Dosya Kesintisiz Verimlilik: İş Sürekliliği 11 MAYIS 2015 / 09:17

Dijital süreklilik olmadan iş sürekliliği olmaz

Süreklilik kavramı esasında birçok diğer kavramla ilişkili olan bir kavram. Sürekliliğin istikrar,  öngörülebilirlik,  uyum, esneklik, hız, güven gibi birçok kavramla da birebir ilişkisi bulunuyor. İş dünyasında da iş sürekliliği ve sürdürebilirlik artık en kritik unsurlardan biri haline geldi. Riskleri önceden öngörüp buna uygun planlar yapmak, bu stratejiye uygun davranmak, yeniliklere hızlıca uyum sağlamak ve esnekliği yerleştirmek; tüm bunlar iş sürekliliğini de güçlendiren olgular. İş sürekliliği esasında itibarın, gelirin, başarının da sürekliliği de demektir aynı zamanda.

Özellikle mobilitenin gelişmesi, mobil cihazların iş dünyasının ve iş yönetiminin kalbine yerleşmesiyle birlikte; iş dünyasında tutumlar, davranışlar, refleskler de değişmeye başladı. Mobiliteyle dönüşen iş dünyasında, iş sürekliliği kavramın artık en kritik olgu haline geldiğini söylemek mümkün. İş sürekliliği sadece şirketlerin BT bölümlerini de ilgilendirmekten öte, tüm şirketi ve şirketin çalışmalarını kapsayan bir konu haline de geldi. Bunda da mobilitenin itici gücü yadsınamaz. Mobiliteyle birlikte iş sürekliliği konusu, artık bir zorunluluk haline geldi diyebiliriz. İş sürekliliğin temeli de esasında dijital sürekliliği de sağlamaktan geçiyor.

Kültürün değişmesi şart

Günümüzde iş sürekliliğindeki herhangi bir aksamadan ciddi şekilde etkilenmeyecek bir sektör yok. Farklı sektörlerden her kurum ya da kuruluş bu alanda yatırımları gündeme alıyor. Yakın bir zamana kadar ağırlıklı olarak bankalar, büyük finans kuruluşları, büyük ölçekli şirketler ve kamu kurumları bu başlık altında yatırımlarını yapıyorlardı, fakat Türkiye’ye dair bu gerçeğin son dönemde hızla değiştiğini görüyoruz. Artık her sektörden, farklı ölçeklerdeki firmalar için iş sürekliliğine dair farkındalık Türkiye’de yeterli düzeydedir diye düşünüyoruz.

Bu noktada firmalara şu püf noktaları hatırlatmak isteriz; Şirketin eski yeni tüm çalışanlarını, kurumsal strateji çerçevesinde düzenli olarak iş sürekliliği ve dijital sürekliliğine dair bilgilerle güncellemek önemlidir. Kurumsal farkındalığın her düzeyde yaratılması iş sürekliliği için çok kritiktir. İş sürekliliği kurumlar için bir kültür hatta bir refleks haline gelmeli diye düşünüyoruz. Yani iş sürekliliği yatırımları ve projeleri yaşayan yatırımlar olmalıdır. Maalesef ülkemizde kültürel bir mesele olarak; genelde felaketlerin yaşanmasından sonra önlemlerin alınması durumu olabiliyor. Bu kültürün değişmesi de çok önemlidir. İş sürekliliği konusunda şirketlerin her yeni işe giren personeli eğitmesi de yine bir zorunluluk haline gelmeli. Yeni personel şirket içerisindeki konumu ve sorumluluğu gereği iş sürekliliği planının neresinde yer alacağını, kesintilerde rolünün, sorumluluğunun ne olacağını bilmeli. Kurumlar pazar ve müşteri kaybı, marka imajının zedelenmesi ve mali zarar gibi büyük riskler yaşamamaları için iş sürekliliği planlarına sahip olmalıdır. Ve gerçekçi ve uygulanabilir stratejilerle iş sürekliliği planlarını hep geliştirmeli ve bu planları da periyodik olarak test etmelidir.

İş sürekliliğinin temel faktörü ise günümüzde artık dijital sürekliliği sağlamaktan geçiyor. Biz Dassault Systèmes olarak şirketlere ‘Rekabet gücünüzü artırmak ve işinizi hızlandırmak için dijital sürekliliği sağlayın’ diyoruz. Çözümlerimizle de bu süreklililiğin en verimli şekilde tesis edilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz ve bu noktada üç boyutlu teknolojilerin ve yazılımların da iş sürekliliği için kritik çözümler arasında yer aldığını düşünüyoruz.

Dassault Systèmes Türkiye Genel Müdürü Burak Süsoy
ETİKETLER : 1021