Dosya Kamuda Verimlilik 22 KASIM 2015 / 07:00

VERİMLİLİK; KALKINMANIN VE İLERLEMENİN ANAHTARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Huzeyfe Yılmaz

Bir ülkede büyümenin kalitesi ve performansı teknolojik gelişmeye ve verimliliğin ivme kazanmasına bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında verimlilik; kalkınmanın ve ilerlemenin anahtarıdır. Ülkemizde kamu kurumlarının ve özel sektörün, hizmet kalitesini sürekli arttırıp teknolojik altyapıyı genişleterek faaliyet alanlarında verimliliklerini yükseltmeleri gerekmekte. Bu nedenlerle, biz kamu kurumlarında verimliliği; maliyet açısından verimli hale getirilebilecek hususlar ve bulunabilirliği zor olan kaynakların kullanılması açısından verimlilik olmak üzere iki ana başlıkta değerlendiriyoruz.
Maliyet açısından verimli hale getirilebilecek hususların başında; elektronik dönüşüm ve donanım yatırımları, fiziksel altyapıların kurulması, iklimlendirme, enerji tasarrufu gibi konular geliyor. Bu konularda yapılan yatırımların yeni teknolojilerin kullanıldığı uzun ömürlü yapılar olmasını amaçlıyoruz. Son dönemde gelişen bulut altyapıları sayesinde ortaya çıkan faydalardan kurumların daha aktif şekilde yararlanılabileceğini düşünüyoruz. Bu altyapıyı oluştururken nitelikli personel ve zamanın etkin kullanılması için proje planlarını geliştiriyor, yapıyı daha etkin ve güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle yaptığımız veya planladığımız bütün projelerde öncelikli amacımız projelerin verimli, kullanılabilir ve yürütülebilir olması. Bu anlamda bütün çalışmalara proje bazlı yaklaşımlar geliştirdik. Her iş sürecini bir proje olarak değerlendiriyoruz. Proje analizleriyle çalışmalara başlıyor, kabul görmüş yöntemlerle süreçleri takip ediyoruz. Süreç sona erdiğinde maliyet, performans ve verimlilik analizlerine devam ederek sürecin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bu yöntemler sayesinde maddi kaynakları, insan kaynaklarımızı ve zamanı daha etkili olarak kullanabildiğimizi tespit ettik. Kamu kurumlarının bu platformu daha yaygın kullanmaya başladığında, tüm kaynakların verimli kullanıldığı, işleyişin hızlandığı, maliyetlerin optimum düzeyde, uygun projelerle desteklendiğinde hedeflenen verimliliği en azami seviyede yakalayacağını düşünüyoruz.

Bulut için özel sektörden yeterli destek alamıyoruz
Bulut bilişimle ilgili süreç başlangıcında sektör temsilcileri, bulut bilişim yaklaşımlarını, sundukları ürün ve hizmetleri esas alarak anlattılar. Bu nedenle karar verici merciler bulut altyapısını ürün olarak değerlendirmeye başladılar. Hal böyle olunca, kurumlarımız tam olarak ne olduğunu anlayamadıkları bir altyapıya mesafeli yaklaştılar. Ancak ilerleyen süreçlerde konunun farklı avantajları ortaya çıktıkça özel sektör bulut bilişim sisteminin, kamu kurumlarında da kaynakların etkin olarak kullanılabileceğini kanıtladı. Toplumda; kamu kurumlarında kaynakların verimsiz kullanıldığına dair genel bir algı olduğu aşikâr. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak, kamu kurumlarında, kaynakların etkin kullanılabildiği ve maliyetlerin azaltıldığı özel bulut yapılarının oluşturulmasını destekliyoruz. Bu sayede mükerrer projelerin ve yatırımların önüne geçileceği, daha düşük maliyetlerle verimliliği yüksek projeler gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Bu düşünceyi desteklemek için de tüm projelerimizi bulut bilişim altyapılarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Mevcutta sunduğumuz tüm hizmetlerin buluta uygun olarak sağlandığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Bulut hizmetlerinin özel firmalara münhasır bir yapı olmadığını, kamu kurumlarının da kendi bulut yapılarını oluşturabileceğini (Kamu Ortak Veri Merkezi), kurumların bulut hizmetlerine tam olarak entegre olabilmesi için, elinde bulunan verilerin sınıflandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Veri güvenliği endişelerinin taşındığı süreçler için; bu endişeleri ortadan kaldıran, kamunun kendi oluşturduğu özel bulut yapılarının, veri güvenliği endişesi taşımayan hizmetlerde ise herkese açık bulut sisteminin kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu davranış şekli, temelinde güçlü bir bilgi güvenliği altyapısı oluşturulması ve verinin sınıflandırılmasının çok iyi yapılması gerekliliğini doğuracaktır. Özel sektörden bu konuda yeterli desteği alamadığımızı belirtmek isterim. Kamu, özel sektör gibi hizmet alarak hizmet üretmekte esnek olamayabiliyor. Bu noktada özel sektörden daha farklı hassasiyetler ve ihtiyaçlar bulunuyor. Sonuçta buluta geçiş idari bir karardır. Bizlerin üzerine düşen görev ise bu karar alındığında süreci bulut üstüne taşıyabileceğimiz, bulut destekli altyapılar hazırlamak olmalıdır. Özel sektör temsilcilerinin son dönemde bulut alanında yaptıkları çalışmaları dikkatlice izliyoruz. Burada yapılan çalışmalar neticesinde kamunun bazı hizmetleri bulut üzerinde taşıdığını gözlemliyoruz. Özel sektörün bu alanda yaptığı başarılı çalışmaların kumuya iyi bir referans olabileceğini, kamunun da kendi bulut altyapısını oluşturmak için özel sektör temsilcilerinin birikiminden faydalanabileceğini düşünüyoruz.
 
 
ETİKETLER : 1047