Dosya Kamuda Verimlilik 21 KASIM 2015 / 17:09

TELEKOM ŞİRKETLERİ FARKINDALIĞI ARTIRMADA ÖNCÜ OLACAK

Bulut bilişim gün geçtikçe kamuda daha fazla anılmaya başladı. “Bu konuda, telekomünikasyon şirketleri, tüm dünyada olduğu gibi farkındalığı arttırma ve başarılı uygulamaları hayata geçirme noktasında öncülük yapacaktır” diyen Huawei Kıdemli IT Çözümleri Müdürü Cüneyt Gürses, şu bilgileri verdi: 
“Günümüzde korumacı bilişim politikaları, yerini yavaş yavaş daha saydam yapılara bırakmakta. Güvenlik zafiyetleri ne kadar fazla giderilebilirse, kamunun bu konudaki isteği de o kadar artacaktır. Bu noktada, özendirici olabilmek için, var olan uygulamaların başarı oranlarını arttırmak ve nihai faydalarını daha net görülebilir şekilde ortaya koymak gerekiyor.
Huawei veri merkezlerinde, enerji, zaman ve mekân verimliliğine yönelik çözümleri hayata geçiriyor. Enerji verimliliği için, ‘Akıllı Veri Merkezleri’ kurarak, müşterilerimiz için PUE değeri 1,5’un altında olan IDS serisi konteyner veya modüler veri merkezi çözümlerini hayata geçiriyoruz. Bu tür veri merkezlerimizdeki tüm ‘komponenet’ler, çip üreticisi olmanın getirdiği olanaklar sayesinde birer ‘IoT’ aygıtına dönüşmekte ve gelişmiş veri merkezi yönetim olanakları sayesinde, uzak bölgelerdeki kıtalara yayılmış veri merkezlerini yönetmek de dahil olmak üzere, sadece bir konsola indirgenebilmekte. Ayrıca verimliliğe ön planda yer veren, yüksek yoğunluklu veya ‘Rack yoğun’ olarak adlandırılabilen sunucularımız, internet devleri tarafından kullanılan veri merkezleri için tercih edilmekte. Kamuya bulut bilişim çözümlerimizi sunduğumuzda olumlu tepkiler almaktayız. Kendi ürünümüz ve aynı zamanda bir ‘HyperVisor’ olan ‘FusionSphere bulut bilişim işletim sistemi’, ‘FusionSphere Veri Merkezi’ teknolojisi sayesinde, bulut bilişim imkânlarını kamuda sunmaya başladık. Ayrıca, bulut bilişime servis vermeye hazır, BT ürünlerimizle ‘CloudEngine’ anahtarlarımızı da kamuda tanıtmaktayız.”
 
ETİKETLER : 1047

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics