Dosya Kamuda Verimlilik 21 KASIM 2015 / 17:14

SAĞLIKTA İL BAZLI ÇÖZÜMLER VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR

Sağlık bilişimi uygulamaları uluslararası düzeyde incelendiğinde, ‘bulut bilişim’ uygulamalarının giderek yaygınlaştığı görülmekte. Bu alandaki uzmanlar da sağlık bilişiminin geleceğinin bulut bilişiminde olduğunu göstermekte. Bulut bilişim; güvenlik, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik gibi en temel gereksinimlerin tümüne karşılık vermekte. Sisoft Genel Müdürü Ömer Siso, konuyla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:
“Ayrıca radyoloji görüntülerinin (PACS) arşivleme ve iletişim sistemlerinde depolanma gereksinimi de bulut bilişimi zorunlu hale getirdi. Inovatif bakış açımız ve sürekli geliştirme prensibimiz doğrultusunda çalıştığımız kamu kurumlarında bulut üzerinden çözümler ürettik. Kamuda verimliliği artırmaya yönelik sunduğumuz en etkili çözümümüz il bazlı merkezi yapı çözümüdür. İllerde bulunan tüm hastaneleri merkezi bir veritabanı üzerinden yönetmek BT masraflarını büyük oranda azalttığı gibi aynı zamanda kontrol edilebilirliği ve izlenebilirliği de artırmakta. Hastane veya il bazlı istatistiksel raporlamalarda dağıtık yapıya göre çok daha kolay ve etkili sonuçlar elde edilebilmekte. Kamuda verimliliği arttıracak olan en büyük etken, merkezi yapıda bulut üzerinden il bazlı çözümlerimizin olmasıdır. Yazılımlarımız bulut üzerinde çalıştığından, işletim sistemi, veri tabanı ve web tarayıcı bağımsızlığına sahip. Teknoloji olarak her platformda çalışma özelliğine sahip olan ürünümüzün en büyük avantajının merkezi olarak birden fazla sağlık tesisini tek bir merkezden yönetebilmesi olarak görüyoruz.
 
 
 
 
ETİKETLER : 1047

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics