Dosya KOBİ’ler ve Dönüşüm 30 MART 2015 / 09:07

Buluta çıkamayan şirketler yok olacak

Teknolojinin hızla değiştiği ve geliştiği bir ortamda KOBİ’lerin bilişim teknolojilerini etkin kullanmaları artık bir lüks değil, önemli bir ihtiyaçtır. Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’ler, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaları sayesinde, ülke ekonomisine çok ciddi bir değer sağlayabilir. KOBİ’lerin teknoloji kullanımı yüzde 10 artsa, 15 milyar dolar ek gelir ve 360 bin yeni istihdam fırsatı çıkıyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin teknolojiye olan yatırımlarını artırmaları ve altyapılarını iyileştirmeleri sağladıkları katma değeri belirgin ölçüde büyütecektir. Küresel rekabette etkin olmanın yanı sıra, Türkiye’de genç nüfusun teknoloji ile olan güçlü ilişkisi düşünüldüğünde bilişim teknolojilerine kapalı olan şirketlerin ayakta kalması imkansız görünüyor.  Boston Consulting Group’un (BCG) Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 19 ülkeyi kapsayan KOBİ araştırmasının sonuçları da teknolojiyi etkin kullanan KOBİ’lerin yarattığı başarının altını çiziyor. BCG’nin araştırması, teknolojiyi iyi kullanan KOBİ’lerin iyi kullanmayanlara göre geçen 3 yıl içerisinde gelirlerde yüzde 15 daha hızlı büyüme, istihdamda ise 2 kat artışa imza attıklarını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türkiye’deki KOBİ’ler yüzde 10 daha fazla teknoloji kullandıklarında 15 milyar dolar daha fazla gelir elde edip 360 bin kişilik ilave istihdam sağlayacaklar. Böylece katma değerli malları iyi fiyatlarla üreterek dünya pazarlarında rekabet edebilir hale gelecek ve ülkemizin dünyanın 10 ekonomisi olması yolunda en önemli paya sahip olacaklar. KOBİ’lerin rekabet avantajı elde ederek verimlilik ve karlılıklarını artırmaları konusunda “yenilikçi teknolojiler” önemli bir yer tutuyor.

Teknolojinin geleceğine baktığımızda dört ana eğilimin yön vereceğini görüyoruz. Bunlar “Büyük Veri” “Kurumsal Sosyal Ağlar” “Mobil Çözümler” ve bu kavramların hepsini bir bütün olarak kucaklayan “Bulut Bilişim.” Bu dört ana kavram bireylerin yaşam kalitesini yükseltirken, iş süreçlerinde verimliliği artırıyor, etkili kaynak yönetimine olanak sağlayarak, tasarruf oranlarını artırıyor. Bu noktada, bulut bilişim, özellikle, KOBİ’lere düşük maliyet, kolay yönetim ve verimlilik sunuyor. Yalnızca bir bilgisayar ve internet bağlantısıyla işe başlayan bir KOBİ, ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri, uygulamaları bulut üzerinden alabiliyor. İş zekası, iş analitiği gibi kavramlar bulut platformu üzerinde işlenen büyük veriyle buluştuğunda, çok daha derinlerde yer alan fırsatların görünür hale gelmesini mümkün kılıyor. Bulut bilişim sayesinde KOBİ’ler altyapı kurmakla zaman kaybetmiyor, bakım ve işletim masraflarından tasarruf ediyor ve buna zaman da ayırmıyor. İhtiyacı ölçüsünde sınırsız genişleme kabiliyetine sahip oluyor. Ek olarak onlara teknik birikimimizi ve tecrübemizi sunuyor, onların bu deneyimden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Bulut teknolojisi, bir kişinin aklından filizlenen bir fikrin sürdürülebilir iş modellerine ve dev şirketlere dönüşmesine zemin hazırlıyor. Şirketlere yeni bir dünyanın kapılarını açan bulut teknolojisini benimsemeyen şirketlerin var olma mücadelesini kazanmaları imkânsız. Bulutu anlamayan, özümsemeyen, bulutla bütünleşmeyen kısaca bulutlara çıkamayan şirketler yok olacak.

“Bulut bilişim” KOBİ’lere bilgi işlem maliyetlerinde esneklik ve tasarruf imkanı tanıyor. Araştırmalara göre, bulut bilişim hizmeti alan bir firma yüzde 22’ler seviyesinde tasarruf sağlayabiliyor.

Microsoft Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı  Tarık Tüzünsu
ETİKETLER : 1015

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics