Dosya Karar Verme Mekanizmaları Özgürleşiyor 24 ARALIK 2012 / 01:02

İş zekâsı mobil teknolojilerle şekilleniyor

Mobil teknolojiler, özel yaşantıdan iş dünyasına kadar bugün hayatımızın her alanına girmiş durumda. QlikView Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Müjde Işım, artık sadece ve özellikle mobil ortamlar için geliştirilmiş iş zekâsı uygulamalarına ihtiyaç duyduğunu ve bu uygulamaların diğer ortamlara aktarılması konusu ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti: “Ancak bu sayede mobil çalışanlar iş zekâsı persfektifinden değerlendirildiğinde mobil iş zekâsı deneyimlerini tam ve verimli bir biçimde kullanabilecektir. Bu nedenle mobil iş zekâsı teknolojilerinde de içinde bulunduğumuz dönem ve yakın gelecekte önemli değişimler olacağını düşünüyoruz.”
Likom Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Seval İnceoğlu da konuyla ilgili olarak, “Mobil uygulamalar, kurumun mobil unsurlarının, kurum dışında olduklarında bile aynı etkinlikle sistemin içinde kalmalarını sağlayarak kurumsal işleyişin sürekliliği için çok önemli bir artı kazandırırlar. Bu kazanım, iş zekâsı uygulamaları söz konusu olduğunda, zamanında harekete geçebilmek adına daha da önem kazanır” dedi.

IBM Türk İş Analitiği Ürün Yöneticisi Nicholas Anderson da şunları kaydetti: “Kurumların iş zekâsı çözümlerinin kurulumu, yönetimi gibi konularda altyapı ve kaynaklar ile ilgili endişelerini karşılamanın en iyi yollarından biri bulut bilişim. İş analitiği çözümlerinin dakikalar seviyesinde çalışabilir hale gelmesini bir yana bırakın, geliştirme ve uygulamaya koymadaki risk ve maliyetleri minimuma indirmesi, bulut çözümlerini eşsiz kılmakta. Bulut çözümleri sayesinde daha fazla kullanıcı gruplarının iş zekâsı, performans yönetimi ve tahminsel modelleme gibi süreçlere dahil olması mümkün olacaktır.”

İş zekâsı farklı bir boyuta taşınıyor

İş zekâsı çözümlerinden fayda sağlayacak işletmeler, en az maliyetle en uygun çözümü en kısa zamanda, en az zahmetle hayata geçirmek istiyorlar. Model Kurumsal Çözümler Genel Müdürü Atila Zeybek’e göre bu eğilim mobil için de geçerli. İş zekâsı çözümü sunan şirketler de müşterilerinin bu beklentilerine cevap verecek teknolojik geliştirmeler ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyorlar. Son yıllarda ağırlık verilen alanlar, tabii ki de mobil platformlar ve bulut çözümleri. Zeybek, “Bu odak noktasında ön plana çıkan ve iş zekâsı uygulamalarını farklı bir boyuta taşıyan son gelişmelerden biri de SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) modeli. SaaS, BT departmanlarının yükünü büyük ölçüde azaltıyor ama aynı oranda bu departmanlara önemli sorumluluklar yüklüyor” dedi.


Self - servis dönemi başlıyor

Mobil cihazlar üzerinde geliştirilen çözümler ile iş zekâsı uygulamalarını kullanıcıların her ortamdan erişebileceği bir şekilde uyarlandığını belirten Anadolu Bilişim Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman, şunları kaydetti: “Çalışanlar istedikleri yerden ve araçtan iş zekâsı arayüzlerine erişerek, işleriyle ilgili veri setlerini kendi cihazlarına indirebiliyor. Bu doğrultuda yakın gelecekte iş zekâsı alanında self-servis döneminin başlayacağı söylenebilir.”


Personelin büyük bir kısmı masa başından uzakta çalışıyor

Kurumların kıdemli yöneticileri ve satış gibi birimlerinde çalışan kullanıcıları arasında, zamanlarının önemli bir bölümünü masa başından uzak geçiren birçok kişi var. Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu, bu kişilerin karar verme süreçlerinde kurumsal zekâdan faydalanmalarının son derece doğal bir süreç olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Mobil teknolojiler sayesinde çalışanların bir kısmı, eskiden beri zaten masa başında eriştiği iş zekâsı uygulamalarına artık mobil ortamlardan da ulaşabiliyor; bir başka kullanıcı kitlesi ise mobil dünya öncesi uygulamalara erişemeyen, ancak mobil iş zekâsı teknolojilerinden sonra faydalanmaya başlıyor”


Önümüzdeki yılların belirleyici faktörü mobil olacak

Zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunan teknolojilerin önümüzdeki yılların belirleyici faktörü olacağını belirten Netsis Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yalçın Tarkan, şunları kaydetti: “Akıllı donanımların yaygınlaşabilmesi, maliyetlerinin daha kabul edilebilir seviyelere gelmesiyle mümkün. Bir şirketin tüm iş süreçlerinin birkaç tuşla yönetilebildiği çözümler her zaman revaçta olmaya devam edecek.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics