Dosya KOBİ'ler İçin Rekabet Araçları 12 ARALIK 2015 / 16:15

​Fiziksel güvenlik de önemli

Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım

KOBİ’lerin verimliliklerinin, rekabet güçlerinin ve katma değerdeki paylarının artırılması, ihracata ve Ar–Ge araştırmalarına yönlendirilmeleri önemli.  Ancak finansman ve yatırım maliyetleri KOBİ’ler için önemli sorunlardan biri olduğundan, KOBİ’lere yönelik desteklerin başında da onların teknoloji seviyelerini yükseltme ve finansal olanaklarını iyileştirmeye yönelik çözümler geliyor.  
Bu kapsamda 2016 yılında KOBİ’lerin gelişmelere ve yeniliklere açık, bütün dünyayı pazar olarak gören, rekabet gücü yüksek, dinamik, esnek, yaratıcı, teknoloji düzeyi yüksek işletmeler haline gelebilmeleri için teknoloji yatırımlarına ağırlık vereceğini, ulusal ve uluslararası pazarda iş yapma imkanlarını artıracak iletişim yapılarına ve e-ticaret alanlarına yöneleceklerini düşünüyoruz.
Esnek ve mobil çalışmayı destekleyen, çalışanlar ve müşterileri arasındaki iletişimi kesintisiz ve sürekli kılan ve iletişim maliyetlerinde tasarruf sağlayan IP iletişim çözümleri bu yatırım alanlarından biri. Entegrasyon kabiliyetiyle küçük bir işletmede iletişim sistemine direkt bağlanabilen CCTV kameralar ve alarm sistemi ile ek yatırımlara gerek kalmadan tek platform üzerinde, mobil cihazlar ile takip edilebilen güvenlik çözümleri de sunarak KOBİ’lere yatırım avantajı sağlıyor.
Rekabetin en önemli koşulu olarak kabul edilen operasyonel verimlilik için ideal bir çözüm sunan Karel IPG İletişim Platformu, işletmelere önemli bir maliyet tasarrufu da sağlıyor, işletmelerin iletişim standartlarını daha yüksek bir noktaya taşıyor.
 
 
ETİKETLER : 1050

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics