Dosya KEP 12 OCAK 2015 / 09:19

Ticari yaşam yeni baştan şekilleniyor

Bir bütün olarak e-dönüşüm, her ölçekte şirketin uyum sağlaması ile kurumsal hayatın yeniden tanımlanmasını sağlayacak. Birbirine bağlı olan tüm bu süreçler, hem kamu hem özel sektör hem de BT şirketleri adına önemli faydaları ve fırsatları barındırıyor.

Elektronik vergisel uygulamalar konusunda kamunun yaptığı düzenlemeler henüz gelişim safhasında. Örneğin e-Faturada kullanılan evrensel standart UBL’in (Evrensel Ticaret Dili)  içerisinde kullanılan 63 adet belge var ve e-Fatura bunlardan sadece biri. Dünyada birçok ülkede ticari hayatta kullanılan diğer belgeler de elektronik ortama taşınmış durumda. Bu tür gelişmelere paralel bir şekilde Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde benzer gelişmelerin olacağını ve ticari hayatta kullanılan diğer belgelerin de yavaş yavaş elektronik ortama taşınmasına dönük kanuni düzenlemelerin yapılacağına dair beklentiler oldukça güçlü. İdea Teknoloji Çözümleri Yönetici Ortağı Bahadır Onay, bu beklentisini dile getirirken, e-Dönüşüm’ün kurumsal BT yatırımlarına etkisini ise şöyle yorumluyor:

Elektronik vergisel uygulamalar, şirketlere BT anlamında yeni iş alanları açtı. Hem bu uygulamaları geliştirecek yazılım uzmanlarına hem bu verilerin saklanacağı depolama alanlarına ve farklı teknolojilere ihtiyaç arttı. Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan ve bazı şirketler tarafından kullanılan bulut bilişim bu anlamda kolaylıklar sunmuş oldu.”

BT yatırımlarında potansiyel yüksek

GİB nezdinde önemli çalışmalar yapılıyor. e-Dönüşümde gündemde olan e-İrsaliye ve yönetmeliğinin çıkmasıyla zorunlu hale gelen Kayıt Saklama Gereksinimi ise bu sürecin devamı olarak gösteriliyor. Burada en önemli konu, uzaktan elektronik denetim ile çok sayıda mükellefin kısa sürede incelemeye tabi tutulabilecek olması. Bu konuda GİB’deki insan ve donanım gibi kaynaklar yeterli bulunurken, BT şirketleriyle birlikte önemli işbirlikleri olacağı görülüyor. Bu yorumu yapan IBM Bütünleşik Teknoloji Hizmetleri Çözüm Ortakları Satış Yöneticisi Ceyda Saraçoğlu’na göre, tüm bu yaklaşımlar ile ticari yaşam düzenlenecek. E-dönüşümün taşıdığı BT yatırım potansiyelini ise Ceyda Saraçoğlu şöyle anlatıyor:

“IBM Küresel Hizmetler Birimi’nin son yıllarda hız kazanan bulut ve bulut uygulamaları gibi alanlara daha fazla eğildiği gibi, BT şirketleri de yeniden yapılanma süreçlerine girecekler ve KOBİ’ler için katma değeri yüksek servisler vermeye çalışacaklar. Dünyada özellikle donanım kaynaklarının paylaşılması ve gelişmiş teknoloji ile büyük veri ve içerik yönetimi alanlarında yeni uygulamalar kamusal alanda kendine yer bulmaya devam edecek.”

Kurumsal farkındalık hızla gelişiyor

“KEP konusunun kısa vadede ciddi sonuçları olacağını öngörüyoruz” yorumunu yapan Experteam Satış ve Müşteri Yönetimi Direktörü Sinan Erkiner, ekliyor: “İşletmelerin CRM verilerinin elden geçirileceği, müşteri veri tabanlarının düzenleneceği bir sürece gireceğiz. Bu süreçte işletmelerin farkındalığının kişisel farkındalığın önüne geçeceğini şimdiden görüyoruz.”

e-Dönüşüm sürecinin ortaya çıkardığı en önemli fırsatları Erkiner şöyle sıralıyor: “BT şirketlerinin müşteri portföylerini genişletmesi, sürece uyumlanmak adına mükellef işletmelerin BT stratejilerini gözden geçirmeleri ve ana veri ve yasal veri üreten birçok yeni projenin ortaya çıkması, bulut teknolojiler ile söz konusu uygulamaları hizmet olarak sunabilme olarak sayabiliriz.”

Türktrust Genel Müdürü Tolga Tüfekçi’ye göre ise KEP henüz yolun başında. Israrlı biçimde ‘yasal altyapının düzenlenmesi gerektiğini’ söylediklerine işaret eden Tolga Tüfekçi, hatırlatıyor: “Olayı sadece hizmet verecek şirketlerin kısa vadede gelir elde etmesi olarak görmek yeterli olmaz. Uzun vadede ortaya çıkacak sorunlar herkesi üzecektir.”

BT ŞİRKETLERİ İLE İŞBİRLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye’de kamu hizmetlerinden yararlanan kesim genelde yüz yüze iletişimi tercih ediyor.  “Vatandaşlarımızın yüzde 61’i kamu hizmetlerini henüz elektronik ortamda gerçekleştiremiyor” diyen Bimsa Genel Müdürü Tunç Taşman, bu yorumunu verilerle de destekliyor. Buna göre, bugün e-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 38. E-dönüşümde hedef ise öncelikle bunu Avrupa Birliği (AB) seviyesine çıkarmak olmalı. E-dönüşüm; sektörlere özel uygulamalarla kamu ve özel sektör arasında genişleyen işbirliği ile sürdürülecek. E-dönüşümde, BT şirketlerine düşen rol ise öncelikle sisteme hatasız uyumu ve veri güvenliğini garantilemek. “BT şirketleri ile işbirliği sağlayan şirketler maliyetlerinde yüzde 32 ve enerjide yüzde 80'e yakın tasarruf edecekler” yorumunu yapan Tunç Taşman, şu öneriyi yapmadan geçmiyor:

“E-dönüşüm yolunda adım atmak isteyenlerin öncelikle bu işte uzman, yetkilendirilmiş bir kurumdan destek alması gerek. Çünkü istenen kanuni gereksinimler her şirketin istediği ölçüde vakit ayırabildiği konular değil. Bazı şirketlerin bütünleştirme sürecini kendi içinde çözmesi rastlanan bir durum. Ancak diğer yandan, BT bölümünde yeterli insan kaynağına sahip olmayanlar ya da olsa bile vakit sorunu yaşayanların özel bütünleştirici şirketler ile çalışması tavsiye ediliyor.”

YENİ BİR ‘E-İŞ’ DÖNEMİNE ADIM ATIYORUZ

e-Dönüşüm hedefine uygun olarak, iş dünyasını da yakından ilgilendiren çeşitli yasal düzenlemeler hızla hayata geçiriliyor. Bunların başında da Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren e-Defter, e-Fatura uygulamaları geliyor. e-Defter çözümü kullanmakla yükümlü şirketlerin dönüşüm süreçlerini tamamları için son tarih de 1 Ocak 2015 olarak belirlenmişti. E-fatura ile kişiler yerine, sistemlerin konuşabildiği bir ortama geçiş başladı. Böylelikle izlenebilirlik sağlanacak ve uçtan uca süreç otomasyonu yapılabilecek. “Bu da nakit akışlarının daha düzenli olmasını sağlayacak” diyen İşNet Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Aytül Sepetçi,  2015 yılı beklentilerini şöyle anlatıyor:

2013 yılı itibari ile özel bütünleştirici olarak NetteFatura markası ile hizmet vermeye başladık. 2015’te e-Defter uygulamalarının ERP ile bütünleşik çalışması projeleri ağırlık kazanacak. e-Defter ve e-Fatura uygulamasının ardından, KOBİ'leri 2015 yılında bekleyen yeni e-Dönüşüm süreçleri arasında e-Arşiv uygulaması var. Bu uygulama da son kullanıcıya kesilen elektronik faturaların düzenlemesinin yanı sıra, korunması ve izlenebilir kalmasını sağlayan sistem. Mükellefler e-Arşiv uygulamasıyla faturaların kâğıt nüshasını saklama yükünden kurtulup saklama maliyetlerini düşürecek, belgelerine hızla erişebilecek, nihai tüketiciye faturalarını e-posta yoluyla iletebilecek, işlem süreleri kısalacak, doğaya ve çevreye katkı sağlanacak. Gündeme gelecek e-uygulama projeleri arasında e-İrsaliye, e-Ödemeyi sıralayabiliriz. Tüm ticaret işlemlerinin internet ortamında yapıldığı yeni bir ‘e-iş’ dönemine adım atılmış olacak. Bugüne kadar kayıtlı e-postaya geçmemiş KOBİ'lerin 2015 yılında bu konuya öncelik vermesi gerekecek.  Yeni yılda e-Defter zorunluluğu kapsamının genişleyeceği, defter sisteminin gelecekte devletin sistemleriyle bütünleşik çalışan bir yapıya bürüneceğini de unutmamak gerek. e-Arşiv uygulamaları ile birlikte 2015’te KOBİ'ler daha fazla bulut bilişim çözümlerini gündeme getirecek.”
ETİKETLER : 1004

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics