Dosya KOBİ'ler İçin Rekabet Araçları 12 ARALIK 2015 / 16:19

Proje ve portföy yönetimini doğru anlamak gerekiyor

4S Bilgi Teknolojileri Yazılım Teknolojileri Ekip Lideri Ali Yaldız
 
Kurumlar için proje ve portföy yönetimi, tıpkı bireyler için olduğu gibi, mümkün olan en az risk ile yatırımlarından en yüksek getiriyi elde etmeyi amaçlar diyebiliriz. Peki, bunu nasıl mümkün kılabiliriz? Gelin isterseniz bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için proje ve portföy yönetiminin teknik olarak ne anlama geldiğinden başlayalım. 
PMI’a göre proje yönetimi, proje gereksinimlerinin sağlanabilmesi için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır. 5 temel adımdan meydana gelen proje yönetim süreci Başlangıç, Planlama, Uygulama, İzleme ve Kontrol Etme, Kapanış aktivitelerini kapsamaktadır.
Proje ve portföy yönetimini en doğru ve verimli şekilde uygulayabilmek için, şüphesiz ki, öncelikle proje ve portföy yönetimi yaşam döngüsünün doğru şekilde anlamak gerekmektedir. Doğru yetkinlikteki kaynakların, doğru kapasite ile kullanılabilmesini sağlayan kaynak planlaması ise yaşam döngüsündeki bir sonraki mihenk taşı olarak düşünülebilir. Bu aktiviteleri, performans ve kazanılan değer ölçümleri ile proje ve programların, portföy stratejileri uygunluğu kontrol edilmesi takip eder. Daha sonra, tespit edilen bu uygunsuzlukların ortadan kaldırılması için düzeltici faaliyetlerin tanımlanması ve uygulanması aktiviteleri gelir. Proje ve portföy yönetimi yaşam döngüsünde son olarak kullanılan etkili iletişim teknikleri ve doğru raporlama yöntemleri ile projeler, programlar ve tüm portföy hakkında somut çıktılar kullanılarak etkin kararların alınması sağlanır. Portföy üzerinde devam eden bir iyileşmenin sağlanabilmesi için ise tüm bu adımların iş süreçlerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Yine kapsamlı bir proje ve portföy yönetimi yaklaşımdan bahsedebilmek için; proje seçimi, proje öncelik sırası belirleme, portföy izleme, portföy değerlendirme, düzeltici faaliyet yönetimi ve proje tamamlanması gibi temel iş süreçleri sağlıklı şekilde uygulanıyor ve yönetilebiliyor olmalıdır.   
 
ETİKETLER : 1050

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics