Dosya Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) 31 AĞUSTOS 2015 / 00:44

Süreklilik için enerjinin devamlılığı şart

Inform Pazarlama Müdürü Serkan Saracoglu

Olası bir olumsuzluk durumunda; kaybedilen zamanın, iş gücünün, prestijin ve maddi kayıpların minimize edilmesi hatta önlenmesi tüm kamu ve özel kurumlar için önem arz etmektedir. İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management), kurumların kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasının ve herhangi bir olaya, önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlayan bir sistemler bütünüdür.

Veri merkezi uygulamaları çerçevesinde baktığımızda ise günümüzde sürdürülebilirlik en önemli kavramların başında gelmektedir. Bu uygulamalar için Uptime Institude tarafından oluşturulan standartlar ve güvenlik seviyeleri sürdürülebilirlik ve yedekleme konusunda çalışma şekillerini ortaya koymaktadır.

Veri merkezi kavramı ve iş sürekliliği birlikte telaffuz edildiğinde süreklilik için enerjinin devamlılığı şarttır. Bunun için uygulamalarda kesintisiz güç kaynakları (KGK); veri iletişiminin, verilerin depolanmasının, bir veri merkezinde nelerin gerçeklenmesi gerekiyorsa tüm bu işlemlerin kesintisiz olarak gerçekleşmesine olanak sağlar. Yaygın olan kanının aksine KGK’lar yalnızca enerji kesintisi esnasında devreye girerek kesintisiz geçişi sağlamaz. KGK’lar sürekli devrededir ve aktif ya da pasif tüm veri merkezi elemanlarının kaliteli bir enerji ile beslenmesine olanak sağlar.

Teknolojinin özellikle son 15-20 yılda gösterdiği gelişmeler, mikroişlemciler ile donatılmış, yazılım kontrollü elektronik cihazları daha hassas bir yapıya büründürmüştür. Bu ekipmanların kaliteli enerji ile beslenmeleri gerekir. Yukarıda bahsedildiği üzere KGK birimleri yalnızca kesintiyi önleyici ekipmanlar değil aynı zamanda kaliteli enerjinin sürekliliğini de sağlayan cihazlardır. Enerji kalitesi, KGK çıkışında, KGK tarafından üretilen gerilim harmoniği şeklinde ölçülebilirken, şebeke tarafında ise akım harmoniği şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle veri merkezi tasarlanırken enerji kalitesini maksimum seviyede karşılayacak KGK birimlerinin seçilmesi büyük önem arz etmektedir.

Tasarımı yapılan veri merkezinin hangi standarda uygun olarak tasarlandığına, hangi güvenlik seviyesine göre kurgulandığı dikkate alınırsa KGK yapılarının da buna göre oluşturulması gerekir. KGK uygulamalarında, beslenecek yükün durumuna göre de yedekleme seviyesi belirlenebilir. Yedekleme sistemlerin paralel çalışması ile gerçekleştirilebilmektedir. Toplamda beslenmesi gereken gücün, güvenlik seviyesine göre, yüzde 25, yüzde 50 ya da yüzde 75 oranında yedeklenebilmesi mümkündür. Bu sayede KGK birimlerinden herhangi birinde bir sorun olması durumunda ya da ilgili birimde yapılması planlanan bakım çalışması esnasında diğer KGK birimleri kalan yükü üzerlerine alarak iş sürekliliği sağlanabilmektedir.

Seçim için veri merkezinin konumu önemli
KGK seçiminde veri merkezinin bulunduğu konum da önemlidir. Veri merkezinin bulunduğu konumda uzun süreli enerji kesintileri yaşanıyorsa, buna göre uzun besleme süresi sağlayacak akü grupları tercih edilmelidir. Enerji dalgalanmalarının sıklıkla yaşandığı bir bölge üzerinde çalışılıyorsa KGK giriş gerilim toleransı ayrı önem kazanmaktadır. Toleransın geniş olması, akü kullanım sıklığını belirlemektedir. Akülerin kullanım sıklığı akü ömrünü etkilemektedir. Akülerin sıklıkla değiştirilmesi ise işletme maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle KGK seçimi yapılırken veri merkezinin kurulacağı bölgenin enerji kalitesi durumu öncelikle incelenmelidir.

Teknoloji ve endüstrinin gelişmesi insan hayatını kolaylaştırmakla birlikte çevrenin yaşanabilirliği açısından tehdit oluşturmaya başlamıştır. Gerek çevreye duyarlılık bağlamında, gerekse dünyada kısıtlı olan enerjinin doğru tüketilebilmesi, kullanılan ürünlerin verimlilikleri ile doğru orantılıdır. KGK birimlerinin verimliliklerinin yüksek olması daha az enerji sarfiyatı demektir. Enerjinin daha düşük seviyelerde kullanılması ise öncelikli olarak yatırım maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. KGK girişinde kullanılacak olan jeneratörlerin daha düşük güçte seçilmesine, altyapıda kullanılacak olan enerji kablolarının kesitlerinin daha düşük kesitte seçilebilmesine olanak sağlar. Düşük enerji tüketimi nedeniyle ortaya çıkacak olan ısının soğutulması için gerekli olan klima altyapısının da görece daha düşük seviyelerde seçilmesi mümkün olmaktadır. Diğer taraftan enerjinin düşük seviyelerde tüketilmesi işletme maliyetini de artırmaktadır.

Bir diğer husus da veri merkezlerinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak için KGK ile sürekli olarak haberleşebilmektir. KGK ile haberleşme ara birimleri kullanılarak; ortamın ısısı, nemi, depolanan verilerin transferi, enerji yönetimi gibi bilgiler tek bir merkezden izlenerek sistemin güvenliği ve devamlılığı sağlanabilir.
ETİKETLER : 1036

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics