Dosya KOBİ’ler ve Dönüşüm 30 MART 2015 / 09:07

Maliyet yükleri ortadan ancak BT ile kalkar

Günümüz dünyasında, enerji maliyetlerinin ve güç tüketiminin paralelinde soğutma ihtiyaçlarının yüksek maliyetli olması sebebiyle şirketler bilişim projelerini daha planlı, ihtiyaçlar paralelinde genişleyebilen, verimli, işlevsel veri merkezleri ile oluşturabilmeyi amaçlamaktadır. Teknolojinin pahalı bir yatırım olmasıyla birlikte her ölçekten şirket gelişen teknolojiden yararlanmak, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve böylece büyümek ister. İşletme kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak ve maliyet yüklerini ortadan kaldırmak için KOBİ’ler de bu dönüşüm sürecini yaşamalıdırlar.

Küçük ve orta bütçeli her işletme kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ister. Harici bir donanım yatırımı, söz konusu şirketlerin bütçelerinde ağır bir yük oluşturur. Oysa bulut bilişim, teknolojide toplam sahip olma maliyetini ortadan kaldırarak düşük güç kullanım verimi sunuyor. Böylece kurumların kaynaklarını esas işlerine yöneltmelerini sağlayarak iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor. KOBİ’ler, bulut bilişim teknolojilerinden faydalanarak hem bilgiyi verimli bir şekilde işleyebiliyor hem de maliyetten tasarruf ediyorlar. Bulut bilişim konseptini KOBİ’ler için dört ana başlıkta toplayacak olursak erişilebilirlik, esneklik, verimlilik ve kârlılık bakımından değerlendirme gereksinimlerinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Her kurum için en uygun bulut sistemi, o şirketin özgün ihtiyaçları ile ilintilidir. Yapılacak ihtiyaç analizinin ardından depolanacak ve yönetilecek veri miktarı ortaya çıkmakta, donanım ve yazılım desteği de bu ortaya çıkan miktarın ölçüsüne göre belirlenmektedir.

Bulut bilişim ile mevcut kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaya ve ihtiyaçları kadar yatırım yapmaya başlayan işletmeler, daha iyi ölçeklenebilir ve yönetilebilir yeni nesil platformlara sahip oluyorlar. Ancak bu dönüşümün tamamlanabilmesi için, aynı esnekliğin kurum çalışanları için de geçerli olması gerekmektedir. Bunun için de kurumsal iş uygulamalarına mobil olarak güvenli ve hızlı bir şekilde erişimin sağlanması rekabette geri kalmamak için bir zorunluluk olarak görülmelidir. Ayrıca tümleşik iletişim sistemlerinin teknolojik olarak çok ileri seviyelere ulaşmasıyla mobil kullanıcılar artık ofis ortamından farksız bir şekilde çalışabilmektedirler.

Proline Satış Yöneticisi Serkan Tel 

 
ETİKETLER : 1015

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics