Dosya KOBİ’ler ve Dönüşüm 30 MART 2015 / 09:07

Tümleşik iletişim yatırımları yapılmalı

Ülkemizin büyük bir çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerin özellikle tümleşik iletişim alanında yatırımlar gerçekleştirmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Her türlü yenilikçi teknolojinin, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iş süreçlerine katılması gerektiğini düşünüyoruz fakat bilhassa çağımızın gereklilikleri göz önüne alındığında, tümleşik iletişime yatırım yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Günümüzde BYOD (Bring Your On Device) kavramının revaçta olduğunu söylemek mümkün. Yeni nesil çalışanlar, yükselen kavramlara yatırım yapan şirketleri tercih eder konuma gelmiş bulunuyor. Kullanıcılar,  keyif alacakları cihazları, uygulamaları tercih ediyorlar ve iletişim artık pek çok farklı kanal (ses, chat, video vs.) kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ülkemizde mobil çalışan sayısı özelinde yapılmış özel bir araştırma bulunmuyor ama evden ve mobil çalışan sayısının hızla arttığını söyleyebiliriz. Bu konuda bilhassa büyük ölçekli kurumların ipi göğüslediğini; satış, pazarlama, iş geliştirme, içerik ve tasarım gibi çalışmaların daha çok mobil çalışanlar tarafından gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Ölçek ve iş birimlerindeki bu eğilimin giderek yaygınlaşacağını, görece orta ve küçük ölçekli firmalarda mobil çalışan sayısının artacağını öngörüyoruz.

Son yıllarda internet erişimine sahip cihaz sayısının artmasıyla birlikte mobilitenin hâkim olduğu bir çağa girmiş bulunuyoruz. Mobilite ile sadece şirketler değil, kullanıcılar da bir dönüşüm yaşıyor, iş süreçleri ve iş yapış şekilleri köklü bir şekilde değişiyor. Önümüzdeki yıllarda mobilitenin daha fazla ağırlık kazanacağını ve bu eğilimin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Çalışanların kendilerine ait cihazları şirket içerisinde kullanabilmelerini sağlayan BYOD kavramı, şirketlerin BT kaynaklarını daha iyi yönetmelerini ve şirket içi politikalarını gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor.

Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu
ETİKETLER : 1015

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics