Dosya Kamuda Verimlilik 22 KASIM 2015 / 06:00

BULUTUN KAMUDAKİ SORU İŞARETLERİNE CEVAP BULMASI GEREKİYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje Yöneticisi Emre Alıç

Bakanlık bünyesinde bulunan merkez ve bağlı birimlerin mevcut sistemlerini ve ihtiyaçlarını inceleme çalışmalarını, proje olarak verimlilik hedefiyle başlatmış bulunuyoruz. Bu doğrultuda aynı amaçlar için geliştirilmiş yazılımlar ve temin edilmiş sistemlerin tespiti neticesinde merkezileştirme çalışmalarına başlayacağız. Bu inceleme çalışmalarında kurumumuzdaki envanteri çıkarırken iş süreçleri üzerinde de çalışmalar yaparak verimliliği sadece fark edilir aşamada değil analizlerle tespit edilecek seviyelerde de artırmaya çalışıyoruz. Öyle ki birçok iş sürecinde zamana bağlı değişiklikler artık gereksiz süre ve kaynak harcamasına neden oluyor. Bu iş süreçleri çalışmasında ayrıca işlerin sürdürülebilirliği ve vatandaş memnuniyeti açısından güncellenerek kaynak tasarrufu haricinde fayda-maliyet dengesi gözetilerek verimlilik sağlanmış olacak. Detayda ise aynı amaca hizmet eden yazılımlar dışında kullanılmayan kapasitelere sahip makinelerin ve gereksinim duyulan diğer cihazların merkezileştirilmesiyle verimlilik için bu sistemlerin sanallaştırma, bulut bilişim ve ortak konumlandırma planlarını hazırlayacağız.
 
Özel sektör mevzuat çalışmalarını tetiklemeli
Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar sebebiyle ‘Bulut Bilişim’ çözümlerini, yakın vadede planlama gerekliliği durumunu görmezden gelmiyoruz. Geçen günlerde incelediğim ‘Global 2015 IT Trends’ raporuna göre de toplam bütçedeki yüzde 12 pay ile bulut çözümler kurumların en fazla yatırım yaptığı alan olarak ‘İş Zekası’, ‘Yazılım Geliştirme’ ve ‘Veri Merkezi’ çalışmalarından sonra 4. sırada. Fakat bulut bilişim çözümlerinin bazı yönleri sebebiyle, kamu bakış açısıyla oluşan soru işaretlerine cevap bulunması gerekiyor. Kamunun güvenlik endişesiyle verilerine fiziksel sahip olma duygusu ve erişilebilir sistemlere hızlı müdahale talebi şimdilik ilk akla gelen soru işaretleri. Bu soru işaretlerine rağmen hibrit ve ‘native’ birçok uygulama için adı telaffuz edilmese de bulut bilişim ile kullanılan sistemler yönetimimizi ve kaynaklarımızı da rahat ettirmekte. Öyle ki belki fark etmeden, soru işaretlerini giderdikçe daha fazla kullanmaya başlayacağımız bu çözümlerle verimliliği amaç olmaktan araç konumuna da çekmiş olacağız. Kamu için alınacak mevzuat önlemleriyle soru işaretleri de giderilir ve temin için sağlıklı mekanizmalar tanımlanırsa diğer ağ altyapılarının da güçleneceği gelecekteki planlarımızda bulut çözümleri ağırlıklı göreceğimiz aşikârdır. Özel sektörün kamunun hassasiyetlerine göre bu konuda stratejisini geliştirmesini, mevzuat çalışmalarını tetiklemesini ve güven duygusu için farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarını artırması gerektiğini düşünüyorum.
 
ETİKETLER : 1047

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics