Dosya KOBİ'ler İçin Rekabet Araçları 12 ARALIK 2015 / 15:55

Bilginin ‘gerçek’ gücünden yararlanma zamanı

Büyük verinin sektörlere katkı sağlayabilmesinin anahtarı kaliteli verinin doğru analizleri sunması. Yani sektör temsilcilerinin de dikkat çektiği gibi, analize güvenmek için önce veriye güvenmek gerek. Mobilitenin yaygınlaştığı, çoklu cihaz kullanımının arttığı ve artmaya devam ettiği bir ortamda kaçınılmaz olarak büyük verinin kaynakları da geniş. Şirketler müşterilerini büyük veriyle daha iyi tanıyor, daha kişiselleştirilmiş öneriler yapıp, farklı iş modellerini kurguluyor. Böylece hem şirketler hem de tüketiciler büyük verinin avantajlarından yararlanıyor. Büyük veri, müşteri davranışlarını en detaylı işlemlerden, sosyal medyadaki yorumlarına kadar geniş bir yelpazede kaynak sağlıyor. Mobil cihazlar ve sosyal medyadan bağımsız düşünülemeyen hayatımızda müşteriler, ürün ve hizmetlerle ilgili tüm fikirlerini çok daha hızlı paylaşabiliyor.
Şirketleri rekabette ön plana çıkaran temel unsur, büyük veriden işe yarar analizler çıkarmak. Büyük verinin iyi yönetimi ve analizinin şirketlere sağladığı öncelikli faydalar bu yönüyle müşteri memnuniyetini artırmak, alternatif satış ve pazarlama kanallarını ve fırsatlarını oluşturmak, yatırımın geri dönüşü ve satış maliyeti analizlerinin daha sağlıklı hale gelmesi olarak sıralanıyor. Şirketler, müşterilerine daha verimli ve kişisel hizmet sunabilmek için “büyük veri”den daha fazla faydalanacaklar. Büyük veriyi doğru kullanmak yeni iş fırsatları yaratmak ve kurumların daha fazla müşteriye ulaşmak, müşterileri daha iyi tanımak, kişiye özel çözümler sunmak, uzun vadede maliyet avantajları kazanmak, daha yerinde karar mekanizmaları geliştirmek, kurum içi ve dışı iletişimi/etkileşimi geliştirmek gibi sayısız fırsatlar da cabası. 
 
İş yapış şekilleri değişiyor
 
IDC verilerine göre, büyük veri teknolojilerinin 2016 yılında oluşturacağı pazar 28.3 milyar doları bulacak. Büyük veri pazarının yıllık bazda yüzde 30’ların üzerinde büyüme rakamlarına ulaşması da beklentiler arasında. Geleneksel BT pazarından kat be kat büyümesi öngörülen bu pazarda fark yaratan unsur ise katma değeri olacak. Veri miktarı bu şekilde sürekli ve istikrarlı biçimde artarken, bu veriyi yönetmek de ayrı bir zorluk haline geliyor. Bu yönüyle artan veri miktarıyla başa çıkabilmek, yani ‘bilgiyi doğru teknoloji ile yönetebilmek’ her ölçekte şirketin de önceliği. Bu da, bir yönüyle tüm sistemin tepeden tırnağa değişmesi demek. Verinin depolanmasının yanında, veriyi işlemek için gereken işlemci gücüne de sahip olan veri merkezleri, böylece her ölçekte şirketin BT yatırımlarında öncelikli bir tercih halini alıyor. Bilginin taşıdığı gücü en doğru biçimde değerlendirmenin yolu, ham veriyi işleyerek nitelikli bilgiye dönüştürecek çözümler geliştirmek. Böylece büyük veri, işletmelerin kâr maksimizasyonuna, daha iyi hizmet seviyesine katkısıyla,  öne çıkıyor. Sonuçta büyük veri, kurumlara dinamizm ve inovasyon kazandırırken, iş yapış şekillerini ve altyapı değişikliklerini de beraberinde getiriyor. 
Müşteri geri bildirimleri, önerileri harmanlanarak, kurumun milyonlarca müşterisinin her biri hakkında somut ve detaylı bilgisine sahip olması CRM başlığında önemli bir fayda demek. Örneğin sosyal ağlardaki gibi yapısal olmayan verileri bilgi haline getirip, tüketici davranışlarını inceleyerek, segmentasyon ve kümeleme algoritmalarını kullanarak kişi veya gruba özel kampanyalar düzenlemek, servis kalitesi ile ilgili iyileştirici, düzeltici önlemler almak artık hiç de zor değil. İş dünyası da verimliliği artırmak, rekabet avantajı yaratmak ve yeni veri kaynaklarını kullanmak adına büyük veri teknolojilerine yatırım ilgisi gösteriyor. Büyük verinin doğru kullanımı ile müşteriyi çok daha kapsamlı verileri temel alarak çok daha doğru değerlendirmek mümkün.
 
Her ölçekte bir ihtiyaç
Büyük veri odaklı ürünler, veri yönetimi için iş süreçlerine yeni yaklaşımlar kazandırırken, yenilikçi çözümlerle rekabetçi koşulları da oluşturuyor. Veri artışı karşısında artık önemli olan sadece veriyi depolamak değil, bunları akıllı bir biçimde yönetebilmek, veriyi erişilebilir, güvenli ve etkili kılmak. Gelişen teknolojileri yakalamaya çalışan ve artan rekabet ortamında öne çıkmaya çalışan şirketler, hem iş performanslarını yükseltmeyi hedefliyor, hem de bunu en düşük maliyetlerle gerçekleştirmek istiyor. Büyük veri çözümleri öncelikle özellikle verinin daha büyük olduğu telekom, finans, kamu ve perakende sektörlerinde öncelikli BT yatırımı oldu. Diğer sektörlerde de büyük verinin etkin yönetilebilmesi ölçekten bağımsız hemen her kurumun ihtiyacı. Sonuçta küresel bazda olduğu gibi Türkiye’de de, artan BT maliyetlerini düşürmek isteyen, hız, kolay kullanım, esneklik ve yenilikçilik talep eden sektör ve şirketler daha çok büyük veri çözümlerine yöneliyor. Büyük verinin doğru kullanımını özellikle popüler sosyal medya platformlarını izleyerek görebiliriz. Kullanıcı davranış ve eğilimlerini tespit ederek, doğru yönlendirmelerle ticari başarı yakalayan bu platformların etkisi de doğal olarak artıyor. Sonuçta değişen pazar dinamikleri ve müşteri taleplerine anında uyum sağlayamayan, yani güncel veri kontrolünü etkin bir biçimde sağlayamayan kurumların rekabette geride kalması kaçınılmaz. Büyük verinin etkin yönetilebilmesi ölçekten bağımsız her kurumun ihtiyacı. Büyük veri üzerinden analiz ve anlık hamleler yapabilmek için kullanılan karar destek teknolojilerinin de çok farklı yetkinliklere sahip olması gerek.  Bu da, şirketlerin yeterince esnek sayısal çözümler aramasına, hızlı bir şekilde bu çözümlere uyum sağlayabilmesine ve pazar eğilimleriyle paralel bir şekilde ilerlemesine bağlı ve büyük veri ile bütünleşik araçların, iş dünyasındaki kritik bir dönüşüm sağladığı da aşikar. 
 
Sektörel yaygınlık kendini gösterecek
 
Birçok şirket sunduğu avantajlardan dolayı büyük veri teknolojileri kullanımına geçiyor. Burada önemli olan ise şirketin ihtiyaçlarını belirlemesi ve kendisi için en iyi ve doğru çözümü seçmeleri. Yani kurumlar, veriyi sadece depolama önceliği ile hareket etmemeli. Bu verilerin doğru biçimde sınıflandırılmasını ve bu verilerden iş süreçlerini etkileyecek bilgi üretilmesini sağlayacak çözümlere başvurmak günümüzde asıl önemli olan faktör olduğu gibi, şirketlere verimlilik ve tasarruf sağlamanın da anahtarı.
Büyük veri, büyük ölçeklerde ve sürekli büyüyen çok farklı kaynaklardan akan, çoğu kez gerçek zamanlı değişen bir formata sahip. Bu yönüyle büyük verinin kontrol edilmesinde kurumların kendi içlerindeki BT çözümlerinden yararlanması değil, buna uygun ve varolan sistemle uyumlu bir BT yatırımı yapması gerek. Şirketler geleneksel yöntemlerle büyük veriyi yönetemeyeceklerini gördüklerinden süreçler bazında yeni arayışlara yöneliyorlar. Büyük veri dönüşümü odaklı başarı elde eden şirketler, sektörlerinde bir başarı hikayesi olarak tanımlanabiliyor. Çünkü sürekli değişen küresel eğilimler BT başlığında da hayat buluyor ve bu eğilimler rekabeti artırdığı gibi, şirketleri de değişime ve yeni arayışlara itiyor. İşte bu süreçte yeni teknolojilerin şirkette en kapsamlı biçimde kullanımı artık bir gereklilik.  
Küresel bazda olduğu gibi, Türkiye’de de büyük veri projelerinde başı telekomünikasyon, bankacılık ve perakende sektörleri çekiyor. Büyük verinin katma değerinin her ölçek ve her sektör tarafından anlaşılması ise projelerin yaygınlığı ve kapsamında kendini gösterecek. Tüm sektörlerde artan rekabetin de bu alanda, yani büyük veri projelerinde itici güç olacağı üzerinde duruluyor.  Özellikle dış piyasalarda büyük verinin kullanım alanının genişliği ve uygulama yoğunluğunun da teknoloji gelişimine paralel artışı göz önüne alındığında, Türkiye’de kurumsal hayattaki potansiyel de ortaya çıkıyor. 
 
M2M’de dev potansiyel
Doğru analizleri kullanarak yeni kampanyalar, pazarlama stratejileri ve iş modelleri geliştirmek oldukça kolay. Bu yönüyle, örneğin büyük veriyle elde edilen temel demografik bilgiler artık yeterli değil. Müşterilerin de farklı öneriler beklediği bir ortamda, büyük veriyi kullanıp müşteriyi analiz ederek ihtiyaçlarını öngörerek teklifler sunmak büyük veri kullanarak farklılaşmanın da temeli. Büyük verinin sağladığı bilgi çerçevesinde müşterilere eş zamanlı teklifler sunmak böylece mümkün.  
Etkin ‘büyük veri’ kullanımı için şirketlerin buna kolayca erişebilmesi gerek. Bunun yolu da BT için eksiksiz veri platformu gerekli hale getiriyor. Küresel bazda en hızlı büyüyen büyük veri kaynaklarından olan M2M’de donanım, iletişim teknolojileri ve gömülü yazılımları alanındaki yenilikler, kullanım alanlarını çeşitlendireceği gibi, büyük verinin de artmasına neden olacak.
Bu arada hatırlatmak gerekir ki, M2M sadece tüketiciyi tanımak açısından değil, makinelerin kendi verilerini ve pazarlarını oluşturması açısından da önemli. Makineler arası iletişim bilgisine sahip olmak, bu veriyi doğru değerlendirmeyi de gerekli hale getiriyor. Böylece  M2M verisi büyük veri analitik çözümlerinin gelişimini zorlayarak, makine davranışından kullanıcı davranışına kadar çok katmanlı analiz algoritmalarının da ortaya çıkmasını sağlayacak. Elde edilen veri ve analizlerin etkin kullanımı ise BT yatırımlarının katma değer sağlamasındaki kritik nokta. Bu yönüyle M2M ve veri yönetimini birbirinden ayrı düşünmek pek mümkün değil. Farklı türdeki verilerin doğru analitik yöntemlerle işlenmesi de verinin işlevselliği adına kritik bir öneme sahip. 
ETİKETLER : 1050

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics