Dosya Kanal, Bulut Modelleriyle Yeniden Şekilleniyor 10 EYLÜL 2017 / 15:12

DÖNÜŞÜMDE BAŞARILI OLACAKLARIN ORANI YÜKSEK OLMAYABİLİR

Bulut çözümleri, teknoloji ve iş modelinin birlikte sağladığı imkanlarla birçok alanda köklü değişime sebep oluyor. Küçük işletmeler daha önce maliyet ve idame ettirme zorluğu gibi nedeniyle erişemediği birçok teknolojiye artık kolayca erişebiliyor. Büyük işletmeler de donanım yatırımı yapmak yerine bulut çözümlere yöneliyor. “Bulut çözümler önümüzdeki dönemde her ölçekte kurum tarafından ilk tercih olarak akla gelecek” beklentisini dile getiren Logo Siber Güvenlik Genel Müdürü Murat Apohan, bu eksende kanalın dönüşümünü şöyle anlatıyor:
“Yatırımların yönelimine baktığımızda, bulut odaklı firmaların büyüme şansının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Donanım ve yazılım satışlarının yerini, artan oranda bulut çözüm satışları almaya başlıyor. Buna paralel şekilde, tüm kanal oyuncuları ilk satıştan elde ettikleri gelir yerine, uzun vadeye yayılan gelirden pay almak zorunda kalacaklar. Sürekli geliri garantiye almak için müşteri memnuniyetini daha üst seviyede sağlamaları gerekecek. Bulut öncesi dönemden gelen kanal oyuncuları, bulut dönemine uyum sağlamak zorundalar, fakat bunu başaracak olanların oranı yüksek olmayabilir.”
Murat Apohan’ın belirttiği gibi, teknik becerisi yüksek olmayan çalışanların bile bulut çözümleri kredi kartıyla satın alıp kullandığı bir döneme giriyoruz. Bulut çözümler kendi aralarında entegrasyon sağlıyorlar. Murat Apohan, sistemin sürekliliğinin çözüm sağlayıcı tarafından garanti edildiğini de hatırlatıyor ve ekliyor: “Bu avantajlar sayesinde kurumların kendi bünyelerindeki BT ve teknik destek ekiplerinin de küçülmesi gibi bir etkisi olacaktır.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics