Dosya Kamuda Verimlilik 22 KASIM 2015 / 06:43

TÜRKSAT’IN HİZMETLERİ BULUTUN MANTIĞINA UYGUN ESNEKLİKTE

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Muhammed Bozkurt

Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde hizmet standart hale geldi ve bu durum hizmet sürekliliğine yönelmemizi sağladı. Bu kapsamda kurumumuz hayati öneme sahip veritabanlarını Türksat veri merkezine anlık yedeklemek suretiyle iş sürekliliğini sağlamayı hedefledi. Türksat, uzun süredir kamu kurumlarına bilişim altyapısı sağlama gibi önemli bir misyona sahip. Türkiye standartlarının üstünde teknik kadrosu ve hızlı çözüm üretme kabiliyetiyle Türksat, bu konudaki ihtiyaçlarımızı karşıladı. İş sürekliliği kapsamında bizim kuracağımız ‘FKM’ altyapısının maliyeti çok yüksek olacağından kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına bu hizmeti Türksat'tan satın aldık. Şu anda veritabanlarımızın kopyaları Türksat bulut ortamında bulunmakta.
 
Bulut bilişimin tanımı gereği talebe dayalı olması gerekir
‘Bulut Bilişim’ bir kavram; değişik bilişim hizmetlerinin birbirinden bağımsız veya birbirleriyle bağlantılı halde kullanımını ifade ediyor. Bilişim hizmetleri devamlı değişmekte ve gelişmekte. Bilişim hizmetlerinin bulut kavramıyla birlikte kullanılması için bilişim kaynaklarının, istediğin zaman alıp istediğin zaman geri verebileceğin şekilde talebe dayalı, internet merkezli ve paylaşımlı olması gerekir. Ülkemizde bilişim teknolojileri henüz emekleme aşamasında. Bulut bilişimin tanımı gereği talebe dayalı olması gerekir. Maalesef talebe dayalı hizmet sunumu, kamu bürokrasisinin ve hukuk sistemimizin sınırlandırmalarına takılmakta. Buna rağmen Türksat'ın vermiş olduğu bilişim hizmetleri, herhangi bir hukuki soruna yol açmaksızın bulut bilişimin mantığına uygun esneklikte. Özel sektörden beklentilerimiz dünyayı daha iyi takip etmeleri ve fiyatlandırmalarını ülkemizin satın alma gücünü göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeleridir. Özel sektörün gayesi ürün satmak değil, nihayetinde çalışan ve insanlara hizmet eden servis satmak olmalıdır. Bulut bilişim, birbiriyle bağlantılı birçok hizmetin kullanımıyla oluştuğundan, özel sektörün, bir ürün alınırken verilecek hizmetin gereğine uygun, uyumlu ve ihtiyaç kadar ürün verme konusunda bizi bilgilendirmesi, bu danışmanlığı verecek teknik ve analitik yeteneğe sahip olması gerekmekte. Bu doğrultuda her ne kadar kamu kuruluşu olsa da Türksat beklentilerimizi fazlasıyla karşılamakta.
 
ETİKETLER : 1047