Dosya Kamuda Verimlilik 21 KASIM 2015 / 17:20

ORTAK BULUT BİRÇOK KURUMUN GÜNDEMİNDE

Kurumlar sanallaştırma ile başladıkları verimlilik yolculuğuna bulut bilişim ve otomasyon çözümlerimizle devam ediyor, mobilite çözümlerimizle verimliliği kullanıcılara da taşıyor. Bu sayede hem altyapıda hem yönetim katmanında hem de son kullanıcılarda bütüncül bir yaklaşımla verimlilik artışının sağlandığını belirten VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler, şunları söyledi:
“Kamuya sunduğumuz BT çözümlerinde bulut bilişim önemli bir yer tutuyor. Kamu kurumlarının bulut bilişime verdiği önem ise her geçen gün daha da artıyor. Kurumlar hem kendi iş akışlarını daha verimli hale getirmek hem de kamuya sundukları hizmetleri çeşitlendirmek ve bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla sürekli yeni uygulamalar geliştiriyorlar. Bu uygulamalar için gereken kurum içi kaynakların kullanımı gerekse kurum içi ve kurum dışından bu uygulamalara erişim sağlanması, kamuda bulut kullanımını daha gerekli ve daha önemli bir hale getiriyor. Kamunun bulut bilişim yaklaşımını olumlu buluyorum. Hemen hemen tüm kamu kurumlarında bulut bilişimle ilgili çalışmaların yapıldığını, birçok kurumda bu konuda ciddi mesafe kat edildiğini gözlemliyoruz. Birçok kurum ortak bulut konusunu da gündemine almış bulunuyor. Bu da olumlu bir gelişme. Bulut konusunda iyi planlama çok önemli. Kurumlar arası ve kurum – özel sektör arasındaki sağlıklı iletişim ve doğru bir yatırım planı, bulut bilişim yatırımının geri dönüşünü sağlayacak en temel unsurlardan birkaçı.”
 
ETİKETLER : 1047

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics