Dosya KOBi’ler Çevik Şirketlere Dönüşüyor 01 NİSAN 2017 / 17:20

Mobil iş uygulamalarına ilgi artıyor

Bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla iş uygulamaları üreticilerinin de SaaS hizmetlerini çeşitlendirdikleri görülüyor. Önümüzdeki yıllarda bu hizmetin giderek artması ile güvenlik ve veri gizliliği gibi konular birçok şirket için soru işareti olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bunun dışında e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarının kullanıma başlanmasıyla birlikte de pazarda iş uygulamaları üreticileri açısından hareketlenme oluşmaya başladı.
Önümüzdeki yıllarda mobil uygulamaların artması ile mobil iş uygulamalarına ilginin artacağını kaydeden ERP Komitesi Koordinatörü Göker Sarp, şunları kaydetti:
“ERP ve CRM yatırımlarının tamamlayan firmalarda iş zekası konusuna talep var, iş zekasında yapılacak yatırımlarda artış beklenebilir. Tüm bu gelişmeler önümüzdeki 5 yıl içerisinde çeşitli kurumsal iş uygulamalarına karşı ilgiyi artıracaktır.
Firmanızda, iş uygulaması yatırımı için mevcut iş süreçlerinizi inceleyip analiz ederek; bu analizinize uygun yetenekleri olan iş uygulamasını tespit etmeniz, mevcut teknik altyapınızla uyumluluğunun tespiti, proje ekibinizin kaynakları, uygulama maliyetleri, yazılım, bakım sözleşmeleri, donanım yükseltimleri gibi "gizli maliyetleri", ortaya çıkardığınızdan emin olunması ve toplam sahip olma maliyetini belirlenmesi seçiminiz için size oldukça fayda sağlayacaktır.
ERP başta olmak üzere iş uygulaması projesinin başarılı olması, projeniz için gereken maliyet ve kaynak taahhütlerini belirlemek için son yazılım kararı öncesi kapsamlı ve önemli kullanıcılar tarafından kabul edilen bir gerçekçi proje planı geliştirmelidir. Proje planı, veri transferi, birden fazla test, iş süreçleri ve iş akışı tasarımına kadar olan adımları ve süreç iyileştirme faaliyetlerini içermelidir. Ayrıca satın alacağınız yeni sistemin potansiyel faydalarını ölçmelisiniz: Firmanızın maliyetlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması, gelir artışı, ya da ölçek büyümesi gibi tespitlere karşı yararlarını ölçmek seçiminiz için faydalı olacaktır.”
Göker Sarp’ın verdiği bilgilere göre eğer önceden iş uygulaması projesi tecrübeniz yoksa karşınıza çıkacak sorulara verilecek tüm cevapları bilmediğinizi varsayın ve satın alma süreci içinde veya öncesinde işittiğiniz şeyleri doğrulamak için bağımsız makaleleri araştırın ve tavsiyelerini dinleyin.
İşin doğası gereği iş uygulamaları ile birlikte hayata birer adım daha geçen kurumsallaşma sürecine belli bir direnç söz konusu olabilir. Bu nedenle eski ve yerleşik alışkanlıklardan kaynaklanan direncin aşılması mümkün olmaz ise iş uygulaması yatırımıyla beklenen performansa ulaşmak da giderek güçleşir ve öngörülen projenin hayata geçme süresi uzar. Bu noktada çalışanların iş uygulamalarının sadece bir yazılım değil aynı zamanda dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemlerinin parçaları olduğuna ikna edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Eğer çalışanlar, dünyadaki birçok şirketin etkin bir şekilde kullanmakta olduğu bu sistemle yeni bir çalışma düzeni ve kolaylık elde edebileceklerine ve hatta piyasada rekabet edebilmek için bu sistemin gerekli olduğuna inanırlarsa, iş uygulamaları projelerinin başarısı için çok önemli bir eşik de atlatılmış olur.
İş zekasına yönelik gelişen ihtiyaçlar, raporlamanın, analizin ötesine geçmiştir; aynı zamanda senaryo modellemeyi, gerçek zamanlı izlemeyi ve tahmine dayalı analitiği planlamalı ve gerçekleştirmelidir. Yöneticiler, kendi analizlerini kendileri gerçekleştirebilmeyi ve verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirebilmeyi istemektedir.
Kuruluşlar tarafından oluşturulan ve kullanılan bilgilerin çok büyük bir oranı yapılandırılmamış veriler oluşmaktadır ve yapılandırılmış verilere kıyasla daha hızlı artmaktadır. 2017 yılı ve orta vadede bu yapılandırılmamış verileri analiz ederek bilgilerden anlam çıkartmak karar alıcıların daha hızlı ve daha bilgiye dayalı kararlar almaları için kullanımı yaygınlaşacaktır.
Sosyal medya analizleri, müşteri duyarlılığının, ürün ve marka ilişkilerinin analiz edilmesine de olanak sağlamaya başladı, orta vadede bu da yaygınlaşacaktır.
Yönetici ve çalışanların aynı rotada hep beraber yürümeleri için, değişime inanmanın önem taşıdığını kaydeden Göker Sarp, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Her organizasyonda farklı sebepler yüzünden, çizilen yeni rotaya ve hedeflenen yeni kültüre uyum sağlamak istemeyen ve bunda da ısrarcı olan kişiler olabilir. Gerçekleşecek olan dönüşüm ve başarılı BT projeleri için öncelikle, bu kişilerin gerçek endişe ve ihtiyaçlarını anlamak gerekli ve önemlidir.
 Ne yaparsanız yapın, ERP’ye başlamadan önce ekibiniz içinde uyumu kesinlikle sağlamanız gerekiyor. Bundan sonra ERP ve diğer BT projeleri, zaten kurum kültürünüzün oluşması için gerekli tüm bilgilere kalıcılık kazandıracaktır.
Birçok şirkette, stratejiler planlamakta ve ekiplere anlatılarak hayata geçmesi beklenmekte. Ancak vizyon ve stratejinin hakkıyla uygulanması için organizasyonların ve ekiplerin kültüründe bir değişim gerekir. Organizasyonların kurumsal hafızası, kültürünü önemli ölçüde etkiler ve şekillendirir.  Şirketlerdeki kurumsal veya kültürel değişim, ekipteki farkındalıkla başlar ve ortak dille ortak bir hedefe varmayı gerektirir.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics