Dosya Kamuda Verimlilik 24 KASIM 2015 / 08:00

Bulut, kamuda verimlilik kapısını aralıyor

Zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken e-dönüşüm çerçevesindeki gelişmelerin 2016’da daha etkili şekilde yaygınlaşacağını söylemek mümkün. Kamu, bekleyen ve planladığı projeleri hayata geçirmeye çalışırken özel sektör de yeni atılımlar sağlayacak esnelikte, maliyetleri azaltan tümleşik çözümler sunmaya devam ediyor. Büyümenin kalitesi ve performansı; teknolojik gelişmeye ve verimliliğin ivme kazanmasına bağlı olduğundan, verimlilik de kalkınmanın ve ilerlemenin anahtarı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde kamu kurumlarının da, özel sektörün de hizmet kalitesini sürekli arttırıp teknolojik altyapıyı genişleterek faaliyet alanlarında verimliliklerini yükseltmeleri gerekmekte. Bu noktada kurumların ihtiyaç analizini tamamlayıp analiz sonrasında gerekli teknolojik araçlar ve uygulamalar tesis etmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla ancak bu şekilde kamuda; iş süreçlerinin iyileşmesi, şeffaflaşması, gerçek zamanlı kolektif zekâdan yararlanılabilmesi mümkün olabilir, e-Devlet vizyonuna ve vatandaş memnuniyetine katkı sağlanırken operasyonel verimlilik artırılıp kamu kaynaklarının kullanımı optimize edilebilir. Peki ‘bulut bilişim’, verimlilik yolunda ne kadar etkili olabilir? Kamunun bulut farkındalığı yüksek ama kamu kurumlarının ve özel sektörün ne tür çalışmalar yaptıklarını, ne tür çözümler sunduklarını, birbirlerinden beklentilerini masaya yatırmamız gerekiyor. “Güven sorunu nasıl aşılabilir?” “Üniversite, ne tür katkılar sağlayabilir?” sorularına da hassasiyetle yanıt aramalıyız.  2016’da bulutu daha çok konuşacağımız kesin ama önce “Giden gelmiyor, acep nedendir?” dememek için ‘kaliteli iletişim’ ile birbirimizi daha iyi anlamamız ve tüm paydaşlarla yol haritasının oluşturulması kritik önem taşıyor. Dosyamızda farklı bakış açılarını, beklentileri, çözümleri, aktarmaya gayret ettik. Ama daha yolun başındayız! Tüm paydaşlar için verimli bir yolculuk dileğiyle…
 
ETİKETLER : 1047

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics