Dosya Karar Verme Mekanizmaları Özgürleşiyor 24 ARALIK 2012 / 01:02

Standart bilgi yapısı oluşturulmazsa iş zekâsı uygulamaları araç olarak kalır

Hangi ölçekte olursa olsun iş zekası projesi seçiminde şirketlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Microsoft Türkiye İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun, tüm ölçekteki şirketlerin, planlamalarında mutlaka iş zekâsına yer vermeleri gerektiğine dikkat çekti ve bu süreçte şirketlerin dikkat etmesi gereken aşamaları şöyle sıraladı: “Doğru altyapının seçimi ve kolay bir ara yüzle tüm kullanıcılara ulaşabilmek en önemli noktalar olarak karşımıza çıkıyor.”
Hazırlık sürecinin önemini vurgulayan Bizcon İş Analitikleri Direktörü Özgür Yavuzkara ise şirketlere şu önerilerde bulundu: “Doğru ve verimli bir kurulum için en başta kurum kendine ‘Şirketin elindeki veri nedir; bu veriler nerede ve hangi şartlarda toplanır; birimler olarak ihtiyaçlar nelerdir ve kurulum sonrasında nasıl bir sonuç hedefleniyor’ gibi sorular yanıtlanmalıdır.  Eldeki veri, ihtiyaç ve hedefler belirlendikten sonra buna uygun hizmet sağlayıcı şirket arayışına geçilebilir. Sonuç olarak ihtiyaç belirleme ve buna göre planlama yapma doğru inşanın en önemli adımlarıdır.”

Şirketler iş zekası yöntemlerini belirlerken nelere dikkat etmeli sorusuna Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu ise “Kurumsal zeka kültürünün oluşturulmasında önemli bir görev iş zekası uygulamalarını geliştiren ekibe düşüyor. Bu ekiptekilerin; sadece istenen raporların formatlarını sormakla yetinmeyip, karar alma ve daha sonra harekete geçme sürecinde rol alan kişileri doğru tespit etmeleri ve onların ihtiyaçlarını çok iyi anlamaları gerekiyor. Anlamaları gerekenler arasında; karar verici kişilerin hangi kararları verecekleri, hangi bilgiye gereksinim duyacakları, karar verme sürecinde sistemin onlara sunacağı bilginin eksikliğini ne düzeyde tolere edebilecekleri, analiz edecekleri bilgiye ne zaman ve hangi sıklıkta ihtiyaç duyacakları, bilginin onlara otomatik olarak iletilmesini mi yoksa kendi istedikleri zaman bilgiye erişmeyi mi tercih edecekleri gibi konular var” cevabıyla iş zekası uygulamalarını geliştiren ekibin önemine dikkat çekti.

Netsis Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yalçın Tarkan, son yıllarda yaygınlaşan iş zekası çözümlerinin, ilk dönemlerde sadece yüksek teknolojik bilgiye sahip uzmanlar tarafından kullanılırken, günümüzde kurumun tüm işleyişine yayılmış ve görevlerin yerine getirilebilmesi açısından da kritik hale geldiğini belirtti ve ekledi: “İş yazılımlarının uzun vadeli yatırımlar olduğunu unutmamalıyız, sürekli gelişen ve değişen teknolojiyle beraber çözümlerimiz de eş zamanlı olarak gelişmektedir. Bu nedenle Netsis olarak bu yapının düzgün işleyebilmesi için ilk olarak çözüm sağlayıcı şirketten emin olunması gerekiyor. Çözüm sağlayıcı şirketin sunduğu programın kendilerine uygunluğu kontrol edilmeli ve sonra uygulanmalıdır.”


“Doğru hedefleri koyduktan sonra doğru danışmanlarla çalışmak önemli”

Kurumsal zekâyı; iş zekâsı, teknik zekâ ve duygusal zekânın toplamı olarak tanımlayan Bicentrix Kıdemli Danışman ve Mobil Çözümler Yöneticisi Onur Önder, iş zekâsının inşası ile ilgili şunları söyledi: “Sadece teknik kapasiteden bahsetmiyoruz. Kurum çalışanlarının eğitim, sosyo-ekonomik düzeyleri bile oldukça önemli. Teknik gerekliliklerle beraber buradaki eksiklik var olan ihtiyacın hissedilmesi ve fark edilmesidir. Sonraki önemli aşama ise bu ihtiyacı bir hamur gibi yoğurabilecek ve çözüm oluşturabilecek danışmanlar ile çalışmaktan geçmektedir. Akıllı sistemler verileri yorumlayabilen vizyoner insanlar ile kendilerini geliştirmektedir. Sonucunda karşılıklı bir ilişkiye dönen bu öğrenme süreci kurumun kimliğine işler.”


“Büyük şirketlerde pilot çalışmalar yapılmalı”

İş zekâsı çözümlerinden faydalanabilmek için kurumsal iş zekası yapısının en doğru şekilde oluşturulması için öncelikle kurum ihtiyaçlarının doğru ve net olarak belirlenmesi, ortak süreç ve iş zekası veri sözlüğünün tanımlanması, doğru şekilde modellenmesi gerektiğine; standart bilgi altyapısı oluşturulmazsa, iş zekâsı uygulamalarının sadece bir araç olmaktan öteye geçemeyeceğine dikkat çeken KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, “İzlenemeyen, yönetilemeyen, operasyonel sistemlere bütünleşmeyen performans göstergeleri için veri toplamak ve raporlamak da fayda getirmekten ziyade bilgi kirliliği ile verimlilik kaybına neden olur. Doğru, güncel, güvenilir ve işe yarar bilgiye zamanında ve etkin bir şekilde erişim ve kullanım imkanı sağlayacak bir iş zekası altyapısı için, çoğu zaman kurumların operasyonel uygulamalarında veri ambarları ve ofis uygulamaları gibi çok çeşitli veri kaynaklarında da iyileştirmeler yaparak, bilgi yapısının uygun hale getirilmesi gerekmektedir” dedi.


“Kurumsal zeka inşasının temeli veriye dayanıyor”

Likya Teknoloji Yönetici Ortağı Ayhan Demirci kurumsal zekanın inşasının işin temelinden yani veriden geçtiğini söyledi ve ekledi: “Veri kavramı günümüzde üç ana başlıkta tanımlanıyor ve değişim geçiriyor.  Bu bir diğer anlamda büyük veri kavramının da karşılığını oluşturuyor. Verinin hacmi, hızı ve çeşitliliği kavramlarıyla karşılaşıyoruz. Hacim deyince bayt ile başlayan yolculuğumuz şimdi terebayt, petabayt seviyelerine gelmiş durumda. Artık milyarlarca kaydı olan tablolar, metin dosyalarımız var. Hız kavramı deyince eskiden ‘batch’ olarak günde veya ayda bir güncellenen veriler artık anında ve sürekli istenmekte bitip tükenmeyen bir akışa ve planlamaya ihtiyaç duymaktalar.  Bu sürekli yaşayan yapı kaynakları iyi kullanan, hataya tahammül edilmeyen, gözlem, kontrol, müdahale ile iyi bir yönetim sistemine gerek duymakta.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics