Dosya Kesintisiz Güç Kaynakları ve Enerji Verimliliği 06 AĞUSTOS 2016 / 10:24

Kurumsal sürekliliğin vazgeçilmezi

Kesintisiz enerji, bugün tüm sektörleri yakından ilgilendiren bir konu. Enerjinin birkaç saat dahi aksaması, bütün hayatımızda ciddi sorunlara sebep oluyor. Bunun sonucunda tüm iş süreçlerimiz aksayabiliyor. Dolayısıyla enerjinin sürekliliği, kalitesinin korunması ve verimli olarak kullanılması sadece şirketler için değil, ülkeler için de çok önemli bir husus. Teknolojiye bağlı ekosistemin hüküm sürdüğü günümüz koşullarında, işletmelerin BT operasyonlarını kesintisiz olarak sürdürebilmesi önemli. Bu operasyonların verimli devamı, her altyapıda bir kesintisiz güç kaynağı (KGK) ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Schneider Electric Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Filiz Gökler’in de dikkat çektiği gibi, özellikle güçteki kesintilerin, ani akım sıçramalarının ve voltaj dalgalanmalarının hassas ekipmanları yıprattığı da düşünülecek olursa, kesintisiz güç kaynağı, şirketler için olmazsa olmaz yatırımlardan birisi olarak dikkati çekiyor. 
 
Kesintisizlik; tüm sektörlerde yerini aldı 
Kesintisiz güç kaynakları başlığında sunulan teknolojilere baktığımızda, pazarda daha yaygın olarak görülen monofaze KGK’lar, uygulama alanları daha çok bilişim ekipmanları ve sistem odaları olarak ön plana çıksa da, bu teknoloji, finans sektöründeki ATM’ler, perakende sektöründeki POS cihazları, medikal ekipmanlar, santraller gibi birden fazla sektörde ve cihazlarla birlikte konumlandırılabiliyor. KGK yatırımlarında şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu ürün özelliklerinin başında ürünün dayanıklılığı ve cihazları ne kadar verimli şekilde beslediği geliyor. Monofaze KGK’lar, altyapılara uygun şekilde konumlandırılmaları ve kullanımlarındaki kolaylık açısından özellikle tercih ediliyor. Özellikle dayanıklılık, yönetilebilirlik gibi özelliklerin daha da ağır bastığı monofaze ürün grubunda Schneider Electric’in Back UPS ve Smart UPS serisi ürün ailelerinin ön plana çıktığına işaret eden Filiz Gökler, şu bilgiyi ekledi: “Back UPS serisi KGK’lar, offline ve line interactive seçenekleriyle pazarda özellikle ev kullanıcı ve ufak ofisler için kullanım alanlarına hitap ederken; Smart UPS serisi line interactive ve online teknolojileriyle KOBİ’ler ve büyük işletmelerde altyapılara katma değer sunuyor.”
 
Enerjiyi doğru yönetmeyi bilmek lazım 
Şirketlerin enerji verimliliği farkındalığını geliştirme konusunda izledikleri yöntemleri ve Türkiye’nin pazardaki konumunu Filiz Gökler şöyle anlattı:
“Tüm satışlarımızda müşterilerimize aktardığımız en önemli konu; verimli ve kaliteli enerji. Şirket olarak kaliteli enerjinin olduğu, enerjinin iyi yönetildiği her alanda verimliliğin olduğunu vurguluyoruz. Buna yönelik olarak da KGK satışlarımızda, üründen çok, çözüm sunmak amacıyla hareket ediyoruz. Türkiye, KGK sektörü açısından bakıldığında EMEA bölgesinin altıncı büyük pazarı konumunda. Bu da uluslararası firmaların Türkiye’ye olan ilgisini artırıyor. Yerli üretici sayısı da bundan etkilenerek artıyor. Piyasadaki oyuncu sayısının artması, beraberinde rekabeti de daha zorlu hale getiriyor. Bizim bu ortamdaki en önemli avantajımız, ‘APC by Schneider Electric’ markasının yarattığı güven ve müşteri sadakati. Ürünlerimizi kullananlar, sonraki alımlarında yine yüksek oranda bizi tercih ediyorlar.”
 
İzleme yetkinliği, enerjiyi daha da güçlendiriyor
Enerji verimliliğinin sağlanması; birden çok adımdan oluşan ve uzun vadede periyodik olarak sürdürülen çalışmaların bütününü gerektiriyor. Enerji verimliliği; bir işletmedeki ekipmanlar, enerji harcayan noktalar, operasyonel karakteristikler ve personel farkındalıkları gibi verimliliği etkileyen birçok parametrenin sürekli olarak izlenmesi ve düzenli performans iyileştirme çalışmaları sonucunda gerçekleşir. “Bilişim teknolojilerinin enerji verimliliği doğrultusunda kullanılmasında enerji izleme sistemleri devreye girmekte” bilgisini veren Filiz Gökler’in de belirttiği gibi, enerji izleme sistemleri, işletmelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen konfigürasyonlarda analizörler üzerinden alınan verilerin takibini sağlar. İzleme sistemleri kapsamında kurulan sistemin mimari ayrıntısına göre enerji tüketim değerleri ve bu tüketimi etkileyen faktörler eş zamanlı kaydedilir, bu veriler yazılımlar aracılığıyla çevrimiçi sistemlerde internet erişimi olan her noktada görülebilir. Filiz Gökler, bu tanımı bir örnekle şöyle anlattı:
“Örneğin bir sanayi tesisinde makine, proses bazında, binalarda ise kat, aydınlatma, havalandırma gibi çok çeşitlendirilebilen kırılımlarda izleme gerçekleştirilebilir. Enerji izleme sistemlerinin varlığında işletmelerde yüzde 4-10 arasında enerji verimliliği sağlanıyor. Enerji izleme sistemlerinin kurulması, enerji verimliliğinin sürdürülebilirliği ve performans geliştirilmesi açısından büyük önem taşımakta.”
 
Yazılımlar fark yaratıyor 
Endüstri 4.0 ve IoT kavramları giderek daha fazla hayatımızın içerisine giriyor. Özellikle üretimde giderek daha fazla otomasyon gündemde. Daha fazla makinenin birbirine bağlı ve bütün bu makinelerin ana sistemlere bağlı olduğunu ve daha da bağlı olacağını düşündüğümüzde, güç kaynaklarının gelecekte önemini daha da artıracağını öngörmek hayalcilik olmaz. Bu tespiti yapan Schneider Electric Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Filiz Gökler, şöyle devam etti:
“Schneider Electric, 170 yıllık tecrübesiyle sektördeki Ar-Ge yatırımları ve gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerle enerji yönetimi konusunda küresel bir uzman. Geçmişte OnLine UPS ve grafik LCD destekli cihazların piyasaya çıkışı, güç kaynaklarının yönetilebilir olması gibi çok konuda inovasyonları gerçekleştirdik. Tüm bu ilerlemeler hep “APC by Schneider Electric” öncülüğünde oldu. Güç kaynağı ürünlerimizi müşterilerimize bir cihaz olarak değil, çözüm olarak sunuyoruz. Şöyle ki, çözümün bir parçası olarak cihazlarımızı kendi yazılımlarımızla birlikte onların hizmetine hazır olarak sağlıyoruz. Bugün, tamamen Schneider Electric tarafından geliştirilen bu yazılımlar, bizi ayıran en önemli noktalardan biri. Schneider Electric bünyesinde yer alan yazılımcıların geliştirdiği bu ürünler sonucunda; yeni ürün geliştirme, var olan ürünleri yenileme, farklı müşteri isteklerine hızlı ve etkin cevap verebilme gibi avantajlarımız mevcut.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics