Dosya KOBİ'ler İçin Rekabet Araçları 12 ARALIK 2015 / 16:12

İletişim alışkanlıkları kökten değişiyor

Sosyal bir varlık olan insan, var olduğu günden bugüne birbirleriyle iletişim halinde olmuştur. Birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan insanların, modern teknolojilerle daha geniş iletişim alanına sahip olmasıyla beraber bireylerin, toplumların iletişim alışkanlıklarını değişim geçirmesine neden olmuştur. Milyonlarca insanın bir arada yaşadığı günümüz dünyasında, insanların her an birbirleri ile etkileşim halinde olması; iletişimi hayatımızın doğal bir parçası haline getirmektedir. Birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan insanlar, modern teknolojiler ile daha da hızlanarak her an, her yerde iletişim kurmaktadır.
İnternetin mobil cihazlarda kullanılmasıyla birlikte, insanların internet üzerindeki sınırsız bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşabilmeleri, hızlı bir şekilde etkileşimde bulunabilmeleri mümkün hale gelerek; neredeyse bütün sosyal süreçler ve iş süreçleri değişmeye başladı. Mobil cihazların kullanımı artarken, geliştirilen yeni uygulamalarla KOBİ’ler için zaman ve mekândan bağımsız esnek iş modelleri ve kazanç fırsatları da yaratıldı.

Mobilite iş verimliliğini arttırıyor
Günümüzde küresel ölçekte 1.5 milyardan fazla mobil cihaz kullanılıyor. Mobil cihazlar için hazırlanan yeni yazılımlar, pek çok iş sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak iş verimliliğini arttırıyor. Mobilitenin zaman ve mekândan bağımsız çalışabilme imkânı sunmasıyla, KOBİ’ler artık işlerini mesai saatleri ile sınırlamıyor. İş ortamlarına ve klasik çalışma alışkanlıklarına önemli değişiklikler sunan mobilite, KOBİ’ler için birçok maliyeti ortadan kaldırarak, iş verimliği ve geliri arttırıyor. Örneğin; kurumsal iş çözümleri arasında yer alan, saha satış otomasyonu tedarik zinciri, sevkiyat ve müşteri ilişkileri, araç takibi mobil süreçlerde tamamlanabiliyor.
Tek bir cihaz ile birçok marka ya da ürün stok, fiyat, fatura bilgilerini alıp yönetici ve çalışan arasında eş zamanlı mesajlaşma sağlayabilen mobil uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar, KOBİ’lerin hem maliyetlerini düşürüyor, hem de iş gücü ve zaman açısından büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Birçok şirketin hızlı bir biçimde benimsediği ‘Kendi Cihazını Getir’ (BYOD) uygulaması, KOBİ’ler için yeni bir mobilite vizyonu sayılabilir. Geleneksel olarak iş yazılımlarını şirkete ait cihazlara yükleyen yöneticiler, çalışanlarının kendi cihazlarını kullanarak erişebilmesi için iPhone, iPad, Android gibi platformlarda geliştirilen mobil uygulamalar hazırlatıyor. Şirketler cihaz maliyetlerini düşürmek için iş yazılımlarına bulut üzerinden cihaz bağımsız erişimde sağlıyor.
KOBİ’lerin günümüzde, zorlu rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için teknolojinin olanaklarından faydalanması ve bilişimin artık ihtiyaç olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Birçok mobil altyapı sağlayıcısı şirketin KOBİ’ler için özel uçtan uca çözümleri bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik dönüşümünün sağlanması için kamu ve özel şirketler tarafından KOBİ’lere ekonomik desteklerin yanı sıra, platformlar, teknoloji destek kredileri gibi kolaylıklar sağlanıyor.

Çift yönlü veri aktarım aracı ‘mobil teknolojiler’
Mobil teknolojilerin iş süreçlerinde kullanımının artması ile iş süreçleri yeniden tasarlanıyor. KOBİ’lerin iş yapış biçimlerini olumlu etkileyen, iş süreçlerine destek olacak, verimliliklerine katkıda bulunacak teknolojileri kullanmaları, KOBİ’lere yeniden yatırım yapmadan büyüme imkânı sunuyor. Bu sayede KOBİ’ler, anlık veriler toplayarak iş süreçlerini izleme ve etkin yönetme imkânlarına sahip oldular. Ayrıca hata oranlarının azalması ve artan müşteri memnuniyeti ile sektör içinde rekabet ortamında daha verimli iş süreçleri yaratma fırsatı elde ettiler.
Günümüzde mobil teknolojiler, tek yönlü veri toplama ve aktarım yapma vizyonlarından daha büyük yeni bir vizyona sahipler. Mobil teknolojileri kullanarak anlık verinin sağladığı faydalardan yararlanan KOBİ’ler, artık daha önceden toplanan, işlenen veriler sayesinde anlık olarak karar üretmek ve mobil teknolojiler ile bu kararları sahada uygulamak hedefindeler. Bu nedenle kullanılan mobil teknolojilerde bu yetkinlikler aranıyor. Mobil teknolojiler artık çift yönlü veri aktarım araçları olarak kullanılıyor.
Günümüzde teknolojinin sağladığı avantajları reddetmek imkânsız. Yeni teknolojiler kattığı avantajlar ile KOBİ’ler için çok kritik bir öneme sahip. Dolayısıyla teknolojinin sunduğu yararlardan faydalanmayan, gündemi takip etmeyen, bu sürece ayak uyduramayan KOBİ’lerin bu rekabet ortamında ayakta kalmaları neredeyse imkânsız.

KOBİ’ler öne geçmek için daha hızlı olmak zorunda
Şu an en önemli konulardan birisi olan mobil cihazların her yerden erişim sağlayabilmesini mümkün kılan 4,5 G teknolojisi. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ağa bağlı cihazların ciddi bir boyutta artacağı öngörülüyor ve bu nedenden dolayı mobil ağ iletişimi konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. 4,5 G teknolojilerinin devreye girmesi ile mobil cihazlar çok daha yüksek hızla internet erişimine sahip olacak. Böylece mobil cihazlar iş süreçlerinin gerektirdiği ve gittikçe büyüyen verilere çok daha hızlı bir şekilde erişebilecek. Bulut teknolojileri ile desteklenen mobil iş uygulamaları, büyük verinin mobil cihazlar üzerinden, çalışanların parmak ucunda zaman mekân bağımsız olarak gelmesine imkan sağlayacak.  Geliştirilen mobil iş uygulamaları ve 4,5 G teknolojisinin zaman mekân sınırı tanımayan yüksek hızlı internet erişimi birleşince, KOBİ’lerin ofis ve çalışma ortamları iş süreçlerinin verimliliğini artıracak. Dolayısıyla 4,5 G teknolojilerinin sağladığı yüksek hızın çalışanların verimliliğine dönüştürülmesi için yeni mobil iş uygulamalarının geliştirilmesi amaçlı yatırımlar yapılacak.
KOBİ’lerin ekonomi içerisindeki önemi, tartışılmaz bir noktada. Bugün bir ülkede KOBİ’lerin rekabet gücü yüksekse, bu hem ekonomik hem sosyal anlamda kalkınmaya işaret ediyor. Bugün dünyadaki hızlı değişime paralel olarak iş yapma şekilleri de değişiyor. Artık KOBİ’lerde rekabette öne geçmek için daha hızlı olmak durumunda. 4,5 G ile birlikte internet erişiminin sağladığı yüksek kapasiteyle, KOBİ’ler bilgiye, her an her yerden ulaşarak, işlerini bulundukları yerden yapacak ve rekabette fark yaratabilecekler.
Yeni nesil mobil teknolojiler anlık veri toplanmasına imkân sağladığı gibi daha önceden hazırlanan verilerin mobil teknolojiler ile aktarılmasına imkân veriyor.  Bu çift yönlü veri transferinde toplanan verinin büyüklüğü göreceli olarak düşük olmakla beraber, sahaya gönderilmek istenen veri için sunum, video gibi belgeler dikkate alındığında daha büyük veri transferine ihtiyaç olduğunu belirtmek mümkün. 4,5G teknolojileri bu ihtiyaca yönelik çözüm sunacak.
 
ETİKETLER : 1050

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics