Dosya KOBi’ler Çevik Şirketlere Dönüşüyor 01 NİSAN 2017 / 17:23

İş yapış modelleri hızla değişiyor

Kurumsal yazılımların Türkiye’deki şirketler, özellikle de KOBİ’ler tarafından kullanımında, son yıllarda yukarıya doğru ciddi bir ivme olduğunu görülüyor. Şirketlerin kurumsallaşma ihtiyacının temelinde, sürdürülebilirlik, kârlılık ve sağlam bir finansal yapı, rekabet gücü, uluslararası pazarlara açılma ve elbette yasal zorunluluklar gibi temel gereksinimler bulunuyor. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir dönüşüm süreci yaşıyor. Ülkemizde çok sayıda KOBİ var, alanlarında çok başarılı olmalarına rağmen bazen kurumsallaşma sürecinde zorlandıkları için birçok aksaklıkla karşılaşabiliyorlar. Büyük ölçekli şirketlerse satın almalar, birleşmeler gibi nedenlerle dönüşüm süreçlerine girebiliyor. Logo Kanal ve Satıştan Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan’ın verdiği bilgilere göre, bir şirketin en önemli yapı taşı kalıcı, sürdürülebilir, sağlıklı bir şekilde büyüyebilen bir sisteme sahip olması. Bu ihtiyaç, içinde “kurumsallaşma” denen gerçeği taşıyor. İş süreçlerinin ve örgütsel yapının bir sistematiğe oturması, yeni teknolojilere ayak uydurulması, e-dönüşüm gibi çoğu firmayı etkileyen yeni gelişmeler, şirketlerin kurumsal dönüşüme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu dönüşüm verimliliği ve çalışan motivasyonunu artırıyor, şirketleri rekabette bir adım öne geçiriyor. Dönüşüm sürecinde baş rolü ise birçok alanda olduğu gibi teknoloji üstleniyor.
Dijitalleşme küçük işletmelerden büyük ölçekli firmalara kadar tüm kurumların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Teknolojideki hızlı gelişim iş yapış modellerini de hızla değiştiriyor. Yakın gelecekte yapay zeka sayesinde pek çok işin otonom olarak yapılacağını ve KOBİ’lerin de bu dönüşüm sürecine ayak uydurmak ve rekabet avantajı yakalamak için dijitalleşme yatırımlarına ağırlık verdiklerini kaydeden Akın Sertcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Özellikle mobil teknolojiler, iş yapış modellerinin sınırlarını esneterek çalışanlara daha özgür bir alan tanıyor. BT danışmanlığı veren teknoloji şirketleri de sadece yenilikçi teknolojiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen kapsamlı entegre çözümlere yöneliyorlar. Yapılacak BT yatırımlarının kurumun ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu olması için BT danışmanları stratejik iş ortağı olarak değerlendiriliyor.
KOBİ’ler BT yatırımlarına her geçen yıl daha fazla kaynak aktarıyor. Araştırmalar KOBİ’lerin hala donanımsal ihtiyaçların karşılanmasını birinci öncelik olarak ele aldığını gösteriyor. Donanımı takiben BT güvenliği, yedekleme, depolama ve bulut çözümlerin KOBİ’lerin yatırım planlarında yer aldığını görebiliyoruz.  
BT yatırımlarının önündeki önemli engelleri, bütçesel faktörler, teknoloji ve kültürel etkenler olarak sayabiliriz. İşletmelerin hızla değişen teknolojileri takip edememesi ve altyapılarını bu değişime paralel geliştirememeleri KOBİ’ler için hayati konular arasında yer alıyor. Geleneksel sistemlerin dijital dünyaya entegrasyonunda ortaya çıkan sorunlar kurumların yeterli hıza erişmesini engelliyor. Eski uygulamalar şirketlerin hantallaşmalarına neden olurken, yeni BT yatırımlarına ihtiyaç duyulması ve bunların getireceği maliyet, şirketleri bu konuda çekimser davranmaya itiyor. Ancak sahadan da aldığımız bilgiler bize gösteriyor ki, her geçen gün KOBİ’ler dijitalleşme ve BT yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve bu alanda kaliteli firmalardan destek almaya yöneliyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics