Dosya Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) 31 AĞUSTOS 2015 / 00:43

İş sürekliliğinde KGK her geçen gün önem kazanıyor

Artronic Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Erdoğan

Hızla gelişen teknoloji doğrultusunda piyasanın talep ettiği minimum güç gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Bu hızlı gelişim sadece işyerleri ve üretime yönelik işletmelerin iş sürekliliği için değil, ev kullanıcılarını da potansiyel kullanıcı haline getiriyor.

Günümüzde şehirlerin artan enerji ihtiyacı karşısında sadece elektrik şebekesine güveniyor olmak, sanırım yatırımlarımıza ve işletmemize karşı yapacağımız en büyük kötülüklerden biri olur. Her geçen gün artan talebe karşılık aynı hızda gelişemeyen enerji altyapısı, özellikle kritik yüklerimizi yedeklemek ve iş sürekliliğimiz için KGK kullanımı ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Burada kritik yük dediğimiz noktada aklınıza büyük fabrikalar veya en az 300 kabinlik veri merkezleri canlanmasın. Bir veri merkezinde olabilecek bir kesinti sonucu yaşanacak kayıp ile bilgisayarınızda hazırladığınız bir raporun kesinti sonucu silinmesi arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü kaybedilen aslında aynıdır, zaman! KGK‘lar bu noktada aslında sadece enerji yedeklemesi sağlamıyor, zamanınızı ve iş gücünüzü de koruyor.

Türkiye’nin hızlı gelişimi ve buna bağlı olarak teknolojinin yakından takip edilişi kesintisiz güç kaynaklarının kullanımını olmazsa olmaz hale getirmiştir. Her geçen gün artan talebe karşılık aynı hızda gelişemeyen enerji altyapısı, düzenli ve kesintisiz enerji sağlamak ve kritik yük olarak adlandırılan bu teknolojik sistemleri beslemek için kullanılmaktadır. Hızla gelişen teknoloji doğrultusunda piyasanın talep ettiği minimum güç gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Bu hızlı gelişim sadece işyerleri ve üretime yönelik işletmelerin iş sürekliliği için değil, ev kullanıcılarını da potansiyel kullanıcı haline getirmektedir. Türkiye’deki KGK sektörü her geçen gün büyüyerek (yaklaşık yıllık artış oranı yüzde 10-20 arasındadır) bölgesinde ciddi bir potansiyel, dünya için ise gözardı edilemeyecek, dikkat çekecek bir hal almıştır.

Zaman ve iş gücünden bahsettiğimiz bir konuda aslında konuşulması gereken tek bir nokta kalıyor; sahip olma maliyeti ve yatırımlarımızın kısa-orta-uzun vadede bizlere olan ekonomik katma değeridir.
Kurum ve şirketler KGK ihtiyaçlarını bağlanacak yüklerine ve yük çeşitlerine, iş sürekliliği ve kritikliğine, risk edilebilir yüklerine, yedekli mimari ihtiyaçları bulunup bulunmamasına ve işletme, sahip olma maliyetlerine bağlı olarak uygun model ve gücü belirleyerek seçmelidirler.
Verimlilik de burada hem sahip olma hem de işletme maliyetlerimizi etkileyecek en önemli noktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; verim değeri yüzde 94 ve yüzde 96 olan iki adet yüzde 80 yükte çalışan 200 kVA KGK cihazınıkarşılaştırdığımızda, sadece yüzde 2 verim farkından bile 1 yılda yaklaşık 4 bin dolar maliyet tasarrufu sağlanmaktadır, bu uzun vadede sahip olma maliyetlerimizi çok ciddi anlamda etkiler.
Sistem sürekliliğinde hizmetin de tek muhatap, tek marka üzerinden takip edilebilmesi de kurumlar açısından önemlidir. Biz ARTronic olarak KGK çözümleri distribütörü olduğumuz Huawei markası ile komple çözüm sunabiliyor, tek marka tek muhatap ile servis sağlayabiliyoruz. Veri merkezi projelerinde sadece KGK ile ilgili çözüm sunmakla kalmıyor, projenin karakteristiğine göre Huawei ile komple çözüm sağlayabiliyoruz.

Yönetemediğimiz bir sisteme asla tam anlamıyla sahip olamayız

Bu noktada modüler sistemlerin bize getirdiği iki büyük avantaj var. Bunlardan biri, KGK gövdesinde hot-swap (yük altında değiştirilebilir) iki adet kontrol kartı bulunmaktadır. Bu sayede kontrol kartları yedekli çalışarak birinde oluşacak bir arıza sonucunda diğeri tüm yükü üzerine alarak kesintisiz bir şekilde yönetimin devamını sağlamakta, hem de yük altında değişime olanak sağlayarak arızaya müdahale süresini minimuma indirgemektedir. Huawei modüler KGK sistemlerinde bütün yönetim ve kontrol kartları opsiyonel değil standart olarak sunulmaktadır, çünkü yukarıda belirtildiği üzere yönetilemeyen bir sisteme asla tam anlamıyla sahip olamazsınız.

KGK denince akla genelde ilk şebekeden kaynaklı kesinti halinde sistemin beslenmesi gelse de aslında UPS siteminizi enerji kesintilerinden korur, şebekedeki her türlü dalgalanmalardan korur ve enerji yönetimini sağlar. Dolayısı ile KGK’yı sadece enerji kesilmesi halinde değil yukarıdaki gibi her koşulda düşünmelidir.

 
ETİKETLER : 1036

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics