Dosya Kesintisiz iş, kesintisiz enerji 06 MART 2018 / 13:17

Teknolojinin forsu elektrik kesilene kadardır

Necron Ankara Bölge Müdürü Fatih Atakan

KGK’lar elektronik kartlar, mekanik şalterler ve akülerden oluşuyor ve her elektronik devrede olabileceği gibi KGK’lar’da kullanılan devrelerde de arızaların meydana gelme ihtimali vardır. “KGK’nın arızalanması, bağlı olduğu sistemin ne kadar iyi olursa olsun enerjisinin kesilmesi, doğal olarak işlevini yerine getirememesi anlamına gelmektedir” diyen Necron Ankara Bölge Müdürü Fatih Atakan, şu açıklamalarda bulundu:

“Aslında bakarsanız bununla ilgili Necron olarak bizim ‘Teknolojinin forsu elektrik kesilene kadardır’ diye bir sloganımız bile var. Elektrik olmadan yapmış olduğumuz bilişim altyapılarının maalesef bir önemi kalmıyor. Günümüzde birçok veri merkezi, sistem odası vb. yerlere baktığımızda sunucuların, switchlerin, depolama ve yedekleme cihazlarının, disk yapılarının yedekli olduğunu ve herhangi bir arızalanma durumunda tedbirlerinin alındığını görüyoruz. Kesintisiz güç kaynağı sektör içerisinde bu konuda ciddi gelişmeler kaydetmiş durumdadır. Artık yeni teknoloji olarak N+1 yedekli yapıda modüler sistemler kullanılmaktadır. Modüler güç kaynakları istenilen güç değerini tek bir yapı yerine güç modüllerine bölerek, kendi içerisinde yedekli bir yapı meydana getirmektedir. Böylelikle olası herhangi bir arıza durumu bir güç modülünde oluşacağından diğer modüller gücü kendi üzerine alarak sistemde herhangi bir kesinti oluşturmaksızın, kesintisiz bir şekilde enerji vermeye devam etmektedir. Bu da kesintisiz güç kaynağı adına daha yakışır bir durum meydana getirmektedir. Necron olarak yönümüzü tamamen bu noktaya çevirmiş bir firma olduğumuzu da belirtmek isterim. Ayrıca kullanılan birçok KGK artık esnek DC bara özelliği dediğimiz bir özelliğe sahiptir. Bu özellik ile kullanılan akülerin birkaçında oluşabilecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı sistem tamamen aküsüz kalmak yerine güç kaynaklarında ilgili ayarlamalar yapılarak daha az akü ile çalışabilmesi sağlanmakta ve KGK sistemi beslemeye devam edebilmektedir.”

Teknolojik imkanlar doğrultusunda KGK teknolojisinde de yıllar geçtikçe ciddi değişiklikler oldu. Eskiden geleneksel trafolu, ağır ve hantal KGK’lar yerlerini IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) teknolojisinin gelişmesiyle trafosuz IGBT’li cihazlara bıraktı. Birçok yerde trafolu cihaz neredeyse kullanılmamakta.  Fatih Atakan’ın verdiği bilgilere göre, bundan birkaç yıl öncesine kadar 6 darbeli redresörlü ürünler konuşulurken şimdilerde ise 3 seviye teknolojili ürünler konuşulur hale geldi. Elektronik alanında SMD teknolojisi ile birlikte KGK’lar artık daha küçük ve kompakt yapıdadır. 5 sene önceki bir 40kVA KGK ile şimdiki bir 40kVA KGK neredeyse yarı yarıya küçülmüş durumdadır.  Tabi biraz öncede belirttiğim gibi en büyük değişiklik monoblok KGK’lar yerlerini modüler KGK’lara bırakmaktadır.

“Türkiye de birçok şirket BT alt yapısını oluştururken danışmanlık veya en azından kendilerince yetkili gördükleri firmalardan görüş almaktadırlar. Ancak enerji altyapısı ve KGK’lar konusunda hala bir danışmanlık alınmamaktadır” diyen Fatih Atakan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Tabi bu durum yüzbinlerce dolarlık BT altyapısını ve çalışmasını tehlikeye sokmaktadır. Bizim tespit ettiğimiz kadarı ile KGK seçimlerinde şirketler ya ihtiyaçlarından çok fazla ya da çok az güçte KGK’lar almaktadır ve enerji altyapılarını düzgün kurgulayamamaktadır. Şirketlerin KGK alırken dikkat etmeleri gereken en önemli maddelerin başında KGK’nın besleyeceği cihazların gerçek güç ihtiyaçlarının ne olduğu gelmektedir.  Bunun paralelinde ileride KGK’ya bağlanacak cihaz sayısındaki artış veya azalışı iyi tespit etmeleri gerekmektedir. Ayrıca KGK’ların konulacağı ortamın tespiti ve yerinin buna göre dizayn edilmesi de çok ciddi önem arz etmektedir. Bu ve buna benzer her türlü KGK ve enerji altyapısı konularında Necron olarak firmalara danışmanlık vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics