Dosya KOBİ’ler ve Dönüşüm 30 MART 2015 / 09:08

e-Dönüşüm uzun süre ekonominin gündeminde olacak

E-dönüşüm sadece bilgi ve iletişim teknolojilerinin değişimini değil, insanların yaşam anlayışının değişimini ve dijital hayata geçişi de simgeliyor. E-dönüşüm satıştan insan kaynaklarına, üretimden pazarlamaya kadar iş akışını tamamen değiştiren bir kavram. Devlet, özel sektör ve bireyler bu değişimin bir parçası. Dünyada çoktan başlamış olan bu değişimde Türkiye yol kat etmeye başladı.

E-dönüşüm sayesinde işletmeler tüm faaliyetlerinde önemli verimlilik artışı yaşayacak. İnsanlar arasında da etkin bilgi paylaşımı sağlanacak.   Hızlı olanın rekabet avantajı sağladığı piyasa koşullarında hız kazanmak için, bu dönüşümü şirketlerin sadece kendilerinde gerçekleştirmeleri yeterli değil. İş ortaklarına, tedarikçilerine ve müşterilerine de yaygınlaştırmaları gerekiyor. Kısacası e-önüşüm şirketlerin yaşamını her yönüyle etkileyen, kolaylaştıran, devletin vatandaşına sunduğu hizmetleri farklı bir boyuta taşıyan yepyeni bir anlayış.

Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir dönüşüm süreci yaşıyor. Bunlardan biri de, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen ve yasal

düzenlemelerle başlayan e-Dönüşüm süreci. e-Fatura, eDefter ve e-Arşiv uygulamalarını kapsayan bu süreçlerin iş hayatına entegrasyonunun işlemleri hızlandırması, verimliliği artırması ve denetimi kolaylaştırması bekleniyor. Maliye Bakanlığı, bu sistemle  önemli miktarda tasarruf öngörüyor.

Bu sebeple e-Dönüşüm ekonomimizin gündeminde uzun süre kalmaya devam edecek önemli bir konu. E-fatura ile başlayan, e-Defter ve e-Arşiv ile devam eden e-Dönüşüm süreci özellikle e-arşiv tarafında internet üzerinden satış gerçekleştiren firmaların iş yapış şekillerinden dolayı hızla bu dönüşüme dahil olması ile birlikte  yaygınlaşan süreç aslında vizyon sahibi kurumların önündeki dönüşüm yolculuğunu ifade ediyor.

Devletin e-Dönüşüm sürecine öncülük etmesinin ve bu konuda zorunluluklar getirmesinin pek çok önemli nedeni var. Bunların başında, sürecin “kitlesel dönüşüm” gerektirmesi ve gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmamak için Türkiye’nin rekabet gücünü artırma ihtiyacı geliyor. 30 yıldır yapılan yasal değişiklikler (tek düzen hesap planına geçiş, enflasyon muhasebesi, YTL, e-Beyanname, e-Bildirge, TTK, vs), aslında büyük resmin parçalarından ibaret.

E-dönüşüm sürecinde şirketlerin fiziksel mal ve hizmet dolaşımı dışındaki tüm işlemleri elektronik ortama taşınacak. e-Dönüşüm sürecinin, sadece bir BT projesi olarak değerlendirilmemesi, uzun vadede tüm iş süreçlerini etkileyecek daha kapsamlı bir dönüşümün başlangıcı olarak görülmesi gerekiyor. Bu süreçte yazılım şirketleri etkin rol oynuyor.

Bulut bilişimi anlatmak için en güzel örnek e-posta servisleri. Nasıl ki burada e-postalarımızı, onlara ekli dosya ve fotoğraflarımızı saklayıp, internete bağlanabildiğimiz her yerden ulaşabiliyorsak, bulut bilişim de aynı şekilde elektronik ortamdaki tüm verilerimizi ortak bir havuzda barındırıp, internet olan her yerden ulaşabilmemizi sağlıyor.

Bulut bilişim şemsiyesi altında kullanıma sunulan “hizmet olarak yazılım” (SaaS) modeli çözümler, yüklü donanım yatırımları ve teknik ekip bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırmış durumda. Bu da özellikle KOBİ’ler ve yeni girişimciler için büyük kolaylık anlamına geliyor. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek için SaaS modelinin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özetle:

  • Ortak kullanım sayesinde bilişim yatırımı yapmanın maliyeti büyük ölçüde azalıyor ve kolaylaşıyor.

  • Özellikle yüklü donanım maliyetleri azalıyor, çünkü verileriniz sizin adınıza ortak kullanılan büyük sunucularda saklanıyor. Üstelik yüksek güvenlik önemleri altında tutuluyor.

  • Firmalar SaaS çözümleriyle, kurulum, bakım, yedekleme, güncelleme gibi konularda tasarruf elde ediyor.


Mobilleşmeyle birlikte gelen bilgiye yer ve zamandan bağımsız ulaşabilme alışkanlığı, iş yapış şekillerimizi de değiştirdi. Mobil ofis kavramının daha fazla ön plana çıkmasıyla, iş uygulamalarının bu doğrultuda çözümler sunması kaçınılmaz hale geldi. Bulut ve mobil çözümlerin son yılların gözdesi olmasının temel sebebinin bu eğilim olduğunu söyleyebiliriz. İş dünyasında hepimiz zamanla yarışıyoruz. Özellikle yöneticiler için bu yarış çok daha kritik. Üst-orta düzey yöneticiler ile satış profesyonelleri için verilere her yerden ulaşabilme ve raporlayabilme ihtiyacı, iş uygulamaları tercih sürecinde bir kriter olarak karşımıza çıkıyor.

Logo Yazılım e-Logo Genel Müdürü Cahit Güvensoy

 
ETİKETLER : 1015

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics