Dosya KOBİ’ler ve Dönüşüm 30 MART 2015 / 09:07

İnternet olmadan dış dünyaya açılamazsınız

Küreselleşen ekonomi, rekabeti çok daha güçlü hale getirdi. Bu rekabetten en zorlanan kesim ise KOBİ’ler. KOBİ’ler her şeyden önce rekabet edebilmek, ayakta kalabilmek için e-dönüşüm yaşamalılar. Teknolojiye ayak uydurmak için hızla değişen trendleri yakından takip edebilmek, rekabette ayakta kalabilmek ve iş potansiyelini, işi arttırabilmenin formülü artık e-ticaret’te. Hem maliyet açısından uygun hem de 24 saat açık olabileceğiniz bir platform. İnternet’ in sağladığı avantajlardan yararlanmak, işletmelerin sürdürebilir bir büyüme sağlamaları için önemli bir platform.

 

Dış ticarete açılabilmeleri ve daha fazla büyüyebilmeleri açısından internet en önemli faktör. Her KOBİ’nin kendi internet sitesinin olması, kolay ulaşabilmesini sağlar.  Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki KOBİ’lerin birçoğunun web sitelerinin bulunmadığı ve olanların ise web sitelerinin yetersiz olduğu ve iletişim kurmak için e-posta gibi iletişim bilgilerinin bile bulunmuyor. Oysa küresel rekabette artık internet vazgeçilmez bir unsur.

Buna bağlı olarak ağ teknolojileri ve mobil teknolojiler KOBİ’lerin mutlaka yatırım yapması gereken ortak teknolojiler. İşimizi her yerden ve her zaman yapabilmemiz, bize ulaşılabilmesi çok önemli. Bunun için de ağ ve mobil teknolojilere yatırım yapmak gerekiyor. Bunların yanı sıra işlerinin niteliğine uygun, onlara üretimde maliyet avantajı sağlayacak teknolojilere de yatırım yapmaları gerekiyor. 

Mobilite, günümüzde hem bireyler hem kurumlar için çok önemli. Küresel rekabet ortamında zaman ve yer kavramı, bir bakıma ortadan kalkıyor. O nedenle her zaman, her yerden bize ulaşılabilmesi gerekiyor. Bizim de hem mobil teknolojiler hem bulut bilişim sayesinde dokümanlarımıza, verilerimize her yerden ulaşabilip, iş yapabilir olmamız artık mutlak şart. Çalışanların iş verimi açısından da önemli. Özellikle iş gereği sık seyahat eden çalışanlara sahip işletmeler için kritik teknoloji ve uygulamalar. Bu teknolojileri iyi kullanarak işe dönüştüren işletmeler kazançlı çıkacak.

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer
ETİKETLER : 1015

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics