Dosya Kesintisiz Verimlilik: İş Sürekliliği 11 MAYIS 2015 / 09:19

Veriye her noktadan ulaşmak şart

Uzun yıllardır kullanmakta olduğumuz sanallaştırma teknolojileri artık bilişim altyapımızın standartları haline gelmiştir. Sanallaştırma alt yapısında gerek yazılım gerek donanım yapabilirliklerinin artması ile hem performans hem iş devamlılığını sağlamak ulaşılması kolay teknolojiler haline gelmektedir.

Bunlara ek olarak veri hatlarının yüksek kapasitelere ulaşması, veri transferinin farklı çözümler ile elde edilebilir olması artık verilerimizi “yandaki kabine” yedeklemek veya replikasyon yapmak yerine, uç lokasyonlarda hatta farklı coğrafyalarda gerek kendi altyapımızda gerek küresel hizmet veren servis sağlayıcılarda barındırabiliyoruz. Yine sanallaştırma teknolojileri sayesinde hizmet vermekte olan yapımızdan izole bir şekilde tüm iş sürekliliği testlerimizi yapabiliyoruz.

Tüm bu etkenler sayesinde olası felaket veya veri kaybı durumlarında kesintisiz iş devamlılığını sağlamak adına yeni stratejiler geliştirebilmekteyiz.

Bu bağlamda verimizin, replikasyonumuzun , yedeğimizin nerede barındırıldığı bir kriter olmaktan çıkmakta, önemli olan verimize her an her noktadan ulaşılabilir olmamız önem kazanmaktadır.

İş sürekliliğinden önce risk analizi şart

İş sürekliliği kavramının anlamını bulabilmesi için öncelikle risk analizlerinin ortaya konması gerekmektedir.  Olası risklerin analizi, hizmet kesintisi yaşandığında kuruluşların maddi veya kuruluş kimliğini tehdit edecek durumların belirlenmesidir.

İş sürekliliği adına yapılacak bir yatırımın doğru olabilmesi için tehditlerin belirlenmesi, risksin azaltılması, riskin ortadan kaldırılması ile ilgili süreçlerin netleştirilmesi gerekmektedir.

Ancak bu analizlerin yapılmasından sonra iş sürekliliğini sağlayabilecek teknolojilerin belirlenmesi mümkün olacaktır.

Her teknoloji gibi iş sürekliliği konusu da Türkiye dışında öncü ülke ve kuruluşların bir adım arkasında ilerlemekte. Özellikle son birkaç yılda Türkiye’deki hemen hemen her ölçekteki şirketlerde iş sürekliliği adına ciddi araştırmalar yaptığını gözlemleyebiliyoruz.

Geçmişte çoğu şirket sadece yedeklere güveniyorken, bugün her şirket yedeklemenin iş sürekliliği sağlamadığını kabullenmiş durumda. İş sürekliliği ile ilgili teknolojiler, altyapı hemen hemen her ölçekte şirketin erişebileceği duruma ve maliyetlere gelmiştir.

Kullan-Öde hizmetin servis olarak kiralanması, alt yapı ve barındırma hizmetleri gibi kavramların artık Türkiye’de yer bulduğunu ve yakın gelecekte her şirketin kendi ölçeğine uygun bir çözümü hayata geçireceğini düşünüyoruz.

Veri güvenliğinin önemi artıyor

Veri güvenliği tüm şirketler için her noktada kritik bir konudur. Dolayısı ile mobil cihazlar üzerinden veriye erişilmesi noktasında da hassas davranılmalıdır. Günümüzde sıkça rastlanılan (BYOD) kullanıcıların kendi cihazlarının şirket bünyesinde kullanılması veya veriye uzaktan erişim noktasında kullanılması kontrol altında tutulmalıdır.

Konsept her ne kadar mobil erişim olsa da telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi tüm mobil cihazlar şirketler tarafından kontrol altında tutulabilir, belirli politikalar ile olası tehditler engellenebilir.

Mobil cihazlar ile verinin güvenli bir şekilde transfer edilmesinin yeterli olmadığı bugünlerde, erişim isteği olan cihazın antivirüs güncelliği, fix seviyesi gibi klasik yöntemlerin dışında tablet/telefon, dizüstü bilgisayarların uzaktan yönetilmesi, kayıp çalıntı durumunda cihaz üzerindeki tüm verinin silinmesi / erişiminin engellenmesi, cihazların lokasyonlarının saptanması, izin verilen uygulamalar dışında yüklemelere izin verilmemesi gibi birçok politika artık rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Güvenlik ile ilgili her konuda olduğu gibi mobil cihaz güvenliği konusunda da öncelik politikaların belirlenmesidir.

Emobil Kurumsal Çözümler Danışmanı Burak Yeşilovalı
ETİKETLER : 1021

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics