Dosya Karar Verme Mekanizmaları Özgürleşiyor 24 ARALIK 2012 / 01:02

Karar verme mekanizmaları özgürleşiyor

Yöneticiler ve çalışanlar günümüzde sık sık hızlı kararlar alma durumunda kalıyorlar.

Yöneticiler ve çalışanlar günümüzde sık sık hızlı kararlar alma durumunda kalıyorlar. Kurumun daha verimli ve rekabetçi bir yapıda kalabilmesi açısından bu önemli bir durum. İşte bu süreçte de yöneticilerin en büyük yardımcısı bilişim teknolojileri, daha doğrusu iş zekâsı uygulamaları. Farklı alanlardan toplanan verilerin derlenmesi ve ortaya çıkan raporlara hızlı erişim karar verme süreçlerini hızlandırıyor. Tabii bu kararların hızlı alınabilmesi önemli ama daha da önemlisi bu kararların sağlıklı verilere dayanması gerekiyor ki alınan kararlar da sağlıklı olabilsin.
Hangi sektörde ya da hangi ölçekte olursa olsun tüm şirketlerin artık karar alma mekanizmalarını hızlandırmaları ve bu doğrultuda gerekli teknoloji yatırımlarını yapması gerekiyor.
Son yıllarda gündeme girmeye başlayan bulut bilişim de iş zekâsı uygulamalarının daha fazla kullanılmasına olanak sağlıyor. Yazılım - hizmet modeli kurumlara bu konuda da farklı bir fırsat sunuyor. Mobil altyapıların gelişmesiyle birlikteyse bu uygulamalara daha fazla ihtiyaç duyacağız.
ETİKETLER : Sayı:901

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics