BTK Kurumdan Haberler 08 MAYIS 2017 / 22:25

‘GELECEĞİN SORUMLULUĞU OMUZLARIMIZDADIR!’


1. Ulusal Erişim Sağlayıcılar Sempozyumu’nda konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Köklü bir medeniyetin çocukları olarak bir gün, bu siber dünyaya ahlak, doğruluk, dürüstlük, nezaket, zarafet gibi yüksek davranış özellikleri gelmeliyse bunun sorumluluğu bu medeniyetin takipçisi iddiasında olan biz bilişimcilerin omuzlarındadır.” dedi.

 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Antalya’da düzenlenen ve 1. Ulusal Erişim Sağlayıcılar Sempozyumu’na katıldı. Sempozyuma ESB Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Çerikçi, kamu bilişim yöneticileri ve uzmanları ile sektör temsilcileri katıldı.

 

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ GENİŞ BİR VİZYONA SAHİP OLMALI

Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kurulmuş olmasını fırsata çevirip her yönüyle bir meslek birliği olarak çalışmalarına yön verilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Sayan, “ESB’nin vizyonu sadece kanunda tanımlanmış hususlarda faaliyet göstermek olmamalı. Erişim Sağlayıcıları Birliği’ni, sektörün sorunlarına ortak çözüm önerilerinin getirildiği, kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda üniversitelerle iş birliği gibi sektörün ihtiyaç duyduğu projelerin geliştirildiği bir meslek birliği olarak görmek istiyoruz. Bununla birlikte faaliyet gösterdiğimiz sektörün gelişmesi, kullanıcıların internet ortamına duydukları güvenin artması ile mümkün olabileceğini düşünüyorum.  Bu konuda gerek sektör temsilcileri olarak sizlere gerekse de kamu adına düzenleyici kurum olarak bizlere çok büyük görevler düşmektedir.” dedi.

 

İNTERNETİ BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANMALIYIZ

Çocuk ve gençlerin internetin getirmiş olduğu fırsatlardan sonuna kadar yararlanabilmeleri yanı sıra zararlı içeriklerinden de korunmaları için interneti bilinçli, güvenli ve etkin kullanmanın önemini anlatan Sayan şunları söyledi: “Bilinçli kullanım; gerekli bilgi ve veriye nasıl ulaşılacağını bilme sürecinden başlayıp bu bilgi ve verinin iyi harmanlanıp güvenilir ve geçerli olduğunun ispatlanması ve doğru bir şekilde kullanılması süreçlerini kapsamaktadır. Güvenli kullanım, dijital teknolojileri kullanırken başkalarının haklarına saygı duyan bir yapı çerçevesinde çevrimiçi ortama bağlanma ve kişisel bilgi güvenliği ile diğer çevrimiçi gizlilik ve güvenlik esaslarını içermektedir. Etkin kullanım ise dijital teknolojilerin getirmiş olduğu fırsat ve faydalardan haberdar olma ve bu teknolojileri kullanabilme becerilerini kapsamaktadır.”

 

GÜVENLİ İNTERNET MERKEZİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

BTK bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi’nin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını aktaran Sayan şu bilgileri paylaştı: “Bu merkezde Güvenli İnternet Hizmeti yürütülmeye devam edilmektedir. Bununla birlikte gerek uluslararası kuruluşlarla gerek yurt içi kurumlarla iş birliği ile birçok etkinlik, sempozyum ve iş birliği çalışmalarını da sürdürmeye devam etmekteyiz. En son olarak da Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü ITU ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğümüz ve 18 Avrupa ülkesini kapsayan Çocukların Çevrimiçi Ortamda Korunmasına İlişkin Kıyas Çalışması raporumuzu da yayınlamış bulunmaktayız. Başta Güvenli Web, Güvenli Çocuk ve İnternet BTK portalları ile de konu kapsamında pozitif içerikler üretmeye gayret gösteriyoruz.”

 

ÇOK PAYDAŞLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTMELİYİZ

Yurt dışı örneklerinde Güvenli İnternet Merkezlerinin birçok sivil inisiyatif, özel sektör ve internet aktörlerinin girişimleri ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sayan, “Bundan sonra çok paydaşlı bir ortamda bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi ve iş birliği yapılmasını arzu etmekteyiz. Bilgi ve teknoloji çağında Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zeka ve inovasyonun konuşulduğu bir ortamda, bilinçlendirme kapsamında çocuklarımıza hem teknolojinin etkin kullanımını öğretmeli hem de o teknolojiyi belirli bir sorumluluk ve bilinç dâhilinde nasıl kullanacaklarını aşılamalıyız.” ifadelerini kullandı.

 

GELECEĞİN SORUMLULUĞU OMUZLARIMIZDADIR!

Büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak, internetin sadece zararlılarından korunmaya çalışmanın çok fazla savunmada kalarak olmayacağını hatırlatan Sayan, “Gazalî'den İbn Arabî'ye, Mevlânâ'dan Yunus Emre'ye Hacı Bektaş Velî'den Hacı Bayram'a kadar dünya çapında sayabileceğiniz en önemli ahlakçılar, bizim medeniyetimizin kurucuları ve çekirdekleridir. Böyle bir medeniyetin çocukları olarak daha fazlasını söylememiz gerektiği çok açık. Bir gün, bu siber dünyaya ahlak, doğruluk, dürüstlük, nezaket, zarafet gibi yüksek davranış özellikleri gelecekse/gelmeliyse bunun sorumluluğu bizim, bu medeniyetin takipçisi iddiasında olan biz bilişimcilerin omuzlarındadır. Üstad Necip Fazıl'ın "Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya/Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya" dediği gibi ne kadar da ağır ve imkansız görünse de bu atalarımıza layık olduğumuzun testi olacaktır. 20 yaşlarındaki bir genç, İstanbul'u fethedebiliyorsa biz de bunu başarmalıyız.” şeklinde konuştu.

 

Sayan, 1. Ulusal Erişim Sağlayıcılar Sempozyumu’nun ülkemiz ve katılımcılar için verimli ve hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni edip, etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics