekirsek, Türkiye’ de bir bakanlık beş farklı genel müdürlüğün bilgi işlem birimlerini birleştirdi. Farklı sistem odaları gerekli sanal altyapılar oluşturulduktan sonra fiziksel sunuculardan sanal sunuculara geçiş yapıldı. Hemen akabinde özel bulut dağıtım modeline geçmesiyle birlikte özellikle enerji konusu başta olmak üzere birçok katmanda ciddi tasarruf sağlandı” dedi.

Taşer, dünyada kamu kurumlarının özel bulutu tercih ettiğine değinerek şu örneği verdi:

“Amerika’ da bir bakanlık, bünyesinde barındırdığı tüm vatandaşlık hizmetlerinin koştuğu altyapıyı tamamen sanal ortamlara aktardı. Özel bulut mimarisi ile vatandaşlara e-devlet hizmeti vermeye başladı. Bu hizmetler arasında uzaktan gerçek zamanlı fatura sorgulanması, IoT kapsamında akıllı evlerin tüm ortam ve kaynak kullanımları ve durum bilgilerinin uzaktan sorgulanabilmesi, izlenebilmesi, yönetilebilmesi ile tüm ilgili süreçlerin online olarak takibi ve sorgulaması yer aldı. Böylece büyük bir hız ve esneklik kazandılar.”

Buluttaki gelişimin engeli “güvensizlik”

Türkiye’de kamu kurumlarının bulut bilişimi kullanmak istediğini ifade eden IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri Bulut Lideri Ali Gündüz, “Faydalar çok net görülebiliyor. Özellikle vatandaş tarafından sıkça erişilmesi gereken verilerin daha yüksek başarı oranları ile bulut üzerinden ulaştırılabilmesi cazibeyi artırıyor” dedi. Gündüz, buluttaki cazibenin sebeplerini şu şekilde sıraladı:

  • Yüksek kapasiteli internet erişimi

  • İstenildiği zaman sunucu ya da veri alanı kapasitelerini artırabilme/azaltabilme yeteneği

  • Kullandığın kadar öde modeli


Türkiye’nin konuyla ilgili adım atmasının önündeki engele de değinen Gündüz, “Ne yazık ki Türkiye’nin adım atmadaki çekingenliği bulut ortamının güvensizliğinden değil, kişilerin ‘güven’ duygusuyla ilgili. Bulut bilişim söz konusu olunca güven ile güvenlik kavramlarını karıştırıyoruz” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : 997

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics