Dosya KOBİ’ler ve Dönüşüm 30 MART 2015 / 09:08

İş süreçlerini hızlandırıcı yazılımlara ihtiyaç var

KOBİ’ler için en önemli konu, iş süreçlerini daha verimli şekilde yöneterek, rekabetçi pazarda farkındalık yaratmaktır. Dolayısıyla, iş süreçlerini daha verimli yönetebilmek adına tüm alanlarda yatırım yapabilirler. Bizim çalışma alanlarımız olan, doküman yönetimi, iş akış yönetimi, doküman hakları yönetimi, kalite yönetimi, CRM, pazarlama otomasyonu gibi konular firmaların kesinlikle yatırım yapmaları gereken alanların başında gelmektedir. Bu alanlara yapılan yatırımlar kısa vadede firmanın iş yapış şekline olumlu katkılar sağlar, verimliliğini arttırır ve bilginin tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlayarak, şirket içerisinde gelişen kişiye bağımlılığı azaltır.

KOBİ’lerin en büyük eksiklerinden birisi de teknolojik altyapılarına çok fazla yatırım yapmamış olmalarıdır. Sonuçta, altyapı demek sadece alınan bir sunucu donanımı değil, o sunucunun içerisindeki yazılımlar, yazılımların ayarlamaları, lisansların takibi, yazılım ve donanımın bakımı, güncellemeleri, güvenliğinin sağlanması gibi birçok servis ve hizmet ihtiyacı gerektirmektedir. Bu da KOBİ’ler için hem masraflı hem de hâkim olmadıkları konularda zaman ve para kaybetmeleri demektir. Tüm bu sorunları kenara atmanın en büyük çaresi de bulut bilişim hizmetlerinden faydalanmalarıdır. Baktığımız zaman da tüm dünya bu yolda ilerlemektedir. KOBİ’lerin kafasındaki en büyük soru işareti olan bulut bilişimin güvenliği konusunda ise, KOBİ’lerin sunucuları kendi ortamlarında tutmaları bulut yapıda tutmalarına göre çok daha güvensiz ve saldırılara açık bir durumdur. Son zamanlarda yaşadığımız saldırılarda da bunu örnekleriyle yaşadık.

Mobilite, aynı bulut bilişimin olduğu gibi şu anda en popüler konulardan birisidir. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde çalışanlar zamanlarının büyük bir kısmını ofisten ziyade, ofis dışında geçirmektedir. Ofis dışında olduğu zaman da aynı ofiste olduğu gibi tüm iş süreçlerine erişebiliyor olmalıdır. Dolayısıyla, bizim KOBİ’lere her zaman tavsiyemiz, e-dönüşüm süreçlerinde seçtikleri yazılım çözümlerinde, olmazsa olmazlarının ilgili çözümün mobil desteğinin olup olmadığıdır. MechSoft olarak bizler de başarılı bir KOBİ’yiz ve baktığımız zaman tüm iş süreçlerimize ofis içinde ya da dışında mobil ortamlardan erişebiliyor olmak verimliliğimizin ve karlılığımızın en büyük anahtarıdır.

MechSoft Yönetici Ortağı Gökhan Erdoğdu
ETİKETLER : 1015