BTK Kurumdan Haberler 27 MART 2018 / 22:06

“BTK ÖNERİ SİSTEMİ” İLE ÇALIŞANLARIMIZIN FİKİRLERİNİ RAHATLIKLA İFADE EDEBİLMESİ HEDEFLENMİŞTİR


BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen BTK Öneri Sistemi 1. Ödül Töreninde konuştu. Başkan Sayan Kurum çalışanlarının fikirlerine önem verdiklerini belirtti.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen etkinliğe Kurum Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kurul Üyeleri, Birim Yöneticileri ile çalışanlar katıldı. BTK’nın Türkiye’de telekomünikasyon ve bilişim alanındaki düzenleyici ve denetleyici konumda bulunan önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan, kurum çalışanlarına düşüncelerini paylaşma olanağı tanımak, fikirlerini değerlendirmek ve kurumun iyileştirilmesini sağlamak amacıyla, Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda 01 Mart 2017 tarihinde başlayan  “BTK Öneri Sistemi” projesinin hayata geçirilmesi ile Kurumun her kademesinde yer alan tüm çalışanların fikirlerini rahatlıkla ifade edebilmesi ve bu fikirlerin değerlendirildiğini görüp, aidiyet sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.


BTK Öneri Sisteminin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında öneriler aldığını vurgulayan Sayan; Sisteme, Haziran-Aralık 2017 döneminde 129 öneri geldiğini, bu önerilerin, İdari, Sosyal ve Teknoloji içerikli olarak değerlendirildiğini ve önerilerin, çalışanların uzmanlığa sahip oldukları konuların yanı sıra, deneyim ve bilgi birikiminden kaynaklanan potansiyellerini yansıtmaları açısından bu durumun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.


“BTK Öneri Sistemi” ile alınan önerilerin objektif, açık ve adil bir yöntemle değerlendirilerek ödüllendirilme yapıldığını vurgulayan Başkan Sayan, önerilerin puanlamaya açılma kararı aşamasında ve puanlama süreçlerinde, içeriğe göre personel ismi gözükmeksizin kalite iyileştirici, maliyet azaltıcı, müşteri memnuniyeti artırıcı, ortam iyileştirici, süreç iyileştirici, verimlilik artırıcı ve zaman iyileştirici gibi kriterler kapsamında değerlendirildiğinin altını çizdi.


Kurum personeli ve Öneri Ödüllendirme Komisyonu değerlendirmesi sonucu en yüksek puanı alan 3 önerinin ödüllendirildiğini hatırlatan Sayan; BTK Öneri Sisteminde sürdürülebilir başarı için, sistemin kurum kültürü haline dönüştürülmesi ilgili tüm tarafların kazanımı olacağını vurguladı. Sayan, BTK Öneri Sistemine gönderilen her bir öneri için tüm katılımcılara teşekkür ederek her bir çalışanının fikrinin önemli olduğunu, Kuruma kazanım sağlayacak potansiyel uygulamalardan birisinin temelini oluşturabileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.


Programın sonunda önerileri dereceye giren Kurum çalışanlarına ödülleri, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından verildi. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında görevli Gülser Ayzıd Ceseroğlu birinci, Tüketici İle İlişkiler Müdürlüğünden Birgül Erseven Beyaz ikinci, Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığından Ayşegül Gün ise üçüncü oldu. Önerileri puanlamaya açılan öneri sahiplerine de “Teşekkür Belgesi” Kurum yöneticileri tarafından verildi.

 


22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics