Dosya KOBİ’ler ve Dönüşüm 30 MART 2015 / 09:09

Rekabet edebilmek için e-dönüşüm şart

İşletmeler için e-dönüşüm satıştan satınalmaya, insan kaynaklarından üretime kadar tüm iş süreçlerini kökten etkileyen, değiştiren ve kolaylaştıran bir kavram. Kâğıtlarla yönetilen işletmelerden sanal ortamda, mekân ve zamandan bağımsız olarak yönetilen işletmelere geçiyoruz. e-fatura ve e-defter ile başlayan süreç, 2020 yılına kadar KOBİ’lerin e-dönüşüm yolunda daha çok adım atması gerektiğini gösteriyor. Rekabetin küresel sınırlara ulaştığı, ürün yaşam döngülerinin kısaldığı ve müşterilerin bilgiye çok hızlı ulaşabildikleri günümüzde, karar süreçlerini daha etkin yönetebilmek ve hızlı karar alabilmek için KOBİ’lerin de işletmelerinde e-dönüşüm sürecini başlatmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda kâğıtsız iş yönetimi, şeffaflık, üretim maliyetlerinde azalma ve en önemlisi kurumsallaşma sürecinin başlaması anlamına geliyor. Kısaca KOBİ’ler rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için e-dönüşüm sürecini hayata geçirmelidirler. e-Dönüşüm sürecinin en önemli yatırımlarından birisi, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımlarıdır. KOBİ’ler için toplam sahip olma maliyeti açısından en uygun yatırım, yapılan tüm değişiklikleri tek bir platform üzerinde yönetebilmektir. Biz de IAS olarak KOBİ’lerin sürece en hızlı şekilde adaptasyonuna katkıda bulunabilmek için yasal düzenlemeleri yakından takip ediyor ve ilgili güncellemeleri hayata geçiriyoruz. Bu süreçte e-fatura, e-defter gibi mevzuat yeniliklerine yeni bir ürün olarak değil “mevzuat güncellemesi” olarak yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bakım anlaşması kapsamındaki müşterilerimize gerekli yazılımları “güncelleme” olarak sunuyoruz. e-dönüşüm sürecinde bir diğer önemli yatırım ise BI (İş Zekâsı) yazılımlarıdır. İş zekâsı yazılımları sayesinde işletmeler süreçlerine ilişkin stratejik kararları daha hızlı ve daha kolay bir şekilde verebilmektedir.

Öte yandan Türkiye bulut bilişimle son yıllarda tanıştı ve bunun bir iş modeli olarak kullanımına oldukça temkinli yaklaşıyor. Ancak artan yazılım talepleri, bakım ve işgücü maliyetleri bulut bilişime olan talebi arttıracak. IAS 2002 yılında Canias ile bulut üzerinde ERP sunmaya başlayan, bildiğimiz kadarıyla ilk şirket. Bulut üzerinden kullanılan uygulamalar hem yatırım hem de bakım maliyeti avantajı sunmakta. KOBİ’lerin de bulut bilişimin sağladığı bu avantajlarla birlikte e-dönüşüm sürecine daha kolay adapte olacağını düşünüyoruz.

IAS Teknik Çözümler Müdürü Ali Aytekin
ETİKETLER : 1015

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics