Dosya KOBİ Vizyon 05 MAYIS 2014 / 08:31

KOBİ’ler ne yazık ki buluttan uzak duruyor

Daha çok küçük ve orta boy işletmeler için çağ atlatacak bir teknoloji olarak görülen bulut bilişim, henüz ülkemizdeki ve dünyadaki Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım’lere yeterince ulaşamadı.

Bulut bilişim kavramının bir pazarlama teriminin ötesine geçmediğini düşünenler, geçmişte de benzer hizmetlerin dışkaynak olarak kullanılabildiğine dikkat çekiyor. Oysa bulut bilişimi depolamanın ötesinde kullanarak elde edilebilecekler her geçen gün artıyor. Özellikle ilk yatırım maliyetini karşılamakta güçlük çeken küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için bulut bilişim büyük rakipleriyle rekabete girmesi için fırsat sunuyor.
Bulut bilişim ile KOBİ’ler BT hizmetlerini abonelik sistemiyle istediği kadar kullanırken tasarruf sağlıyorlar. Bununla birlikte BT hizmetleri için ayrıca bir yatırımda bulunmamanın yanı sıra istendiği zaman bu hizmetlerin kullanımı sona erdirilebiliyor. Böylece çevik bir yapı sağlanırken, istenen bulut tabanlı hizmetler arasından seçimler yapılarak daha önce kullanılması hayal dahi edilemeyecek çözümlere ulaşmak da mümkün oluyor.
KOBİ’lerin buluta geçiş sürecinde henüz aceleci davranmadıkları görülüyor. Buna rağmen bu yıldan başlamak üzere önümüzdeki yıllarda KOBİ’lerin buluta geçişi çok daha sıklıkla görülecek. Şu anda KOBİ’lerin yarısından fazlasının bulut yerine verilerini kendi bünyesinde tutacağı çözümlere gittiği göze çarpıyor.
KOBİ’ler neden buluta mesafeli?
Bunca faydaya rağmen KOBİ’lerin bulut çözümlerine mesafeli olmasının sebepleri arasında ilk sıralarda kullanıcıların bu konuda yeterli bilgi sahibi olmaması yatıyor. Hem bulut sağlayıcılar hem de STK’ların bu konuda inisiyatif alarak bulutun faydalarını KOBİ ölçeğindeki yapıların yöneticilerine doğrudan anlatması önem taşıyor.
KOBİ’ler için var olan BT hizmetlerinin buluta taşındıktan sonra da aynı istikrarda işleyeceğini bilmek öne çıkıyor. Yani KOBİ’ler elle tutulamayan bir çözüme karşı güven problemi yaşıyorlar. Bundan yıllar önce dışkaynak kullanımında şirketlerin yaşadığı güven probleminin bir benzeri günümüzde bulut bilişim için ortaya çıkıyor. Bunun yanında internete bağlantı hızlarından şikâyet edilmesi de kurumsal uygulamaların bulutta tutulmasına karşı bir önyargı oluşturuyor.
Uzun süre boyunca KOBİ’ler son teknoloji çözümler konusunda kendilerini “üvey evlat” gibi gördü. Zira büyük işletmeler ya da kamu kurumlarına kurulan dev BT altyapılarının yanında KOBİ’lere ulaşmak teferruat gibi görüldü. Bulut bilişim, bu algının da kırılması için BT şirketlerine fırsat sunarken, KOBİ’ler için de en son teknolojilerle donatılmış hizmetlere ulaşma imkânı tanıyor.
KOBİ’lerin bulut bilişime ilk adım olarak şu hizmetleri almaya başlayabilir:
• Yedekleme
• Felaket kurtarma hizmetleri
• Depolama
• İnternet telefonu.

Bulut hizmetlerine geçişin KOBİ’ler için yararları

Frost and Sullivan’ın hazırladığı rapora göre, bulut hizmeti birçok KOBİ’nin karşılaştığı problemlere bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bulut hizmetinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte, şirketler ihtiyaç duydukları her türlü bilgi teknolojileri hizmeti için kendi fiziksel altyapılarını bulundurma veya fazladan bilgi teknolojileri uzmanı istihdam etme zorunluluğundan kurtulup sadece kullandıkları kaynaklar için ödeme gerçekleştirme olanağına kavuştular. Bununla birlikte, bulut hizmetlerinin müşterilerine esnek ve ölçeklenebilir servisleri sayesinde sınırlayıcı kapasite problemleri ile artık karşılaşılmıyor. İstedikleri kadar kapasite kullanımı veya gerekli işlemci hızını ödemek isteyecekleri miktara göre ayarlayabiliyorlar.
KOBİ’leri bulut hizmetini kullanmaya iten bir diğer önemli faktör en son teknolojiye erişim sağlanırken bilgi teknolojileri ön yatırım maliyetlerinin ortadan kalkması ile birlikte lisans ve teknoloji güncelleme maliyetlerin minimize edilebilmesi. KOBİ’ler, eskiden kendi içlerinde kurmaları ve yönetmeleri aşırı maliyetli olan en ileri teknoloji depolama ve yedekleme (backup) yetenekleri ile donatılmış veri merkezlerine artık erişim sağlayabiliyorlar. Özellikle en üstün teknoloji seviyesinde bilgi teknolojileri kullanımı, KOBİ’lere rekabet açısından zenginlik katmakla birlikte bilgi güvenliği açısından da KOBİ’leri daha kuvvetli hale getiriyor. Ayrıca, bulut hizmeti üstün teknolojiye düşük maliyetlerle erişim şansı getirdiğinden, özellikle teknolojiyi yüksek oranda kullanarak büyümek isteyen girişimciler için bir fırsat olarak görülüyor. Bulut hizmetlerinin daha çok tanınması ve kullanılması, internet üzerinden satış yapan e-ticaret siteleri gibi teknoloji odaklı şirket sayısını tetiklemesi bekleniyor.

KOBİ’ler bilinçlendirilmeli ve cesaretlendirilmeli

KOBİ’ler artık bulut bilişim ihtiyaçlarını dışkaynak kullanımı avantajlarını göz önüne alarak bulut hizmet sağlayıcılardan servis almaya yöneliyor. TurkNet Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rana Karaküçük Özenç; TÜBİTAK, KOSGEB ve üniversitelerin teknoloji merkezleri tarafından yüksek oranda geri ödemesiz olan Ar-Ge desteklerinin farkında olmalarına rağmen bürokratik süreçlerden çekinen KOBİ’lerin cesaretlendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerektiğini ifade ediyor.
Rana Karaküçük Özenç, bulut bilişimin KOBİ’lere sağladığı somut faydaları ise şu şekilde sıralıyor:
• Sıfır ilk yatırım maliyetiyle başlayıp kolayca büyüyüp küçülebilen sanal bir hizmet ortamına sahip olabilirler,
• Donanım alımı sırasında zaman kaybetmezler ve donanım bakım maliyetlerinden tasarruf ederler,
• Yedekleme ve felaket kurtarma senaryolarını kolayca test edip uygulayabilirler,
• Hızlı, kolay bir şekilde sistem kurulumu ve taşıması yapabilirler.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics